Se demo

EU-forordning 2018/858 betyr at bilbransjen må skape mer flerspråklig innhold

Florian Steinert-Niewierra

Tekstforfatter: Florian Steinert-Niewierra
Praksisleder, bilbransjen, LanguageWire
LinkedIn

Hvordan vil forordning 201/858 påvirke innhold?

Hvordan vil forordning 2018/858 påvirke innhold?

Denne bloggen ble oppdatert for å gjenspeile at perioden for håndhevelse av EU-forordning 2018/858 er aktiv fra 1. september 2020.

Helse og sikkerhet, miljøvern og markedsovervåking spiller alle sentrale roller i EUs typegodkjenning av motorkjøretøyer.

Nå må produsenter som selger til markeder innen EU sørge for at deres tekniske innhold er i samsvar med de nye forordningene. Dette gjør oversettelser til en topp prioritet.

EU-forordning 2018/858

EU-forordning 2018/858 erstatter direktiv 2007/46/EF. Denne forordningen har bindende juridisk kraft på tvers av EUs medlemsland.

Den referer til de nødvendige tekniske prosessene, administrative roller og ansvaret til bilprodusenter, leverandører, distributører, samt nasjonale myndigheter, for å kunne etablere enhetlige og sammenlignbare prosedyrer i samtlige EU-medlemsland. 

Hvorfor påvirker dette innholdsstrategiene til bilbransjen? Kort fortalt krever den nye forskriften at bilprodusenter tilbyr teknisk informasjon i alle offisielle EU-språk i de landene der de selger produktene sine.

Endrede krav til oversettelse

Jeg må ærlig innrømme at det å dette dokumentet på mer enn 200 sider er ganske så anstrengende. Men kapittel XIII fanget min oppmerksomhet. Avsnittet om «Levering av teknisk informasjon» trekker fram økte forventninger til oversettelse som produsenter må overholde med den nye forordningen:

‘2. Produsenten skal sørge for at all relevant informasjon og nødvendige instruksjoner som beskriver eventuelle spesifikke betingelser eller restriksjoner ved bruk av kjøretøy, system, komponent, separat teknisk enhet, del eller utstyr er tilgjengelig for brukerne.’

‘3. Informasjonen nevnt i 2. avsnitt skal være tilgjengelig på det offisielle språket for medlemsstaten der kjøretøyet, systemet, komponenten, separat teknisk enhet, del eller utstyr skal selges på markedet, registreres eller settes i drift. Dette gjelder også i brukerhåndboken.'

Denne paragrafen innebærer at produsentene må vurdere å publisere innhold på alle 24 EU-språk for å oppnå og opprettholde EU-typegodkjenningen for kjøretøy i disse markedene.

Irsk er et offisielt EU-språk. Jeg tviler imidlertid på at bilprodusenter i for eksempel Tyskland prioriterer det irske språket i sin globale innholdsstrategi. Jeg kan bare huske en håndfull oversettelsesforespørsler fra bilkunder for dette målspråket. Men nå må de ledende produsentene tilpasse og optimalisere oversettelsesprosessene for å holde tritt med den nye forskriften. 

I tillegg forventes produsentene å ha teknisk informasjon om produktene i et lett tilgjengelig format online. Markedsovervåking og tilgjengelig informasjon i løpet av produktets levetid blir dermed avgjørende faktorer for alle brukergrupper, fra nasjonale myndigheter som utsteder typegodkjenning, til sluttkunden som kjøper og eier et kjøretøy.

Det er mange måter å administrere oversettelsesprosessen på, fra å bruke interne ressurser, jobbe med frilansere og til å samarbeide med oversettelsesbyråer.

Ledende merker i bilbransjen optimaliserer imidlertid arbeidsflyten for innhold ved å jobbe med leverandører av globale innholdsløsninger.

Kort oppsummert

Den nye forordningen krever at bilprodusenter har teknisk informasjon tilgjengelig på alle offisielle EU-språk i de landene der de selger produkter. Det er viktig at produsentene kjenner til disse kravene og samarbeider med innholdseksperter som har erfaring med å håndtere tekniske oversettelser. Dette sikrer at oversettelsene er korrekte og kompatible.

Kontakt oss for å snakke med en ekspert på globalt innhold.

Mer flerspråklig innhold? Ikke noe problem.

Hvis du er berørt av EU-forordning 2018/858, kan LanguageWires team av globale innholdseksperter hjelpe deg med innholdsbehovene dine og effektivisere arbeidsflytene for flerspråklig innhold, noe som sikrer effektiv og nøyaktig levering av oversettelsesprosjekter.