Se demonstration

8 måder, som oversættelsesfejl kan ødelægge
dit indhold på (og hvordan du undgår dem)

En person, der indser, at vedkommende har begået en fejl

Verity Hartley hos LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Læsetid: 5 minutter

Vi bestræber os alle på at lave gode oversættelser. Men desværre er fejl en del af processen, og selvom vi gør alt for at undgå oversættelsesfejl, er de svære at undgå.

Både oversættelser lavet af mennesker og maskinoversættelser kan have fejl, der enten skyldes en misforståelse af kildematerialet eller en fejl i oversættelsesprocessen.

Men vi kan gøre noget ved antallet og hyppigheden af fejl ved i første omgang at genkende de mest almindelige typer fejl og ved at overholde strenge kvalitetsregler.

Læs videre for at få mere at vide om de hyppigste oversættelsesfejl, du kan støde på, og se nogle af de bedste metoder til at slippe for dem. 

Objektive fejl vs. subjektive fejl

Når du gennemgår oversættelser, kan du støde på to forskellige typer fejl: objektive og subjektive.

Objektive fejl er fejl, der ikke er til diskussion, og som er tydelige fejl, f.eks. stavefejl eller grammatiske fejl.

Subjektive fejl kan give anledning til lidt mere debat mellem parterne og er ikke altid så entydige. Det kan være forskellige slags fejloversættelser eller måske styleguides, der ikke følges.

Begge typer fejl påvirker den overordnede sproglige kvalitet af dit indhold og i sidste ende forståelsen for dine læsere.

En knap med 'Oops' på

Almindelige oversættelsesfejl

En oversættelsesfejl er, når kilde- og målteksterne ikke stemmer overens, når oversættelsen er færdig. De kan laves af både maskiner og mennesker.

Oversættelsesfejl kan være dyre, pinlige og endda potentielt skadelige, og derfor er det afgørende at have strenge kvalitetsprotokoller på plads. Følgende er en liste over nogle af de hyppigste oversættelsesfejl, både subjektive og objektive, der bør opfanges, når dit indhold valideres.

Fejloversættelser

Fejloversættelse opstår, når et ord eller en sætning oversættes forkert. Der er en lang række årsager til, at de forekommer, bl.a. at kildematerialet ikke læses korrekt eller manglende indsigt i emnet.

De kan føre til forvirring, misforståelser og endda være skadelige, især i brancher med tekniske oversættelser.

Udeladelser

Udeladelser er, når vigtige oplysninger udelades eller springes over af oversætteren under oversættelsesprocessen. Det kan betyde, at teksten mangler vigtige detaljer, eller at den bliver unøjagtig, hvilket helt kan ændre betydningen af budskabet.

Kulturelle forskelle

Kulturelle forskelle kan også føre til oversættelsesfejl, især når der oversættes idiomer, talemåder og vendinger. Uden ekspertviden om kulturelle nuancer og sammenhænge kan en oversættelse muligvis ikke præcist formidle den tilsigtede betydning af en tekst.

Ingen referencematerialer

Manglende referencematerialer, såsom ordlister, ordbøger og styleguides, kan også føre til oversættelsesfejl. Oversættere har brug for adgang til sådanne ressourcer for at sikre ensartethed og sammenhæng i deres oversættelser, især når de arbejder med virksomheder, der har en termbase.

Slåfejl og grammatiske fejl

Slåfejl og grammatiske fejl kan nemt overses under oversættelsesprocessen, især hvis oversætteren ikke er ekspert i et af sprogparrene. Selvom det kan virke som simple fejl, kan de dog underminere den oversatte teksts troværdighed og påvirke brandets image og troværdighed negativt, hvis de ikke opdages inden teksten udgives.

Afstand og layout

Sprog fylder forskelligt på en side. Manglende opmærksomhed på afstand og layout kan også føre til oversættelsesfejl. På nogle sprog kan afstanden mellem ord og sætninger påvirke tekstens betydning, og et forkert layout kan gøre den oversatte tekst svær at læse og forstå.

Store bogstaver

På nogle sprog er reglerne for store bogstaver forskellige, og det er vigtigt at sikre, at målteksten er i det rigtige format. Forkert brug af store bogstaver kan potentielt ændre tekstens betydning, hvilket fører til forvirring og fejlfortolkning.

Begrænset efterredigering

Begrænset efterredigering eller manglende gennemlæsning og korrekturlæsning af den oversatte tekst kan resultere i oversete fejl, uoverensstemmelser og unøjagtigheder. Efterredigering er afgørende for at sikre kvaliteten og nøjagtigheden af den oversatte tekst.

Ingen validering

Endelig kan manglende validering eller manglende kvalitetstjek af en modersmålsoversætter resultere i fejl og unøjagtigheder i den oversatte tekst. Validering er afgørende for at sikre, at det endelige indhold er nøjagtigt og fri for alle typer fejl, før det udgives.

Sådan undgår du oversættelsesfejl

Som vi sagde i starten, kan du aldrig undgå fejl 100 %. Men der er ting, du kan gøre for at mindske antallet af oversættelsesfejl i dit indhold, så du kan komme så tæt på målet om perfektion som muligt.

Sørg for, at kildematerialet er tydeligt

Mangel på klarhed i dine kildematerialer gør det sværere at få en oversættelse af perfekt kvalitet. Sørg for, at du skriver tydeligt og uden flertydighed for at gøre det lettere for oversætteren at forstå, hvad du mener. Vi har flere tips til tydelig kommunikation i et andet blogindlæg.

Giv klare og tilgængelige retningslinjer

Sørg for, at din oversætter har adgang til alle de referencematerialer, han/hun har brug for, bl.a. virksomhedens stil og sproglige retningslinjer, der kan påvirke tonen i indholdet. Sørg for, at de nemt kan få adgang til din oversættelsesdatabase og eventuelle termbaser, du allerede har.

Korrekturlæs og validér oversættelser

En anden eksperts øjne er langt den bedste måde at opdage eventuelle fejl i dit indhold på. Korrekturlæsere kan opdage fejl i oversættelsen eller layoutet, og en validator kan finde eventuelle lokaliseringsfejl.

Det er afgørende trin i processen, hvis du ønsker det højeste niveau af kvalitetssikring.

Få styr på de almindelige oversættelsesfejl

Det er uundgåeligt, at der sniger sig fejl ind i vores indhold, hvis vi ikke er årvågne. Ved at samarbejde med professionelle oversættere, korrekturlæsere og validatorer kan du mindske deres indvirkning på dine oversættelser.

Hvis du tager disse skridt, sikrer du, at dine oversættelser er nøjagtige og af høj kvalitet – og at du får det rette budskab ud til dine globale målgrupper.

Hvis du vil vide mere om vores professionelle oversættelsesydelser, er du velkommen til at udfylde formularen nedenfor, så kontakter vi dig.