Se demo

8 oversettelsesfeil som kan ødelegge innholdet ditt
(og hvordan du unngår dem)

En person som innser at han/hun har gjort en feil

Verity Hartley hos LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lesetid: 5 minutter

Vi forsøker alle å gjøre en best mulig jobb når vi håndterer oversettelsesprosjektene våre. Sannheten er at feil er en del av prosessen, og uansett hvor mye vi forsøker å unngå dem kan og vil de snike seg inn i innholdet vårt.

Både oversettelser utført av mennesker og maskiner kan inneholde feil som bygger på en misforståelse av kildematerialet eller en feil i oversettelsesprosessen.

Vi kan imidlertid gjøre noe med mengden og hyppigheten av feil ved å gjenkjenne de vanligste feilene og ved å følge strenge kvalitetsregler.

Les videre for å finne ut mer om de vanligste oversettelsesfeilene og de beste måtene å eliminere dem på. 

Objektive feil vs subjektive feil

Når du går gjennom oversettelsene, støter du gjerne på to typer feil: objektive og subjektive.

Objektive feil er feil som det ikke kan argumenteres for og som er tydelige feil, for eksempel stavefeil eller grammatiske feil.

Subjektive feil kan føre til litt mer diskusjon mellom partene og er ikke alltid like tydelige. Dette inkluderer ulike typer feiloversettelser, eller stilguider som ikke brukes på riktig måte.

Begge typer feil påvirker den generelle språkkvaliteten til innholdet og til syvende og sist lesernes forståelse av hva du formidler.

En OBS-knapp

Vanlige oversettelsesfeil

En oversettelsesfeil er når kilde- og måltekstene ikke stemmer overens etter oversettelse. De kan forårsakes av både maskiner og mennesker.

Oversettelsesfeil kan være kostbart, pinlig og potensielt skadelig, og derfor er det viktig å ha strenge kvalitetsstandarder på plass. Under finner du en liste over noen av de hyppigste oversettelsesfeilene, både subjektive og objektive, som bør fanges opp under validering av innholdet etter redigering.

Feiloversettelse

Feiloversettelse oppstår når et ord eller en formulering oversettes unøyaktig. Dette er det mange årsaker til, inkludert feillesing av kildematerialet eller manglende forståelse for fagområdet.

Dette kan føre til forvirring, misforståelser og til og med skade, spesielt i bransjer som krever tekniske oversettelser.

Utelatelser

Utelatelser oppstår når viktig informasjon blir utelatt eller hoppet over av oversetteren under oversettelsesprosessen. Dette kan føre til manglende detaljer og unøyaktigheter som kan endre betydningen av det endelige budskapet fullstendig.

Kulturforskjeller

Kulturelle forskjeller kan også føre til oversettelsesfeil, spesielt ved oversettelse av idiomer, samtalespråk og faste uttrykk. Uten en faglig forståelse av kulturelle nyanser og sammenhenger, vil kanskje ikke en oversettelse formidle den tiltenkte betydningen av en tekst på en nøyaktig måte.

Ikke noe referansemateriell

Mangel på referansemateriell, som ordlister, ordbøker og stilguider, kan også føre til oversettelsesfeil. Oversettere trenger tilgang til slike ressurser for å sikre en konsekvent og enhetlig oversettelse, spesielt når de arbeider med selskaper som har en fast termbase.

Stavefeil og grammatiske feil

Det kan være lett å overse savefeil og grammatiske feil i oversettelsesprosessen, spesielt hvis oversetteren ikke er ekspert på et av språkene. Slike enkle feil kan imidlertid undergrave troverdigheten til den oversatte teksten og påvirke merkets omdømmme og troverdighet negativt hvis de ikke fanges opp før publisering.

Luft og layout

Språk tar opp ulik mengde plass på en side. Å ikke ta med luft og layout i beregningen kan også føre til oversettelsesfeil. På noen språk kan luften mellom ord og setninger påvirke betydningen av teksten, og feil layout kan gjøre den oversatte teksten vanskelig å lese og forstå.

Store bokstaver

På enkelte språk er det forskjellige regler for bruk av store bokstaver, og det er derfor viktig å sikre at målteksten er korrekt formatert. Feilaktig bruk av store bokstaver kan potensielt endre betydningen av teksten, noe som kan føre til forvirring og feiltolkning.

Begrenset etterredigering

Begrenset etterredigering eller mangel på grundig gjennomgang og revisjon av den oversatte teksten, kan føre til at feil ikke oppdages, inkonsekvens og unøyaktigheter. Etterredigering er avgjørende for å sikre kvaliteten og nøyaktigheten til den oversatte teksten.

Ingen validering

Til slutt kan manglende validering eller manglende kvalitetssjekk utført av noen med målspråket som morsmål, føre til feil og unøyaktigheter i den oversatte teksten. Validering er avgjørende for å sikre at det endelige innholdet er nøyaktig og helt uten feil før det publiseres.

Slik unngår du oversettelsesfeil

Som vi nevnte i begynnelsen, kan du aldri unngå absolutt alle feil hver gang. Men det er ting du kan gjøre for å redusere oversettelsesfeilene, slik at du kan komme nærmere målet om et feilfritt innhold.

Tydelig kildemateriale

Hvis kildematerialet ikke er tydelig, vil det gjøre det vanskeligere å få til en oversettelse av perfekt kvalitet. Sørg for at du skriver klart og tydelig, slik at det blir enklere for en oversetter å forstå hva du mener. Vi har flere tips om hvordan du skriver for å kommunisere i et annet blogginnlegg.

Sørg for retningslinjer som er tydelige og tilgjengelige

Sørg for at oversetteren har tilgang til referansemateriellet de trenger, inkludert selskapets stil og retningslinjer for språket som kan ha innvirkning på innholdets identitet. Sørg for at de enkelt får tilgang til oversettelseminnet ditt og eventuelle termbaser.

Korrekturlese og validere oversettelsene

Et ekstra par øyne fra eksperter er den absolutt beste måten å oppdage eventuelle feil i innholdet på. Korrekturlesere kan oppdage oversettelsesfeil eller feil i layouten, og en validator som snakker morsmålet kan identifisere eventuelle lokaliseringsfeil.

Dette er viktige trinn i prosessen hvis du ønsker kvalitetssikring på høyeste nivå.

Ha kontroll på vanlige oversettelsesfeil

Feil i innholdet er uunngåelig hvis vi ikke er årvåkne. Ved å samarbeide med profesjonelle oversettere, korrekturlesere og validatorer kan du redusere innvirkningen disse har på oversettelsene.

Ved å gå gjennom alle disse trinnene sikrer du at oversettelsene er nøyaktige og av god kvalitet, slik at du formidler det riktige budskapet til ditt globale publikum.

Hvis du vil vite mer om våre profesjonelle oversettelsestjenester, kan du fylle ut skjemaet nedenfor, så vil noen ta kontakt med deg.