Se demo

Korrekturläsning av översättning

En professionell korrekturläsare granskar dina översättningar som en extra kvalitetsåtgärd Korrekturläsaren rättar stavning, grammatik och interpunktion. Som kvalitetssäkring kontrolläser han eller hon också översättningen mot källtexten.

Förbättra kvaliteten och resultatet

"Fyra ögon"-principen innebär att dina översatta texter granskas av ett extra par ögon, med resultatet att kvaliteten blir bättre.

Öka produktiviteten

Lägg till korrekturläsning i ditt automatiserade arbetsflöde och använd tiden bättre.

Tryggt

Du kan känna dig trygg med att dina översättningar är konsekventa.

Om korrekturläsning av översättning

När man översätter en text finns alltid risken att man missar något. Det kan saknas ett komma eller råka bli ett parentestecken för mycket. Och ibland kan det finnas alternativa ordval som skulle fungera bättre i sammanhanget. Hur säker du än känner dig på kvaliteten på en översättning är det alltid klokt att låta en annan person granska den.

"Fyra ögon"-principen

I språkbranschen talar man om "fyra ögon"-principen. Och vi hjälper dig gärna med det där extra paret ögon. Våra professionella korrekturläsare granskar översättningen och kontrolläser den mot källtexten, din termbas och eventuellt referensmaterial. De ser till att texten har översatts i enlighet med instruktionerna och fångar samtidigt upp eventuella missuppfattningar och korrigerar dem.

Skillnad mellan korrekturläsning av en översättning och vanlig korrekturläsning

Det är skillnad på att korrekturläsa en översättning och att göra en vanlig korrekturläsning. Vid en vanlig korrekturläsning granskas en enspråkig text, men när man korrekturläser en översättning kontrolleras texten samtidigt mot källtexten. Det är också viktigt att känna till att det normalt inte ingår i korrekturläsarens uppdrag att göra texten tydligare eller föreslå stilistiska ändringar. Om du vill ha en grundligare genomgång av texten ska du istället anlita en textredigerare.

Den viktiga uppdragsbeskrivningen

Om du har relevant referensmaterial som korrekturläsaren kan ha nytta av är det bra om du lägger upp det på uppdraget. Det kan till exempel vara en stil- eller språkguide, officiella texter, godkända översättningar eller en ordlista. Ju tydligare du kan visa korrekturläsarna vad du vill ha, desto bättre förutsättningar har de att leva upp till dina förväntningar.

I korthet

  • Professionella korrekturläsare som har textens språk som sitt modersmål
  • Kontroll av stavning, grammatik, interpunktion och översättnning
  • Med "fyra ögon"-principen granskas dina översatta texter av ett extra par ögon
  • Minskar risken för missförstånd eller felaktiga tolkningar av källtexten
  • Vid korrekturläsning av översättningar granskas två språkversioner, vid vanlig korrekturläsning bara en
Korrekturläsning

PDF