Demo bekijken


LanguageWire.com Privacybeleid

LanguageWire.com Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

LanguageWire is een particuliere aanbieder van taaldiensten. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens gebruiken die we van jou verzamelen.

Welke informatie verzamelen wij over jou?

Wij verzamelen informatie over jou wanneer je je bij ons registreert of producten of diensten bestelt. Wij verzamelen ook informatie wanneer je vrijwillig klantenonderzoeken invult, inschrijft op een nieuwsbrief, een formulier invult, de live chat gebruikt, feedback geeft en deelneemt aan wedstrijden. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld door middel van cookies.

Hoe gebruiken wij de informatie over jou?

Wij verzamelen informatie over jou omwille van de volgende redenen:

 • om je ervaring te personaliseren en het type content en het productaanbod te kunnen leveren waarin je het meest geïnteresseerd bent;
 • om onze website te verbeteren en jou zo beter van dienst te kunnen zijn;
 • om een wedstrijd, promotie, onderzoek of ander websitefuncties te kunnen uitvoeren;
 • om periodieke e-mails te kunnen verzenden over jouw bestelling of aanverwante producten en diensten;
 • om correspondentie op te volgen (vragen via live chat, e-mail of telefoon);
 • om bestellingen te verwerken en offertes op te stellen.

LanguageWire deelt jouw gegevens niet met andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Onze website wordt regelmatig gescand op beveiligingslekken en bekende kwetsbaarheden om je bezoek aan onze website zo veilig mogelijk te maken.

We scannen regelmatig op malware.

Jouw persoonsgegevens worden achter beveiligde netwerken bewaard en zijn enkel toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot zulke systemen en die verplicht zijn de gegevens vertrouwelijk te houden. Daarnaast wordt alle gevoelige/kredietinformatie die je verstrekt versleuteld met SSL-technologie (Secure Socket Layer).

Marketing

Wij zouden je graag informatie over producten en diensten versturen die misschien interessant zijn voor jou. Als je toestemming hebt gegeven om marketing te ontvangen, kun je die altijd weer intrekken.

Je hebt te allen tijde het recht om communicatie voor marketingdoeleinden van ons te stoppen. Klik hier als je niet langer marketinginformatie wilt ontvangen.

Toegang tot je gegevens en aanpassing ervan

Je hebt het recht een kopie op te vragen van de gegevens die wij over jou bijhouden. Als je een kopie wenst van sommige of al je persoonsgegevens, kun je via dit contactformulier contact met ons opnemen.

Wij willen er zeker van zijn dat je persoonsgegevens nauwkeurig en actueel zijn. Je kunt ons vragen de gegevens te verbeteren of te verwijderen als deze volgens jou onjuist zijn.

Gebruiken wij ‘cookies’?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die door een website of de serviceprovider op de harde schijf van je computer worden geplaatst via je webbrowser (als je dat toestaat). Via deze cookies kunnen de systemen van de site of de serviceprovider je browser herkennen en bepaalde gegevens vastleggen en onthouden.

Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om jouw voorkeuren te onthouden gebaseerd op eerdere of huidige activiteit op de website, waardoor we je een betere ervaring kunnen bieden. Wij gebruiken cookies ook om ons te helpen samengevoegde gegevens te genereren over websiteverkeer en website-interacties zodat we in de toekomst betere website-ervaringen en hulpmiddelen kunnen aanbieden.

Je kunt je computer je laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verstuurd, of je kunt alle cookies uitschakelen. Dit doe je via je browserinstellingen. Omdat elke browser anders is, zoek je best in het Help-menu van je browser naar de juiste manier om je cookies te beheren.

Als je cookies uitschakelt kan het zijn dat sommige functies die jouw ervaring op de website efficiënter moeten maken, niet meer goed werken.

Bekendmaking aan derden

Wij verkopen, ruilen, of dragen jouw persoonsgegevens niet over aan derden zonder jouw toestemming. Dat geldt niet wanneer het gaat om onze webhostingpartner of andere partijen die ons helpen om onze website operationeel te houden, om zaken te doen of om onze gebruikers te bedienen, zolang deze partijen ermee instemmen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Wij kunnen ook gegevens vrijgeven wanneer dit is vereist om te voldoen aan de wet, om ons websitebeleid toe te passen, of onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

Niet-persoonlijke informatie kan echter wel worden geleverd aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op deze website. Wanneer je wordt doorgestuurd naar andere websites, moet je het privacybeleid van die specifieke website lezen.

Advertenties

De reclamevoorschriften van Google worden vermeld in de Reclamebeginselen van Google. Deze zijn opgesteld om gebruikers een positieve ervaring te bieden.

Beleid van AdWords

Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties weer te geven op onze website. Google gebruikt het DART-cookie om advertenties aan onze gebruikers weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website en andere websites op het Internet. Gebruikers kunnen het DART-cookie uitschakelen in het privacybeleid voor advertenties en contentnetwerk van Google.

Wij hebben het volgende geïmplementeerd:

 • Remarketing met Google Display Ads
 • Google Display Netwerk Vertoningsrapportage
 • Rapporten voor demografische en interessecategorieën

Wij gebruiken, samen met externe leveranciers als Google, een combinatie van first party-cookies (zoals de cookies van Google Analytics) en third party-cookies (zoals het DoubleClick-cookie) of andere third party-identifiers om data samen te stellen over gebruikersinteracties met advertentie-impressies en andere advertentiedienstfuncties die te maken hebben met onze website.

Google Ads uitschakelen

Gebruikers kunnen via de Instellingen-pagina van Google Ad hun voorkeuren instellen voor hoe Google adverteert. Je kunt het eveneens uitschakelen door naar de Opt Out-pagina van Network Advertising Initiative te gaan of door middel van de Opt Out browseradd-on van Google Analytics.
 

2. Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om van de beheerder de bevestiging te verkrijgen dat de voor hem of haar relevante persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een gegevenssubject van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de beheerder.

Recht op toegang

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om van de beheerder te allen tijde vrijuit informatie over de over hem of haar opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen, alsmede een kopie daarvan. Bovendien geven de Europese richtlijnen en verordeningen het gegevenssubject toegang tot de volgende informatie:

 • het doel van de verwerking;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden vrijgegeven, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de voorziene periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien onmogelijk, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald;
 • het bestaan van het recht om van de beheerder rechtzetting of verwijdering van persoonsgegevens te vragen, of het beperken van de verwerking van persoonsgegevens aangaande de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen zulke verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • waar de persoonsgegevens niet worden verzameld van de betrokkene, elke beschikbare informatie aangaande de bron ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, waarnaar wordt verwezen in artikel 22(1) en (4) van de AVG en, ten minste in die gevallen, betekenisvolle informatie over de gebruikte logica, evenals het belang en het voorziene gevolg van zulke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de eventuele overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie. In dit geval heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de overdracht.

Indien een betrokkene van dit recht op toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de beheerder.

Recht op rectificatie

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om van de beheerder zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft het gegevenssubject het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een gegevenssubject van dit recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de beheerder.

Recht op verwijdering (Recht om vergeten te worden)

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om van de beheerder zonder onnodige vertraging de verwijdering van persoonsgegevens over hem/haar te verkrijgen, en de beheerder is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen waar een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • Het gegevenssubject trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens punt (a) van artikel 6(1) van de AVG, of punt (a) van artikel 9(2) van de AVG, en waar er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Het gegevenssubject maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21(1) van de AVG en er is geen sprake van hogere legitieme redenen voor de verwerking, of het gegevenssubject maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21(2) van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of een Lidstaat waaraan de beheerder is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij waarnaar wordt verwezen in artikel 8(1) van de AVG.

Als een van de voormelde redenen toepasbaar is, en een gegevenssubject wenst de verwijdering van door LanguageWire bewaarde gegevens aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de beheerder.

Waar de beheerder persoonsgegevens heeft gepubliceerd en volgens artikel 17(1) verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen, zal de beheerder, met inachtneming van de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, redelijke stappen ondernemen, waaronder ook technische maatregelen, om andere beheerders die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat het gegevenssubject de verwijdering door zulke beheerders van elke verwijzingen naar, of kopie of reproductie van, de persoonsgegevens heeft aangevraagd, voor zover verwerking niet vereist is.

Recht op beperking van verwerking

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om van de beheerder de beperking van verwerking te verkrijgen waar een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt betwist door het gegevenssubject, voor een periode waarin de beheerder de mogelijkheid heeft om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens na te gaan.
 • De verwerking is onwettig en het gegevenssubject vraagt niet om de verwijdering maar om de beperking van de persoonsgegevens.
 • De beheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar het gegevenssubject heeft ze nodig voor de opstelling, uitvoering of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Het gegevenssubject heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21(1) van de AVG in afwachting van de verificatie van de eventuele hogere legitieme redenen van de beheerder tegenover die van het gegevenssubject.

Als aan een van de voormelde voorwaarden is voldaan, en een gegevenssubject de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens door LanguageWire wenst aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de beheerder.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om de persoonsgegevens over hem/haar die aan een beheerder waren verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, vaak gebruikte en machinaal leesbare indeling. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere beheerder zonder belemmering door de beheerder waaraan de persoonsgegevens waren verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens punt (a) van artikel 6(1) van de AVG of punt (a) van artikel 9(2) van de AVG, of in een overeenkomst volgens punt (b) van artikel 6(1) van de AVG, en de verwerking automatisch wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitvoering van een officiële autoriteit toegekend aan de beheerder.

Voorts heeft het gegevenssubject, bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20(1) van de AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen van een beheerder aan een andere, waar technisch mogelijk en waarbij de rechten en vrijheden van anderen niet negatief worden beïnvloed.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met LanguageWire.

Recht op bezwaar

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend, op grond van zijn of haar specifieke situatie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem/haar, op basis van punt (e) of (f) van artikel 6(1) van de AVG. Dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepalingen.

LanguageWire zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen voorleggen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen overtreffen, of voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien LanguageWire persoonsgegevens verwerkt voor directe marketingdoeleinden, heeft het gegevenssubject het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem/haar voor zulke marketing. Dit is van toepassing op profilering naarmate die betrekking heeft op zulke directe marketing. Indien het gegevenssubject bezwaar maakt tegen de verwerking door LanguageWire voor directe marketingdoeleinden, zal LanguageWire de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft het gegevenssubject het recht om, op basis van zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking door LanguageWire van persoonsgegevens over hem/haar voor wetenschappelijke doeleinden of doeleinden voor historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden volgens artikel 89(1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemene belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen kan het gegevenssubject te allen tijde contact opnemen met LanguageWire. Daarnaast kan het gegevenssubject vrij gebruik maken van de diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EC, om zijn of haar recht op bezwaar uit te oefenen op geautomatiseerde wijze, gebruik makend van technische specificaties.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die enkel is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen heeft voor hem of haar, of die op hem of haar op vergelijkbare wijze van invloed is, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of voor het uitvoeren van, een overeenkomst tussen het gegevenssubject en de beheerder, of (2) niet is toegestaan door wetgeving van de Unie of een Lidstaat waaraan de beheerder is onderworpen en die ook in gepaste maatregelen voorziet in voorziet in de bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van het gegevenssubject, of (3) niet is gebaseerd op de expliciete toestemming van het gegevenssubject.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor de toetreding tot, of de uitvoering van, een overeenkomst tussen het gegevenssubject en de beheerder, of (2) is gebaseerd op de expliciete toestemming van het gegevenssubject, zal LanguageWire gepaste maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van het gegevenssubject te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst door de beheerder, om zijn of haar standpunt te verduidelijken en de beslissing aan te vechten.

Indien een gegevenssubject van de rechten aangaande geautomatiseerde individuele besluitvorming gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met LanguageWire.

Recht op intrekking gegevensbeschermingstoestemming

Elk gegevenssubject wordt door de Europese wetgever het recht toegekend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien een gegevenssubject van het recht op intrekking van de toestemming gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde elektronisch contact opnemen met LanguageWire door privacy@xplanation.com aan te schrijven.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) punt a AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij het gegevenssubject een partij is, bijvoorbeeld, wanneer de verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om elke andere dienst te verlenen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6(1) punt b van de AVG. Hetzelfde is van toepassing op zulke verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Waar ons bedrijf is onderworpen aan de wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art 6(1) punt c van de AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van het gegevenssubject of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn indien, bijvoorbeeld, een bezoeker zich verwondt binnen ons bedrijf en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere belangrijke informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking zijn gebaseerd op art. 6(1) punt d van de AVG.

Als laatste kan de verwerking zijn gebaseerd op art. 6(1) punt f van de AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingsactiviteiten die niet worden gedekt door een van de voormelde rechtsgronden, indien de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen nagestreefd door LanguageWire of door een derde partij, behalve waar zulke belangen worden opgeheven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het gegevenssubject die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Zulke verwerkingsactiviteiten zijn in het bijzonder toelaatbaar aangezien zij specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. De wetgever heeft in acht genomen dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de beheerder (overweging 47 zin 2 AVG).

4. Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kan je altijd contact met ons opnemen via onderstaande informatie.

LanguageWire A/S
Nitivej 10
Frederiksberg, 2000
Denemarken
E-mail: data_protection@languagewire.com
Tel. +45 33 97 00 30

Laatst bijgewerkt op 04.05.2019