Demo bekijken

Proeflezing van vertaling

Een deskundig proeflezer bekijkt grondig je vertaalde content, voor een nog betere kwaliteit. Spel-, grammaticale en interpunctiefouten worden geëlimineerd en de kwaliteit van de vertaling wordt gecontroleerd door de doeltekst met de brontekst te vergelijken.

Verbeter de kwaliteit en impact

Het vierogenprincipe zorgt voor een extra paar ogen die je tekst nalopen en de kwaliteit verbeteren.

Hogere productiviteit

Voeg proeflezen toe aan een geautomatiseerde workflow, zodat jij je tijd beter kunt benutten.

Gemoedsrust

Hierdoor kun je er nog meer op vertrouwen dat je vertaalde content consistent is.

Over het proeflezen van vertalingen

Bij het vertalen van teksten kan er altijd iets over het hoofd worden gezien. Bijvoorbeeld een komma die ontbreekt of een verdwaald haakje dat niet werd opgemerkt. Of misschien heeft de vertaler slechts aan één interpretatie van een bronwoord gedacht. Hoeveel vertrouwen je ook hebt in de kwaliteit van de vertaling, het is altijd slim om je tekst door een ander persoon te laten nakijken.

Het vierogenprincipe

Dit staat binnen de taalbranche bekend als het vierogenprincipe. En wij kunnen je dit tweede paar ogen bieden. Onze professionele proeflezers bekijken de vertaling nauwkeurig door deze te vergelijken met de brontekst en eventueel beschikbare termbases en referentiemateriaal. Zij zorgen ervoor dat de tekst volgens de basisinstructies is vertaald en halen er mogelijke onjuiste interpretaties van de brontekst uit en corrigeren die.

Proeflezen van vertalingen versus proeflezen

Het proeflezen van een vertaling verschilt van normaal proeflezen. De standaardproeflezer bekijkt de tekst in één taal, bij een vertaling wordt ook vergeleken met de brontekst. Een ander belangrijk verschil is dat het normaal niet aan de proeflezer is om voorstellen te doen over de begrijpelijkheid of juiste tone of voice. Voor een grondigere controle van je content kun je het beste gebruikmaken van een tekstbewerker.

Onmisbare instructies vooraf

Om optimaal gebruik te maken van een proeflezer is het belangrijk dat je al het relevante referentiemateriaal toestuurt. Dit kunnen stijlgidsen, officiële teksten, goedgekeurde vertalingen of termbases zijn. Hoe beter de proeflezers weten wat je nodig hebt, hoe groter de kans dat ze aan je verwachtingen voldoen.

In vogelvlucht

  • Professionele proeflezers in de moedertaal
  • Spelling, grammatica, interpunctie en vertaalcheck
  • Het vierogenprincipe zorgt voor een tweede paar ogen dat je vertaalde teksten naloopt
  • Voorkomt eventuele misverstanden of onjuiste interpretaties van de brontekst
  • Het proeflezen van een vertaling gebeurt tweetalig, proeflezing alleen eentalig.

PDF