Se demo

Allt du behöver veta om ekonomisk översättning

Kimberley Stephens

Författare: Kimberly Stephens
Marketing Coordinator, LanguageWire
LinkedIn

Ekonomisk översättning

Ekonomisk översättning

Om du läser det här för att du vill veta mer om ekonomisk översättning eller har ett viktigt dokument att översätta, då har du kommit rätt. Vi kommer att berätta mer om utmaningarna med den typen av översättningar och de vanligaste misstagen. Slutsatsen ger vi dig redan nu: det är verkligen att rekommendera att du använder en erfaren expert för att få en korrekt ekonomisk översättning, det sparar dig mycket huvudvärk.

Vad är ekonomisk översättning?

Man kan säga att det finns fyra kategorier av översättning: litterär, kommersiell, specialiserad och auktoriserad översättning. Inom dessa kategorier är ekonomisk översättning ett område specialiserat inom ekonomi och finans. Ekonomisk översättning har ett eget vokabulär och speciella begrepp som kräver särskilda kunskaper.

Ekonomisk översättning blir allt mer nödvändigt.

Efterfrågan på ekonomisk översättning ökar på grund av globaliseringen. Det är inte heller enbart stora multinationella företag som behöver det. Numera är det vanligt att ett spanskt SMF (små och medelstora företag) säljer sina produkter i Kina, Sydafrika eller Indien. I det scenariot är det nödvändigt att upprätta avtal som båda parter kan förstå på deras respektive språk.

Bolagsaffärer spär också på den ökade efterfrågan på ekonomisk översättning. Om exempelvis ett tyskt startupföretag funderar på att köpa upp en konkurrent i USA hjälper det att låta all ekonomisk information översättas till tyska för att fatta rätt beslut.

Det här två exemplen är bara en mikroskopisk del av den enorma efterfrågan på ekonomisk översättning. Kommunikation inom institutioner eller ekonomisk information, revisionsberättelser, avtal, försäkringar eller prospekt för investerare är några av alla de dokument som kräver specialiserad översättning.

De största utmaningarna inom ekonomisk översättning.

Matematik är universellt och eftersom ekonomiska dokument bygger på siffror bör det vara väldigt enkelt att översätta dem, eller?

Det är precis tvärtom. Ekonomisk översättning är nästan en konstform och kräver en professionell översättares erfarenhet, då det finns så många utmaningar:

 • De ekonomiska reglerna varierar i olika länder. I EU har lagstiftarna harmoniserat bestämmelserna inom ekonomi och redovisning genom tillämpningen av standarder kallade IFRS (internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards). Men dessa standarder används mest av stora företag och sällan av SMF. Vidare finns det andra bestämmelser som gäller utanför Europa, som exempelvis GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) i USA. Alla olika bestämmelser har sina särdrag. En bra översättare bör känna till skillnaderna.
 • En ekonomisk term kan betyda en sak i ett land och en annan i ett annat land, på samma språk. På engelska kan "stocks" betyda både varu- eller komponentlager och aktier i ett bolag, beroende på var personen befinner sig geografiskt.
 • Eftersom översättning ger ett visst utrymme för att använda ord eller synonymer på målspråket är de viktigt att den terminologi som används är konsekvent. Annars kan läsarna bli förvirrade om de inte kan känna igen begrepp mellan olika dokument. Den bästa lösningen är att alltid använda samma översättare, eller om det inte är möjligt, att ha en terminologidatabas (Termbas).
 • Lagar och regler förändras ständigt och ekonomiöversättare måste hålla sig uppdaterade så att de alltid kan göra en korrekt ekonomisk översättning.
 • Ekonomiska dokument är nästan alltid ytterst konfidentiella. Det är inte ett översättningsproblem i sig, men det innebär att det är starkt rekommenderat att företaget anlitar en översättare som följer sekretessreglerna och företagets etiska regler.
 • Deadlines. När ett företag ska säljas samlar man i regel in data och upprättar ett datarum. Om säljaren har bråttom kan en utländsk köpare behöva en stor mängd information översatt på kort tid. Varje dokument måste vara rätt översatt så att inga misstag begås i värderingen av affären. Under dessa förhållanden är det viktigt att kunna förlita sig på en effektiv översättningstjänst. Samma sak händer när företag måste offentliggöra sina resultat på särskilda datum. De har inte råd med förseningar på grund av översättning, eller misstolkningar.

Ekonomisk översättning

De vanligaste felen inom ekonomisk översättning:

 • Att förenkla för mycket eller misstolka en subtil nyans i betydelsen. 2005 ledde en felaktig översättning av en kinesisk artikel om den nationella valutan (yuanen) till ett ögonblicks panik på finansmarknaden och ett tapp för dollarn. 2012 ledde en dåligt översatt detalj i en kvartalsrapport från det japanska företaget Sharp till att företaget förlorade 10 % av sitt värde på aktiemarknaden innan aktien återhämtade sig under de följande dagarna.
 • Fel i siffrorna. I engelskspråkiga länder avskiljs decimaler vanligtvis med punkt och tusental med komma. I många andra länder är det precis tvärtom. Om man transkriberar en siffra utan att känna till denna skillnad kan det leda till allvarliga fel.
 • Ingen hänsyn till kulturella aspekter. I Europa inleds en balansräkning med långfristiga tillgångar och skulder och avslutas med kortfristiga, medan ordningen är den motsatta i USA. Även om man översätter termerna rätt blir det konstigt för läsaren om man inte ändrar ordningen.

Vad kännetecknar en bra ekonomisk översättning?

 • Den är gjord av en översättare som är specialicerad på ekonomi, som förstår de begrepp som han eller hon översätter. Ekonomi är en så stor sektor att översättare ofta specialiserar sig på ett visst område eller typ av dokument.
 • För att säkerställa att översättningen är konsekvent kan en annan expert granska den, i synnerhet de viktigaste dokumenten. Därför är det bra att låta ett granskningssteg ingå i processen.
 • En bra översättare är anspråkslös. Om översättaren har en fråga rådgör han eller hon med sina kolleger. Ett godtyckligt beslut kan vara rätt, men kan också leda till ett översättningsfel.
 • De bästa översättarna har stor erfarenhet, som omsätts i expertkunskap om ekonomiskt språk.
 • För att säkerställa konsekvensen mellan olika dokument använder en bra ekonomisk översättare alltid samma termer för samma begrepp. Användning av en översättningsplattform som LanguageWiregör det enklare att förbli konsekvent samtidigt som det hjälper översättaren att arbeta mer effektivt och höjer kvaliteten på översättningen.
 • Slutligen måste en professionell ekonomisk översättare fortlöpande uppdatera sina kunskaper för att hålla sig ajour med nya lagar och regler och innovationer inom sektorn.

Det var ekonomisk översättning.

Som du vet är detaljerna viktiga när man har att göra med siffror. Ett komma på fel ställe eller en nolla för mycket förändrar allt. Samma sak gäller ekonomisk översättning. En subtil nyansskillnad i betydelsen kan ha stor inverkan på företagets verksamhet. Ta inga risker.

Kontakta oss om du vill tala med en expert på globalt innehåll.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.