Se demonstration

Alt hvad du har brug for at vide om finansiel oversættelse

Kimberley Stephens

Forfatter: Kimberly Stephens
Marketing Coordinator, LanguageWire
LinkedIn

Finansiel oversættelse

Finansiel oversættelse

Hvis du læser med fordi du er er interesseret i at vide mere om finansiel oversættelse, eller fordi du har et vigtigt dokument, du skal have oversat, så er du kommet til det rette sted. Vi giver dig her et overblik over de udfordringer, der ligger i denne type oversættelse, og udpeger samtidig de mest almindelige fejl. Lad os give dig konklusionen med det samme: Det er i høj grad tilrådeligt at søge hjælp hos en erfaren oversætter for at få en præcis finansiel oversættelse, da det sparer din virksomhed for en masse problemer

Hvad er finansiel oversættelse?

Man kan sige, at der er fire kategorier af oversættelse: litterær, marketing, specialiseret og bekræftet. Inden for disse klassifikationer er finansiel oversættelse en specialiseret gren inden for økonomi og finans. Finansiel oversættelse har sine helt egne begreber og termer, der kræver specialiseret viden.

Der bliver større og større behov for finansielle oversættelser

Efterspørgslen efter finansielle oversættelser stiger som følge af globaliseringen. Og efterspørgslen er ikke begrænset til store multinationale selskaber. Nu om dage er det almindeligt, at fx spanske SME'er (små og mellemstore virksomheder) sælger deres produkter i Kina, Sydafrika eller Indien. I de tilfælde er det nødvendigt at udarbejde kontrakter, som alle parter kan forstå på deres eget sprog.

Fusioner og overtagelser fremmer også den stigende efterspørgsel efter finansiel oversættelse. Hvis fx en tysk startup-virksomhed overvejer at opkøbe en konkurrent i USA, hjælper det at få alle de økonomiske oplysninger oversat til tysk, så beslutningen kan træffes på et oplyst grundlag.

De to nævnte eksempler udgør blot en lille del af den massive efterspørgsel efter finansiel oversættelse. Institutionel kommunikation eller finansielle oplysninger, revisionsrapporter, kontrakter, forsikringer eller prospekter til investorer er nogle af de mange dokumenter, der kræver specialiseret oversættelse.

De største udfordringer ved finansiel oversættelse

Matematik er et universelt sprog, og da økonomiske dokumenter er baseret på tal, bør de da være nemme at oversætte, eller?

Nej, faktisk er det lige omvendt. Finansiel oversættelse er nærmest en kunstart og kræver en erfaren og professionel oversætter, fordi der ligger så mange udfordringer i opgaven:

 • De finansielle regler er forskellige fra land til land. I EU har lovgiverne harmoniseret lovgivningen for økonomi og regnskab ved hjælp af standarderne indeholdt i IFRS (internationale standarder for regnskabsaflæggelse). Men disse standarder anvendes primært af store virksomheder og kun sjældent af SME'er. Derudover gælder der andre regler uden for Europa, bl.a. i USA, hvor man anvender systemet GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Hver lovgivning har sine egne nuancer. En god oversætter kender forskellene.
 • På det samme sprog kan en økonomisk term betyde én ting i ét land og noget andet i et andet land. På engelsk kan ordet 'stocks' referere til både lagerbeholdninger af varer eller komponenter og til aktier i virksomheden afhængigt af, i hvilket geografisk område personen befinder sig.
 • Da oversættelse giver et vist spillerum i forhold til valg af ord og synonymer på målsproget, er det afgørende, at den anvendte terminologi er ensartet. Ellers kan læseren blive forvirret, hvis han ikke kan genkende begreberne fra et dokument til et andet. Den bedste løsning er at samarbejde med den samme oversætter fortløbende, eller – hvis det ikke er muligt – at operere med en terminologidatabase (Termbase) til hjælp.
 • Regulativerne udvikler sig konstant, og finansielle oversættere er nødt til at holde sig ajour, så de altid kan levere en korrekt og præcis finansiel oversættelse.
 • Finansielle dokumenter er næsten altid dybt fortrolige. Det er ikke som sådan noget, der vedrører oversættelsen, men det gør det i høj grad tilrådeligt for virksomheden at benytte en oversætter, der efterlever reglerne om fortrolighed, og som agerer i henhold til virksomhedens etiske kodeks.
 • Deadlines. Når en virksomhed bliver sat til salg, indsamles der normalt data med henblik på at skabe et datarum. Hvis sælgeren har travlt, kan en køber fra et andet land have brug for at få store mængder oplysninger oversat inden for en kort periode. Hvert dokument skal oversættes korrekt, så der ikke opstår fejl i værdiansættelsen ved købet. I sådan et tilfælde er det afgørende at have adgang til en effektiv oversættelsesydelse. Det samme gør sig gældende, når en virksomhed skal offentliggøre sine resultater på fastlagte datoer. Der er ikke tid til forsinkelser p.g.a. oversættelse eller misforståelser.

Finansiel oversættelse

De mest almindeligt forekommende fejl i finansielle oversættelser:

 • Overdreven forenkling eller fejlfortolkning af en subtil betydningsnuance. I 2005 forårsagede den forkerte oversættelse af en kinesisk artikel om landets valuta (yuan) momentan panik på finansmarkederne og et fald i dollarkursen. I 2012 resulterede en dårligt oversat betydningsnuance i en kvartalsrapport fra den japanske virksomhed Sharp i, at virksomhedens aktier faldt med 10 % på børsen, inden de genvandt deres værdi i løbet af de efterfølgende dage.
 • Fejl i tallene. I engelsktalende lande adskilles decimaler normalt med punktum, og tusinder adskilles af komma. I mange andre lande gør det modsatte sig gældende. Hvis tallene bare kopieres uden hensyntagen til denne forskel, kan det føre til alvorlige fejl.
 • Manglende hensyntagen til kulturelle aspekter. I Europa indledes en balanceopgørelse med de langsigtede aktiver og passiver, og den afsluttes med de kortsigtede, mens man i USA opstiller det omvendt. Selv hvis begreberne er oversat korrekt, vil en angivelse i forkert rækkefølge virke forstyrrende på læseren.

Kendetegnene for en fremragende finansiel oversættelse:

 • Den udføres af en specialist inden for det finansielle område, som forstår de begreber, der skal oversættes. Finanssektoren er så omfattende, at den enkelte oversætter ofte specialiserer sig inden for et særligt område eller en bestemt type dokumentation.
 • For at sikre, at resultatet er ensartet, kan en anden specialiseret oversætter gennemgå oversættelsen, hvilket især er afgørende for de vigtigste dokumenter. Derfor er det en god idé at tænke en korrekturfase ind i processen.
 • En god oversætter antager ikke noget. Hvis han har et spørgsmål, spørger han sine kolleger til råds. Et kvalificeret gæt kan være rigtigt, men det kan også resultere i fejl i oversættelsen.
 • De bedste oversættere har stor erfaring, hvilket giver dem ekspertviden om finansiel sprogbrug.
 • For at sikre ensartethed fra dokument til dokument benytter en god finansiel oversætter altid de samme termer for de samme begreber. Brugen af en oversættelsesplatform som fx LanguageWiregør det lettere at sikre ensartethed, og samtidig hjælper det oversætteren med at arbejde mere effektivt og forbedre oversættelsens kvalitet.
 • Og endelig er det vigtigt, at en finansiel oversætter løbende holder sin viden ajour for at være på forkant med regulatorisk udvikling og nytænkning i branchen.

Det er kort og godt, hvad finansiel oversættelse handler om

Som du ved, er det vigtigt, at man har fokus på detaljen, når man har med tal at gøre. Et fejlanbragt komma eller et ekstra nul ændrer alt. Det samme gælder for finansiel oversættelse. En subtil betydningsforskel kan have en mærkbar effekt på virksomheden. Tag ingen chancer.

Kontakt os for at tale med en ekspert i globalt indhold.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Jeres rejse mod en effektiv og strømlinet håndtering af indhold på tværs af mange sprog starter her! Fortæl os om jeres behov, så skræddersyr vi den perfekte løsning til din virksomhed.