Se demo

Sammanfattning av vår Customer Advisory Board (CAB)
Stora språkmodeller

Sammanfattning av vår Customer Advisory Board om LLM:er

Verity Hartley på LanguageWireVerity Hartley, Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 3 minuter

I och med årets stora ökning av användningen av generativa AI- och stora språkmodeller (large language models, LLM) som ChatGPT har våra kunder haft många frågor om hur den nya teknologin kommer att påverka framtiden för översättningstjänster.

LanguageWire har länge varit en föregångare inom tekniskt avancerade processer och är en stark förespråkare för verktyg som maskinöversättning och automatisering.

Nyfikenheten på LLM:er ökar

För att bemöta våra kunders frågor var vi värdar för en Customer Advisory Board (CAB) med syfte att skapa medvetenhet kring stora språkmodeller (LLM:er) och deras påverkan på språkbranschen, samtidigt som vi samlade in synpunkter och inspiration kring framtida sätt att arbeta med stora språkmodeller.

Med representanter från 28 företag med olika erfarenhet av AI blev evenemanget väldigt lyckat med många spännande samtal som gav en inblick i allas förhoppningar och utmaningar för teknologins framtid.

Forumet utgjordes av två möten som leddes av vår CPTO Roeland Hofkens som gick igenom vad LLM:er är men även diskuterade framtiden för tekniken inom LanguageWires ekosystem och hur den kommer att användas för att förbättra vårt tjänsteutbud. En expertgrupp diskuterade LLM:ernas aktuella status och hur de påverkar maskinöversättningens status i branschen.

Vad är stora LLM:er och hur kan vi dra nytta av dem?

Under mötena fick vi lära oss att LLM:er är en ny aspekt inom maskininlärning som utnyttjar kraften i generativ AI för att få interaktioner mellan människor och maskiner att bli mer mänskliga. LLM:er kan tränas på stora textbaserade källor som de kommer att kunna analysera, men ännu viktigare är att de kan skapa helt nytt innehåll med hjälp av prediktiv teknologi.

Många av våra kunder ville ha inspiration till den nya teknologin och hur den kan användas för att förbättra och strömlinjeforma deras affärsmetoder. På det hela taget var alla mycket nyfikna på hur LLM:er kan användas för att förbättra LanguageWires tjänster och lägga till mer automatiserade och autonoma processer för kunden.

Genom integrering av denna nyare teknologi kommer användarna att kunna interagera med våra system på ett mer naturligt språk med hjälp av verktyg som lär LLM att skapa innehåll på ett mer personligt sätt. LLM:erna kommer att kunna använda skräddarsydda datakällor som termdatabaser för att skapa ännu mer exakt innehåll med hjälp av terminologi anpassad för en användares verksamhet.

Vad framtiden inom AI kan föra med sig för LanguageWire

Våra kunder fick flera tillfällen att berätta om sina erfarenheter och utmaningar i mindre grupper som behandlade många olika ämnen. Det största orosmomentet handlade om datasäkerhet och integritet, ett ämne som alltid har stort fokus här på LanguageWire.

LLM:er som ChatGPT erbjuder ett mycket begränsat dataskydd och uppfyller ännu inte några av EU:s rättsliga krav för att säkerställa datasäkerhet. När du arbetar på LanguageWires plattform hanteras dina data på ett sätt som uppfyller kraven för många olika standarder för datasäkerhet. Eventuell framtida utveckling avseende användningen av en LLM skulle behöva fortsätta möta dessa krav.

Dessutom är en utmaning som alla LLM:er står inför just nu är risken för hallucinationer. En hallucination är ett felaktigt svar från en LLM som presenteras på ett sätt som verkar korrekt. Hallucinationer kan minskas genom för- och efterutbildning av språkmodellen, och genom att säkerställa att de data som tillhandahålls är så rena som möjligt.

Vår CPTO Roeland Hofkens försäkrade våra kunder om att säkerhet alltid kommer att vara vår högsta prioritet när vi i framtiden införlivar ny teknologi i våra system.

LanguageWire kommer att fortsätta förbättra och utöka sin teknikstack med de nya aspekter som LLM:er tillför. Dessutom bör AI, med finjustering både i början och slutet av processen, kunna ge ännu bättre resultat när det gäller personalisering av data, snabbare arbetsflöden och datakvalitet.

Fler nyheter och uppdateringar inom AI är på väg

Följ vår blogg för fler nyheter och artiklar om generativ AI och hur LLM:er kommer att påverka språktjänstebranschen i framtiden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.