Se demo

Korrekturlesing av oversettelse

En profesjonell korrekturleser gransker innholdet i oversettelsen og forbedrer kvaliteten. Rettskriving, grammatikk og tegnsettingsfeil fjernes, og oversettelseskvaliteten vurderes ved å sammenligne den oversatte teksten med kildeteksten.

Bedre kvalitet og effekt

Fire øyne-prinsippet gir deg et ekstra par øyne på teksten og forbedrer kvaliteten.

Øk produktiviteten

Legg til korrektur som en del av en automatisert arbeidsflyt, og utnytt tiden bedre.

Trygghet

Gir deg ekstra trygghet når det gjelder et konsekvent oversatt innhold.

Om lokalisering av e-læring

Når en tekst oversettes, er det alltid en mulighet for at noe kan bli oversett. Det kan være et komma som mangler eller en parentes som har kommet på villspor. Kanskje har oversetteren bare vurdert én tolkning av et kildeord. Uansett hvor trygg du er på kvaliteten på oversettelsen, er det fornuftig å la en annen person se på teksten.

Fire øyne-prinsippet

Dette er kjent som fire-øye-prinsippet i språkbransjen. Og vi kan tilby deg det ekstra paret med øyne. Våre profesjonelle korrekturlesere gransker oversettelsen og sammenligner den med kildeinnholdet samt alle tilgjengelige terminologidatabaser og referansemateriale. De sikrer at teksten er blitt oversatt i henhold til de opprinnelige instruksjonene, samtidig som de plukker bort mulige misforståelser av kildeinnholdet og korrigerer dem.

Korrekturlesing av oversettelse vs. korrekturlesing

Det er forskjell på korrekturlesing av en oversettelse og en vanlig korrekturlesing. En vanlig korrekturleser leser teksten på ett språk, men ved en korrekturlesing av en oversettelse, blir også kildeteksten tatt med i betraktningen. En annen viktig forskjell er at det vanligvis ikke er korrekturleserens rolle å komme med forslag angående tydelighet eller tekststil. For en enda grundigere kontroll av innholdet, anbefaler vi en tekstredigering.

Brifingen er viktig

For å få det beste ut av korrekturleseren, er det viktig at du stiller alt relevant referansemateriale til rådighet. Det kan være en veiledning om språkstil, offisielle tekster, godkjente oversettelser eller en terminologidatabase. Jo tydeligere du forklarer korrekturleserne bestillingen din, desto mer sannsynlig er det at de oppfyller forventningene dine.

Kort oppsummert

  • Profesjonelle morsmålskorrekturlesere
  • Kontrollerer staving, grammatikk, tegnsetting og oversettelse
  • Fire øyne-prinsippet tilbyr et ekstra par øyne på oversatte tekster
  • Fjerner mulige misforståelser eller feiltolkninger av kildeteksten
  • Korrekturlesing av oversettelse er tospråklig, en korrekturlesing er enspråklig
Korrekturlesing

PDF