Michelin

“Tack vare LanguageWires WeAllEdit har produktionstiden på vårt säljmaterial förkortats avsevärt. Dessutom har processen för korrektursläsning förbättrats och vi har kunnat strukturera vårt arbete på ett effektivare sätt vilket i sin tur har lett till ett bättre slutresultat. LanguageWire är väldigt serviceinriktade, förstår våra behov och levererar därefter!”

Åsa Hagberg

Michelin

Varje dag vinner vi våra
kunders lojalitet genom
att leverera branschens
bästa lösningar

Lösningar som ger konkret och mätbart värde