Demo bekijken

Een terugblik op de Klantadviesraad:
Grote taalmodellen (LLM's)

Terugblik KAR voor grote taalmodellen

Verity Hartley bij LanguageWireVerity Hartley, Marketing Specialist, LanguageWire ||Leestijd:3 minuten

De steile opmars van generatieve AI en Grote Taalmodellen (LLM) zoals ChatGPT zorgde de afgelopen maanden voor een brede maatschappelijke discussie. Geen wonder dus dat we van onze klanten veel vragen kregen over de invloed die deze nieuwe technologieën zullen hebben op de toekomst van vertaaldiensten.

LanguageWire is al lang een pionier op het gebied van technologische ontwikkelingen en een sterke voorstander van tools als machinevertaling en automatisering.

Groeiende nieuwsgierigheid naar de opkomst van grote taalmodellen (LLM's)

Om de vragen van onze klanten meteen duidelijk te beantwoorden, organiseerden we een klantadviesraad (KAR) waarin we LLM's en hun impact op de taalsector onder de aandacht brachten, nadachten over innovatieve manieren om LLM's doeltreffend te gebruiken, maar ook luisterden naar de feedback van onze klanten.

Het evenement was een schot in de roos. Samen met vertegenwoordigers van 28 bedrijven kwamen we na vele boeiende discussies tot interessante inzichten over de nieuwe kansen en potentiële valkuilen die deze nieuwe technologie ons zal brengen.

De KAR bestond uit twee sessies onder leiding van onze Chief Product & Technology Officer Roeland Hofkens, die onderzocht wat LLM's precies zijn, welke toekomst de technologie heeft binnen LanguageWire en hoe we deze zullen gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Een panel van deskundigen ging daarna dieper in op de huidige stand van zaken op het gebied van LLM's en hoe ze de ontwikkeling van machinevertaling in de sector beïnvloeden.

Wat zijn LLM's en hoe kunnen we ervan profiteren?

In de gehoste sessies leerden we dat grote taalmodellen een recente ontwikkeling zijn op het gebied van machinaal leren, waarbij de kracht van generatieve AI wordt benut om interacties tussen mens en machine menselijker te laten lijken. LLM's worden getraind met grote tekstgebaseerde bronnen die ze kunnen analyseren. Op basis daarvan kunnen ze dan gloednieuwe content produceren met behulp van voorspellende technologie.

Veel van onze klanten willen zich laten inspireren door deze nieuwe technologie en zoeken manieren om er hun bedrijfsvoering mee te verbeteren en te stroomlijnen. Zo was er dan ook veel nieuwsgierigheid naar hoe LLM's kunnen worden ingezet om de diensten van LanguageWire te verbeteren en de klant een grotere mate van automatisering en autonomie te bieden.

Gebruikers zullen dankzij de integratie van deze nieuwe technologie in een natuurlijkere taal kunnen communiceren met onze systemen. Het LLM kan dan door training meer gepersonaliseerde antwoorden genereren. LLM's zullen op maat gemaakte gegevensbronnen zoals termbases kunnen gebruiken om nog preciezere content te produceren op basis van individuele terminologie voor het bedrijf van een gebruiker.

Wat de toekomst van AI kan betekenen voor LanguageWire

Onze klanten kregen ook de gelegenheid om hun ideeën en zorgen naar voren te brengen tijdens break-outsessies waarin een breed scala aan thema's aan bod kwam. De grootste aandachtspunten daarbij waren gegevensbeveiliging en privacy, twee zaken die steeds vooropstaan bij LanguageWire.

LLM's zoals ChatGPT bieden weinig mogelijkheden voor gegevensbescherming en voldoen nog niet aan een aantal wettelijke vereisten van de Europese Unie om de privacy van gegevens te garanderen. Als je binnen het platform van LanguageWire werkt, zijn je gegevens beveiligd volgens tal van industrienormen. Eventuele toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van een LLM moeten binnen deze parameters blijven werken.

Bovendien is het gevaar van hallucinaties op dit moment voor alle LLM's een aandachtspunt. Een hallucinatie is een verkeerd antwoord van een LLM dat op zodanige manier wordt gepresenteerd dat het juist lijkt. Hallucinaties kunnen worden overwonnen door pre- en posttraining van het model en door ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens zo juist mogelijk zijn.

Onze CPTO Roeland Hofkens verzekerde onze klanten dat beveiliging altijd onze eerste prioriteit blijft wanneer we toekomstige technologieën in onze systemen integreren.

LanguageWire zal zijn technische stack blijven verbeteren en uitbreiden met de nieuwe ontwikkelingen van LLM's. Die zullen vooral aan het begin en het einde van processen nog meer winst opleveren op het gebied van personalisatie, snelheid van workflows en gegevenskwaliteit.

Meer AI-nieuws en updates volgen binnenkort

Houd onze blog in de gaten voor meer nieuws en artikelen over generatieve AI en de impact die LLM's in de toekomst zullen hebben op de taaldienstensector.

Hoe kunnen wij je helpen?

Jouw weg naar een krachtig, naadloos taalbeheer begint hier! Laat ons weten wat jij nodig hebt en wij bedenken de beste oplossing voor jouw onderneming.