Demo bekijken

Verordening 2018/858 van de Europese Unie houdt in dat de auto-industrie meer meertalige content moet aanmaken

Florian Steinert-Niewierra

Auteur: Florian Steinert-Niewierra
Practice Leader, Automotive, LanguageWire
LinkedIn

Welke impact heeft Verordening 2018/858 op content?

Welke impact heeft Verordening 2018/858 op content?

Deze blog is bijgewerkt om aan te geven dat EU-verordening 2018/858 van kracht is sinds 1 september 2020.

Gezondheid en veiligheid, milieubescherming en markttoezicht spelen een sleutelrol bij de EU-typegoedkeuring van motorvoertuigen.

Autofabrikanten die op de EU-markten actief zijn moeten er nu voor zorgen dat hun technische content beantwoordt aan nieuwe regelgeving, wat van vertaling een topprioriteit maakt.

EU-Verordening 2018/858

EU-Verordening 2018/858 vervangt Richtlijn 2007/46/EG. Deze regelgeving is juridisch bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Ze verwijst naar de vereiste technische processen, administratieve rollen en verantwoordelijkheden van voertuigfabrikanten, leveranciers, verdelers en nationale autoriteiten, om eengemaakte en vergelijkbare procedures op te zetten in alle lidstaten van de Europese Unie. 

Waarom is dit van belang voor de contentstrategieën van de auto-industrie? Kort gezegd betekent de nieuwe verordening dat voertuigfabrikanten technische informatie moeten voorzien in alle officiële EU-talen van de landen waar ze hun producten aanbieden.

Veranderende vereisten voor vertaling

Ik moet toegeven dat het best vermoeiend is het document van meer dan 200 pagina's door te nemen. Maar Hoofdstuk XIII was echter wel interessant. In de paragraaf over 'Het verstrekken van technische informatie' worden de toegenomen verwachtingen voor vertaling besproken voor fabrikanten die moeten voldoen aan de nieuwe verordening:

"2. De fabrikant stelt de gebruikers alle relevante informatie en vereiste instructies ter beschikking waarin de bijzondere voorwaarden voor of de beperkingen op het gebruik van een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk worden beschreven."

"3. De in lid 2 bedoelde informatie wordt verstrekt in de officiële taal of talen van de lidstaten waar het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk in de handel gebracht, geregistreerd of in gebruik genomen zullen worden. Die informatie wordt ook in de gebruikershandleiding opgenomen."

Deze paragraaf houdt in dat fabrikanten zullen moeten overwegen om content in alle 24 EU-talen te publiceren om de EU-typegoedkeuring voor voertuigen voor deze markten te verkrijgen en te behouden.

Iers is een officiële EU-taal. Toch denk ik niet dat voor autofabrikanten in pakweg Duitsland het Iers een topprioriteit is binnen hun contentstrategie. Ik kan me voor deze doeltaal slechts een handvol vertaalaanvragen herinneren van klanten in de auto-industrie. En zo blijkt duidelijk dat toonaangevende fabrikanten hun vertaalprocessen zullen moeten opschalen en optimaliseren om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving. 

Bovendien wordt van fabrikanten verwacht dat ze de technische informatie van hun producten online in een makkelijk toegankelijke indeling beschikbaar maken. Markttoezicht en transparante informatie tijdens de levenscyclus van het product worden zo essentiële elementen voor alle gebruikersgroepen, van nationale autoriteiten die de typegoedkeuring toekennen tot de eindklant die een voertuig koopt.

Er zijn tal van manieren om het vertaalproces te beheren, je kunt interne mensen inzetten, met freelancers werken of samenwerken met vertaalbureaus.

Maar toonaangevende merken in de auto-industrie optimaliseren hun contentworkflows echter door samen te werken met bedrijven die globale contentoplossingen aanbieden.

Kortom

Door de nieuwe verordening moeten voertuigfabrikanten technische informatie voorzien in alle officiële EU-talen van de landen waar ze hun producten aanbieden. Het is dan ook belangrijk dat fabrikanten zich bewust zijn van deze regelgeving en gaan samenwerken met contentexperts die ervaring hebben met technische vertaling. Dit garandeert dat vertalingen nauwkeurig en conform zijn.

Neem contact met ons op om een expert in wereldwijde content te spreken.

Meer meertalige content? Geen probleem!

Als Verordening 2018/858 van de Europese Unie een impact heeft op jouw activiteiten, kan LanguageWire's team van experts in wereldwijde content je helpen met je contentbehoeften en je workflows voor meertalige content stroomlijnen, waardoor jouw vertaalprojecten efficiënt en correct worden geleverd.