Se demonstration

EU-forordning 2018/858 betyder, at bilindustrien skal skabe mere indhold på flere sprog

Florian Steinert-Niewierra

Forfatter: Florian Steinert-Niewierra
Practice Leader, Automotive, LanguageWire
LinkedIn

Sådan vil forordning 2018/858 påvirke dit indhold

Sådan vil forordning 2018/858 påvirke dit indhold

Denne blog blev opdateret for at afspejle håndhævelsesperioden for EU-forordning 2018/858, der er gældende fra 1. september 2020.

Sundhed og sikkerhed, miljøbeskyttelse og markedsovervågning spiller en central rolle i EU's typegodkendelse af motorkøretøjer.

Nu skal producenter, der sælger biler på EU-markeder, sikre sig, at deres tekniske indhold er i overensstemmelse med nye forordninger, hvilket gør oversættelse til en af de vigtigste prioriteter.

EU-forordning 2018/858

EU-forordning 2018/858 erstatter direktiv 2007/46/EF. er forordningen bindende for alle EU-medlemsstater.

Den vedrører de nødvendige tekniske processer, administrative roller og ansvarsområder, som bilproducenter, leverandører, distributører samt lokale myndigheder skal etablere for at skabe ensartede og sammenlignelige procedurer i alle EU-medlemsstater. 

Men hvorfor påvirker det bilindustriens indholdsstrategier? Kort sagt kræver den nye forordning, at bilproducenterne tilvejebringer tekniske oplysninger på alle officielle EU-sprog i de lande, hvor de sælger produkter.

Ændring i krav til oversættelse

Jeg må erkende, at det var ret anstrengende at læse det mere end 200 sider lange dokument. Men især kapitel XIII fangede min opmærksomhed. "Provision of Technical Information" i artikel 59 fremhæver de øgede forventninger til oversættelse hos de producenter, der skal overholde den nye forordning:

"2. Fabrikanten stiller alle sådanne relevante oplysninger og nødvendige vejledninger til rådighed for brugerne, som beskriver eventuelle særlige betingelser for eller begrænsninger af brugen af et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr."

"3. De i stk. 2 omhandlede oplysninger gives på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret skal bringes i omsætning, registreres eller ibrugtages. De anføres også i instruktionsbogen."

Stk. 2 og 3 betyder, at producenterne skal offentliggøre indhold på alle 24 EU-sprog for at opnå og opretholde EU-typegodkendelsen for køretøjer på disse markeder.

Irsk er et officielt EU-sprog. Jeg tvivler dog på, at bilproducenter i lande som Tyskland overhovedet har valgt at prioritere det irske sprog i deres globale indholdsstrategi. Jeg kan kun huske en håndfuld forespørgsler fra vores bilkunder om det sprog. Det underbygger det faktum, at førende producenter bliver nødt til at skalere og optimere deres oversættelsesprocesser for at holde trit med den nye forordning. 

Desuden forventes det, producenterne sikrer, at adgangen til tekniske oplysninger om deres produkter er i et let tilgængeligt onlineformat. Markedsovervågning og informationsgennemsigtighed i produktets livscyklus bliver således afgørende elementer for alle brugergrupper, lige fra nationale myndigheder, der udsteder typegodkendelsen, til den slutkunde, der køber og ejer et køretøj.

Der er mange måder at håndtere oversættelsesprocessen på, fra at bruge interne ressourcer, arbejde med freelancere og samarbejde med oversættelsesbureauer.

Førende brands i bilindustrien optimerer imidlertid deres indholdsworkflows ved at samarbejde med globale leverandører af indholdsløsninger.

Kort og godt

Den nye forordning kræver, at bilproducenterne tilvejebringer tekniske oplysninger på alle officielle EU-sprog i de lande, hvor de sælger produkter. Det er vigtigt, at producenterne er opmærksomme på disse forventninger og samarbejder med eksperter i indhold, der har erfaring med håndtering af tekniske oversættelser. Det vil sikre, at oversættelserne er nøjagtige og i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt os for at tale med en ekspert i globalt indhold.

Mere indhold til flere sprog? Det er ikke noget problem.

Hvis du er påvirket af EU-forordning 2018/858, kan LanguageWires team af globale indholdseksperter understøtte dit behov og strømline dine indholdsworkflows, hvilket sikrer effektiv og præcis levering af oversættelsesprojekter.