Se demo

Bli frilansare

Bli en del av LanguageWire-kulturen

Vårt viktigaste mål är att förse våra kunder med en produkt av hög kvalitet som levereras i tid av våra kunniga och kompetenta frilansare. Både kunder och översättare vet att LanguageWire ligger i teknikens framkant och har skickliga och professionella medarbetare – och att det gör oss lätta att samarbeta med. 

Åt de flesta av våra kunder har vi satt ihop särskilda team med förvalda översättare som alltid tar hand om kundens översättningar. Det gör att våra översättare blir väl insatta i kundernas verksamhet och bidrar även till översättningar av bättre kvalitet eftersom terminologin blir mer konsekvent. Dessutom skapar det en närmare kontakt mellan kunderna, våra översättare och oss själva.