Se demo

EU- förordningen 2018/858 innebär att fordonsindustrin behöver skapa mer flerspråkigt innehåll

Florian Steinert-Niewierra

Författare: Florian Steinert-Niewierra
Practice Leader, Automotive, LanguageWire
LinkedIn

Hur kommer förordningen 2018/858 att påverka innehållet?

Hur kommer förordningen 2018/858 att påverka innehållet?

Denna blogg har uppdaterats för att återspegla verkställighetsperioden för EU-förordning 2018/858 som trädde i kraft den 1 september 2020.

Hälsa och säkerhet, miljöskydd och marknadsövervakning spelar en nyckelroll i EU:s typgodkännande av motorfordon.

Nu måste tillverkare som säljer till EU-marknader säkerställa att deras teknikinformation uppfyller nya regler, vilket gör översättningar till en topprioritet.

EU-förordningen 2018/858

EU-förordningen 2018/858 kommer att ersätta direktiv 2007/46/EG. Denna förordning får bindande rättslig verkan i EU:s medlemsstater från.

Den hänvisar till nödvändiga tekniska processer, administrativa roller och ansvarsområden för fordonstillverkare, leverantörer, distributörer och nationella myndigheter för att fastställa enhetliga och jämförbara förfaranden i alla EU:s medlemsstater. 

Varför påverkar detta bilindustrins informationsstrategier? I korthet innebär den nya förordningen att fordonstillverkarna ska tillhandahålla teknisk information på alla officiella EU-språk i de länder där de säljer sina produkter.

Ändrade krav på översättning

Jag måste erkänna att det var ganska ansträngande att läsa dokumentets över 200 sidor. Kapitel XIII fångade dock min uppmärksamhet. Stycket om "Tillhandahållande av teknisk information" framhåller de ökade förväntningarna på¨ översättning för tillverkarna, som måste följa den nya förordningen:

"2. Tillverkaren ska ge användarna tillgång till all relevant information och nödvändiga instruktioner som beskriver eventuella särskilda villkor eller begränsningar för användningen av fordon, system, komponent, separat teknisk enhet, del eller utrustning."

"3. Den information som avses i punkt 2 ska tillhandahållas på det eller de officiella språken i den medlemsstat där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen ska släppas ut på marknaden, registreras eller tas i bruk. Informationen ska även lämnas i instruktionsboken."

Denna punkt innebär att tillverkarna måste överväga att publicera innehåll på alla 24 EU-språk för att få och behålla EU:s typgodkännande för fordon för dessa marknader.

Iriska är ett officiellt EU-språk Jag tvivlar dock på att biltillverkare i länder som Tyskland har betraktat det irländska språket som högsta prioritet i sin globala strategi. Jag kan bara påminna mig en handfull översättningsförfrågningar från fordonskunder för detta målspråk. Detta innebär att ledande tillverkare kommer att behöva skala och optimera sina översättningsprocesser för att hålla jämna steg med den nya förordningen. 

Dessutom förväntas tillverkarna säkerställa att tillgången till teknisk information om deras produkter finns i lättillgängligt onlineformat. Marknadsövervakning och insyn i informationen under produktens livscykel blir sålunda avgörande faktorer för alla användargrupper, från nationella myndigheter som beviljar typgodkännandet till slutkunden som köper och äger ett fordon.

Det finns många sätt att hantera översättningsprocessen, från att använda interna resurser till att arbeta med frilansare eller samarbeta med översättningsbyråer.

Ledande varumärken inom fordonsindustrin optimerar dock sina arbetsflöden genom att arbeta med globala leverantörer av innehållslösningar.

I korthet

Enligt den nya förordningen ska fordonstillverkarna tillhandahålla teknikinformation på alla officiella EU-språk i de länder där de säljer sina produkter. Det är viktigt att tillverkarna är medvetna om detta och samarbetar med innehållsexperter som har erfarenhet av att hantera tekniköversättningar. Detta säkerställer att översättningarna blir korrekta och motsvarar regelverken.

Kontakta oss om du vill tala med en expert på globalt innehåll.

Mer flerspråkigt innehåll? Det är inga problem.

Om ni påverkas av EU-förordningen 2018/858 kan LanguageWires team av globala innehållsexperter stödja era innehållsbehov och effektivisera era flerspråkiga arbetsflöden, vilket säkerställer effektiv och korrekt leverans av översättningsprojekt.