Se demo

Alt du trenger å vite om finansoversettelse

Kimberley Stephens

Tekstforfatter: Kimberly Stephens
Marketing Coordinator, LanguageWire
LinkedIn

Finans-oversettelser

Finans-oversettelser

Hvis du leser dette fordi du er på jakt etter informasjon om finansoversettelse eller har et viktig dokument som skal oversettes, så er du kommet til rett sted. Her forteller vi deg om de utfordringene som kan oppstå med denne typen oversettelser og peker på de vanligste feilene. Du får konklusjonen med det samme: Vi anbefaler på det sterkeste at du benytter deg av tjenestene til en erfaren og profesjonell oversetter for å få en korrekt finansoversettelse. Det vil spare bedriften for mye ekstraarbeid.

Hva er en finansoversettelse?

Oversettelse kan deles inn i fire kategorier: litterær, kommersiell, spesialisert og sertifisert. Finansoversettelse er spesialisert oversettelse innenfor området økonomi og finans. Finansoversettelse benytter bestemte begreper og et ordforråd som krever spesiell kunnskap.

Finansoversettelser blir mer og mer nødvendig.

Etterspørselen etter finansoversettelser øker på grunn av globaliseringen. Og den er ikke begrenset til multinasjonale selskaper. I dag er det normalt at små og mellomstore bedrifter i Spania selger produkter i Kina, Sør-Afrika og India. I et slikt scenario er det nødvendig å sette opp kontrakter på alle relevante språk, så alle parter kan forstå hverandre.

Fusjoner og oppkjøp er også med til å øke etterspørselen etter finansoversettelse. Et annet eksempel: Hvis en tysk startup vil kjøpe en amerikansk konkurrent, bør de få relevant finansinformasjon oversatt til tysk før de vurderer og beslutter noe som helst.

Dette er bare to små eksempler fra områder hvor det er viktig med finansoversettelse. Institusjonell kommunikasjon eller økonomiske opplysninger, revisjonsrapporter, kontrakter, forsikringer eller prospekter for investorer, er bare noen av de områdene hvor dokumenter krever spesialisert oversettelse.

De største utfordringene ved finansoversettelse

Matematikken er universell og siden finansdokumenter baserer seg på tall, er det sikkert lett å oversette dem, ikke sant?

Nei, det er faktisk vanskelig. Finansoversettelse er nesten en kunstform og krever profesjonell erfaring fordi det er så mange utfordringer ved oppgaven:

 • Finansielle regler varierer fra land til land. I EU har lovgivere samkjørt finans- og regnskapsforskrifter gjennom internasjonale regnskapsstandarder som forkortes IFRS («International Financial Reporting Standards»). Men disse standardene brukes mest av store selskaper og sjeldent av små og mellomstore bedrifter. Dessuten finnes det andre regelverk utenfor Europa, f.eks. det amerikanske GAAP-systemet («Generally Accepted Accounting Principles»). Det er ingen regelverk som er like. En god oversetter kjenner forskjellen.
 • Et finansbegrep kan bety forskjellige ting i land med samme språk. På engelsk kan ordet «stock» både bety varer på et lager og en andel av et selskaps aksjekapital, avhengig av hvor man befinner seg.
 • I en oversettelse er det ofte slik at oversetter må vurdere hvilket ord eller synonym som passer best i en bestemt kontekst, og derfor er det meget viktig at terminologien brukes konsekvent. Hvis et begrep ikke oversettes likt i alle dokumentene, er det ikke sikkert leser forstår at det handler om det samme emnet. Det kan lett føre til misforståelser. Det er alltid best at alle dokumentene oversettes av samme oversetter. Men hvis det ikke er mulig, kan terminologidatabaser (termbase) være en stor hjelp.
 • Forskrifter utvikler seg hele tiden, og finansoversettere må hele tiden holde seg oppdatert for å kunne levere korrekte finansoversettelser.
 • Finansdokumenter er som oftest svært konfidensielle. Dette er ikke en utfordring for selve oversettelsen, men betyr at det er viktig at bedriften samarbeider med en oversetter som overholder reglene om konfidensialitet og som handler i samsvar med selskapets etiske regler.
 • Tidsfrister. Når en bedrift settes til salgs, er det normalt at man samler data i et såkalt datarom. Hvis det er viktig at salget skjer så raskt som mulig, kan det bli nødvendig for en utenlandsk kjøper å få oversatt store mengder informasjon på kort tid. Hvert eneste dokument må oversettes korrekt, slik at det ikke oppstår feil i verdivurderingen av kjøpet. I slike situasjoner er det viktig å kunne stole på en effektiv språktjeneste. Det samme kan være tilfellet når en bedrift må oppgi sine opplysninger til myndighetene på en bestemt dato. De har ikke råd til forsinkelser på grunn av oversettelse eller feiltolkninger.

Finansoversettelse

De vanligste feilene innenfor finansoversettelse:

 • Forenkling eller feiltolkning av en subtil nyanse i et meningsinnhold. I 2005 førte en feilaktig oversettelse av en kinesisk artikkel om nasjonalvalutaen (yuan) til øyeblikkelig panikk på finansmarkedet og et fall i prisene på dollar. I 2012 førte en dårlig oversatt detalj i en kvartalsrapport til det japanske selskapet Sharp til et tap på 10 % av selskapets verdi på aksjemarkedet, før situasjonen bedret seg i de følgende dagene.
 • Feil med tall I engelsktalende land skrives desimaler normalt med punktum og tusen merkes med komma. Men i mange andre land er det motsatt, som f.eks. i Norge. Å oversette et tall uten å se den forskjellen kan føre til meget store feil.
 • Å være blind for kulturelle aspekter. I Europa starter en regnskapsbalanse med langsiktige eiendeler og gjeld, og avsluttes med de kortsiktige, mens amerikanerne gjør det motsatte. Så selv om du oversetter begrepene korrekt, så vil resultatet likevel bli feil hvis ikke rekkefølgen endres.

Det som kjennetegner en god finansoversettelse:

 • Den er utført av en spesialist på finansoversettelse, som forstår begrepene han eller hun oversetter. Finanssektoren er så stor at oversettere ofte spesialiserer seg innenfor et bestemt område eller type dokumentasjon.
 • For å sikre at resultatet er konsekvent, kan en annen profesjonell oversetter granske oversettelsen, spesielt de viktigste dokumentene. Derfor er det en god idé å inkludere en korrekturlesing i prosessen.
 • En god oversetter er ydmyk overfor sin oppgave. Hvis det oppstår vanskeligheter i teksten, rådfører han eller hun seg med sine kolleger. En vilkårlig beslutning kan være riktig, men den kan også føre til en feil i oversettelsen.
 • De beste oversetterne har lang erfaring, noe som betyr at de har ekspertkunnskap om finansielt språk.
 • For å sikre et konsekvent språk mellom dokumenter, vil en god finansoversetter alltid oversette begreper konsekvent. Oversettelsesplattformer som LanguageWire gjør det lettere å være konsekvent og forenkler arbeidet til oversetterne, som dermed kan oversette bedre og mer effektivt.
 • Og sist, men ikke minst, så må en finansoversetter hele tiden oppdatere sine kunnskaper for å holde seg orientert om utviklingen av regelverk og fornyelser i bransjen.

Slik er finansoversettelse

Som du vet, så er detaljene viktige når man arbeider med tall. Et komma på feil plass eller en ekstra null kan endre alt. Det samme gjelder for finansoversettelse. En subtil endring i meningsinnholdet kan få betydelige konsekvenser for forretningene. Ikke ta sjanser.

Kontakt oss for å snakke med en ekspert på globalt innhold.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.