Demo bekijken

8 manieren waarop vertaalfouten je content
kunnen verpesten (en hoe je ze kunt vermijden)

Iemand beseft dat er een fout is gemaakt

Verity Hartley bij LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Leestijd: 5 minuten

We gaan allemaal voor het allerbeste bij het beheren van onze vertaalprojecten. We kunnen er echter niet omheen dat fouten deel uitmaken van het proces. Hoeveel we ze ook proberen te vermijden, er zullen altijd wel enkele fouten onze content binnensluipen.

Zowel menselijke als machinevertalingen kunnen fouten bevatten die ofwel worden veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van het bronmateriaal, ofwel door een fout in het vertaalproces.

Door eerst de algemene soorten fouten te herkennen en door ons te houden aan strenge kwaliteitsnormen, kunnen we wel in de gaten houden hoeveel en hoe vaak er fouten worden gemaakt.

Blijf lezen en kom meer te weten over de vaker voorkomende vertaalfouten en bekijk enkele van de beste manieren om ze weg te werken. 

Objectieve en subjectieve fouten

Bij het nalezen van vertalingen kun je twee verschillende soorten fouten tegenkomen: objectieve en subjectieve fouten.

Objectieve fouten zijn fouten die niet kunnen worden betwist en dus duidelijk als fouten worden beschouwd, zoals spellings- of grammaticale fouten.

Over subjectieve fouten kan dan weer meer worden gediscussieerd. Deze fouten zijn niet altijd even duidelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschillende soorten verkeerde vertalingen of het verkeerd gebruiken van stijlgidsen.

Beide soorten fouten beïnvloeden de algehele taalkundige kwaliteit van je content en uiteindelijk ook of je lezers wel goed begrijpen wat je wilde zeggen.

Een knop met 'oops'

Veelvoorkomende vertaalfouten

We spreken van een vertaalfout wanneer de bron- en doelteksten niet overeenkomen nadat een vertaling is afgewerkt. Zowel machine als mens kan zulke fouten maken.

Vertaalfouten kunnen duur, gênant en zelfs schadelijk uitvallen. Daarom is het belangrijk om strenge kwaliteitsprocedures te handhaven. Hieronder volgt een lijst met enkele van de meest voorkomende vertaalfouten, zowel subjectieve als objectieve fouten. Probeer deze op te pikken telkens wanneer je je content na de post-editing valideert.

Verkeerd vertaald

Een woord of zin is verkeerd vertaald wanneer de doeltaal niet overeenkomt met de boodschap van de brontaal. Dit kan om allerlei redenen gebeuren, zoals het verkeerd lezen van het bronmateriaal of een gebrek aan kennis van het onderwerp.

Dat kan leiden tot verwarring, misverstanden en zelfs schade, vooral in sectoren die met technische vertalingen werken.

Weglatingen

Bij weglatingen ontbreekt belangrijke informatie of wordt die tijdens het vertaalproces overgeslagen door de vertaler. Dit kan leiden tot ontbrekende details en onnauwkeurigheden die de betekenis van de uiteindelijke boodschap volledig kunnen veranderen.

Culturele verschillen

Ook culturele verschillen kunnen vertaalfouten als gevolg hebben, vooral dan wanneer idiomen, spreektaal en uitdrukkingen worden vertaald. Zonder deskundige kennis van culturele nuances en context kan het gebeuren dat een vertaling de beoogde betekenis van een tekst onjuist overbrengt.

Geen referentiemateriaal

Het ontbreken van referentiemateriaal, zoals woordenlijsten, woordenboeken en stijlgidsen, kan ook leiden tot vertaalfouten. Vertalers moeten over deze middelen kunnen beschikken om consistentie en samenhang te garanderen in hun vertalingen, vooral wanneer ze samenwerken met bedrijven met een vaste termbase.

Tikfouten en grammaticale fouten

Tikfouten en grammaticale fouten kunnen tijdens het vertaalproces gemakkelijk over het hoofd worden gezien, vooral als de vertaler geen expert is in een van de talencombinaties. Deze simpele fouten kunnen echter de geloofwaardigheid van de vertaalde tekst ondermijnen en het merkimago en de geloofwaardigheid negatief beïnvloeden als ze niet vóór publicatie worden opgemerkt.

Ruimte en lay-out

Niet alle talen nemen evenveel ruimte in beslag op een pagina. Onvoldoende aandacht voor ruimte en lay-out kan ook leiden tot vertaalfouten. In sommige talen kan de ruimte tussen woorden en zinnen de betekenis van de tekst beïnvloeden, en een onjuiste lay-out kan het moeilijk maken om de vertaalde tekst te lezen en te begrijpen.

Hoofdletters

De regels voor hoofdlettergebruik verschillen van taal tot taal. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de doeltekst correct is opgemaakt. Een onjuist hoofdlettergebruik kan de betekenis van de tekst veranderen en zo leiden tot verwarring en verkeerde interpretatie.

Beperkte post-editing

Een beperkte post-editing of een gebrek aan grondige nalezing en revisie van de vertaalde tekst kan ertoe leiden dat fouten, inconsistenties en onnauwkeurigheden worden gemist. Post-editing is cruciaal om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de vertaalde tekst te garanderen.

Geen validatie

Ten slotte kan het ontbreken van validatie of een laatste kwaliteitscontrole door een moedertaalspreker van de doeltaal fouten en onnauwkeurigheden in de vertaalde tekst als gevolg hebben. Validatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke content nauwkeurig en vrij van alle soorten fouten is voordat deze wordt gepubliceerd.

Zo vermijd je vertaalfouten

Zoals we aan het begin al zeiden, kun je fouten nooit helemaal vermijden. Maar je kunt wel iets doen om het aantal vertaalfouten in je content te beperken, zodat je zo dicht mogelijk bij de beoogde perfectie kunt aanleunen.

Zorg voor duidelijk bronmateriaal

Is je bronmateriaal niet duidelijk, dan wordt het lastig om een vertaling van perfecte kwaliteit te bekomen. Zorg ervoor dat je duidelijk en ondubbelzinnig schrijft, zodat een vertaler beter begrijpt wat je wilt zeggen. In een andere blogpost van ons vind je nog wat extra tips terug om een duidelijke communicatie op te stellen.

Geef duidelijke, toegankelijke richtlijnen

Zorg ervoor dat je vertaler toegang heeft tot al het referentiemateriaal dat hij of zij nodig heeft, inclusief de richtlijnen van je bedrijf voor stijl en taal die de toon van de content kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat ze gemakkelijk toegang hebben tot je database met vertaalgeheugens en termbases die je misschien al hebt.

Laat vertalingen proeflezen en valideren

Een tweede deskundig paar ogen is veruit de beste manier om eventuele fouten in je content op te sporen. Proeflezers kunnen fouten in de vertaling of lay-out opsporen en een moedertaalsprekende validator kan eventuele lokalisatiefouten opsporen.

Dit zijn belangrijke stappen in het proces als je de hoogste kwaliteitsgarantie nastreeft.

Zorg dat vertaalfouten niet te veel voorkomen

Als we niet waakzaam zijn, zullen er onvermijdelijk fouten onze content binnensluipen. Door samen te werken met professionele vertalers, proeflezers en validators kun je de impact ervan op je vertalingen tot een minimum beperken.

Door deze stappen te zetten, garandeer je de nauwkeurigheid en kwaliteit van je vertalingen, zodat je de juiste boodschap kunt overbrengen aan je wereldwijde publiek.

Wil je graag meer weten over onze professionele vertaaldiensten? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.