Demo bekijken

Alles wat je moet weten over financiële vertaling

Kimberley Stephens

Auteur: Kimberly Stephens
Marketing Coordinator, LanguageWire
LinkedIn

Financiële vertaling

Financiële vertaling

Wil je meer weten over financiële vertalingen, of heb je een belangrijk document dat moet worden vertaald? Dan zit je goed! Wij leggen je alles uit over de uitdagingen die deze vertalingen met zich meebrengen, en we belichten meteen ook de meest voorkomende fouten. Om meteen met onze conclusie te beginnen: voor een nauwkeurige financiële vertaling is het verstandig een ervaren professional in te schakelen, zo bespaar je je bedrijf een hoop kopzorgen.

Wat is financiële vertaling?

Je kunt vertaling opdelen in vier categorieën: literair, commercieel, gespecialiseerd en beëdigd. Financiële vertaling valt binnen de gespecialiseerde categorie onder het domein economie en financiën. Dit betekent dat de financiële vertaling haar eigen concepten en woordenschat kent, waarvoor specifieke kennis vereist is.

En wat meer is: dit soort vertalingen wordt al maar belangrijker.

De globalisering zorgt er immers voor dat er meer en meer vraag naar is. En we spreken dan niet alleen over de grote multinationals. Vandaag de dag is het de normaalste zaak van de wereld dat een Spaans mkb-bedrijf (of kmo voor de Vlamingen) zijn producten in China, Zuid-Afrika of India verkoopt. Dat betekent dat je ook contracten moet opstellen die voor elke partij correct te begrijpen zijn in hun eigen taal.

Ook fusies en overnames zorgen voor een grotere vraag naar financiële vertalingen. Als een Duitse start-up er bijvoorbeeld aan denkt om een concurrent in de Verenigde Staten over te nemen, helpt het om alle financiële informatie naar het Duits te laten vertalen om de juiste beslissing te kunnen maken.

En dat is maar het topje van de ijsberg. Communicatie tussen instellingen of financiële bekendmakingen, auditrapporten, contracten, verzekeringen of prospectussen voor investeerders zijn enkele van de vele documenten die gespecialiseerde vertaling vereisen.

De voornaamste uitdagingen van financiële vertaling

Wiskunde is universeel, en aangezien financiële documenten op cijfermateriaal zijn gebaseerd zou het vertalen ervan makkelijk moeten zijn, toch?

Niets is minder waar. Financiële vertaling is een echte ambacht en vereist de ervaring van een professional, omdat er zoveel uitdagingen aan verbonden zijn.

 • Financiële regelgeving verschilt per land. In de Europese Unie hebben wetgevers de financiële en boekhoudkundige regelgeving geharmoniseerd aan de hand van zogenaamde IFRS-normen (internationale standaard voor financiële verslaglegging). Maar deze normen worden voornamelijk gebruikt door grote bedrijven, en niet door mkb’s of kmo's. Bovendien bestaat er nog andere regelgeving buiten Europa, zoals het Amerikaanse GAAP-systeem (algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen). Elke regelgeving heeft haar eigen nuances. Een goede vertaler moet die verschillen kennen.
 • Binnen dezelfde taal kan een financiële term één betekenis hebben in een land en een andere in een ander land. In het Engels kan ‘stocks’ zowel voorraden van goederen of onderdelen als aandelen in het kapitaal van het bedrijf betekenen, afhankelijk van de geografische locatie waar iemand zich bevindt.
 • Consistentie in de gebruikte terminologie is belangrijk. Vooral omdat er bij vertaling een zekere vrijheid is in woordkeuze. Anders zou het voor de lezer verwarrend kunnen zijn als hij of zij concepten niet kan onderscheiden tussen verschillende documenten. De beste oplossing is om altijd met dezelfde vertaler te werken, of, als dit niet mogelijk is, een terminologiedatabase (Termbase) bij de hand te hebben.
 • Regelgeving evolueert voortdurend, en de financieel vertaler moet op de hoogte blijven zodat hij of zij altijd een juiste en nauwkeurige financiële vertaling kan maken.
 • Financiële documenten zijn bijna altijd erg vertrouwelijk. Dit is op zich geen vertaalprobleem, maar het is wel erg raadzaam voor het bedrijf om een vertaler in te huren die de vertrouwelijkheidsregels toepast en werkt volgens de beroepsethiek van het bedrijf.
 • Deadlines. Wanneer een bedrijf te koop wordt aangeboden, worden de gegevens doorgaans verzameld om een dataroom op te zetten. Als de verkoper haast heeft, kan het zijn dat een buitenlandse koper een grote hoeveelheid informatie moet laten vertalen binnen een korte termijn. Elk document moet correct worden vertaald om fouten in de waardering van de aankoop te vermijden. In zulke omstandigheden moet je kunnen vertrouwen op een efficiënte vertaaldienst. Hetzelfde geldt wanneer bedrijven op specifieke datums hun resultaten moeten bekendmaken. Ze kunnen zich geen vertragingen omwille van vertaling permitteren, laat staan misinterpretaties.

Financiële vertaling

De meest voorkomende fouten bij financiële vertalingen:

 • Te veel vereenvoudigen of een subtiele nuance in betekenis verkeerd interpreteren. In 2005 veroorzaakte de incorrecte vertaling van een Chinees artikel over de nationale munt (de yuan) monetaire paniek op de financiële markten en een daling van de dollar. In 2012 leidde een slecht vertaalde nuance in betekenis in een driemaandelijks rapport van het Japanse bedrijf Sharp tot een tijdelijke daling van de beurswaarde met 10%.
 • Fouten in de cijfers. In Engelstalige landen worden decimalen doorgaans gescheiden door een punt, en duizendtallen door een komma. In veel andere landen is het net andersom. Een nummer uitschrijven zonder dit verschil te herkennen kan leiden tot aanzienlijke fouten.
 • Het niet in acht nemen van culturele aspecten. In Europa begint een balans met de langlopende activa en passiva, en eindigt hij met de kortlopende. In de Verenigde Staten daarentegen, is de volgorde omgekeerd. Zelfs al vertaal je de termen correct, zal een verkeerde volgorde voor de lezer vreemd zijn om lezen.

Eigenschappen van een uitstekende financiële vertaling:

 • De vertaling gebeurt door een financieel deskundige die de concepten begrijpt die hij of zij vertaalt. De financiële sector is zo uitgebreid dat de vertaler zich vaak zal specialiseren in een bepaalde sector of een bepaald type documentatie.
 • Om een consistent resultaat te garanderen kan een andere professional de vertaling grondig nakijken, vooral bij de belangrijkste documenten. Daarom is het handig een proefleesfase in te plannen in het proces.
 • Een goede vertaler gokt niet. Als hij een vraag heeft, spreekt hij zijn collega’s aan. Een willekeurige beslissing kan juist zijn, maar kan ook tot een foutieve vertaling leiden.
 • De beste vertalers hebben veel ervaring, wat zich uit in deskundige kennis van het financiële jargon.
 • Om consistentie tussen verschillende documenten te verzekeren gebruikt een goed financieel vertaler altijd dezelfde termen voor dezelfde concepten. Het gebruik van een een vertaalplatform zoals LanguageWire  maakt het makkelijker om consistent te blijven, en helpt de vertaler efficiënter te werk te gaan en de kwaliteit van de vertaling te verhogen.
 • Tot slot moet een deskundig financieel vertaler zijn of haar kennis voortdurend bijschaven om bij te blijven met ontwikkelingen in regelgeving en innovaties in de sector.

Daar draait het om bij een financiële vertaling

Zoals je weet, zijn details belangrijk wanneer je met cijfers werkt. Een komma op de verkeerde plaats of een nulletje meer verandert alles. Hetzelfde geldt voor financiële vertaling. Een subtiel verschil in betekenis kan een aanzienlijke impact hebben op de business. Laat niets aan het toeval over.

Neem contact met ons op om een expert in wereldwijde content te spreken.

Hoe kunnen wij je helpen?

Jouw weg naar een krachtig, naadloos taalbeheer begint hier! Laat ons weten wat jij nodig hebt en wij bedenken de beste oplossing voor jouw onderneming.