Se demo

Skapa högklassigt visuellt innehåll med DTP

Det räcker inte med de rätta orden, layouten måste också vara perfekt. Experter på flerspråkig desktop publishing (DTP) skapar visuellt tilltalande trycksaker eller digitala dokument på alla språk.

Man som arbetar med DTP

Stärk varumärket med
professionell DTP

En stark varumärkesidentitet är viktig och DTP kan hjälpa dig att förstärka den. Studier visar att de mest framgångsrika företagen lägger 46–60 procent av sina utgifter på varumärkesbyggande. Om ditt företag har ett starkt varumärke bygger du förtroende på marknaden och förbättrar kundvärvningen. 

Källa: Binet and Field

Viktigt med en tilltalande layout på varje språk

Översatta texter tar mer eller mindre plats beroende på käll- och målspråk. En text på exempelvis tyska blir längre än samma text på engelska och det är svårt att avstava ord på finska på grund av det stora antalet konsonanter. Våra DTP-experter säkerställer att din design blir snygg på alla språk.

Tilltalande layouter

Lokalisera layouten för lokala marknader

Olika marknader ställer olika krav. En del språk skrivs från höger till vänster, till exempel hebreiska och arabiska, vilket gör att bilder och andra media behöver vändas för att bli korrekta. Man kan också byta ut bilderna i layouten så att innehållet blir mer tilltalande för lokala marknader.

Lokalisering

Tala om för layoutaren exakt vilka behov du har

Nära samarbete är avgörande när man skapar högkvalitativt visuellt innehåll. Din DTP-expert behöver förstå dina behov och vilka speciella krav du ställer på layouten. LanguageWire är uppbyggt med samarbete i åtanke. Vi gör det enkelt för dig att kontakta din DTP-expert direkt – utan att du behöver kommunicera via projektledaren.

Tala med din layoutare

Höj kvaliteten med grafik och layout

Vi skickar en slutversion av layouten till din egen granskare eller till en professionell översättare. Granskaren jämför måldokumentet med originalet, kontrollerar textflöde och radbrytningar, och säkerställer också att all text verkligen visas. Vårt korrekturverktyg för InDesign gör det enkelt för ditt team att kontrollera layouten och att lägga till kommentarer.

Förmedla din varumärkesberättelse med proffsig
desktop publishing

Document-ikon

Årsredovisningar

Årsredovisningen är ett av företagets viktigaste dokument. Förutom den finansiella informationen kan årsredovisningen vara ett effektivt marknadsföringsverkyg. Ett sätt att presentera företaget med en tilltalande design. Våra DTP-experter kan hjälpa dig att designa årsredovisningen på alla språk.

Produktdokumentationsikon

Produktdokumentation

En av de vanligaste orsakerna till kundbortfall är att de inte förstår produkten. Du kan förhöja kundupplevelsen med proffsig produktdokumentation. Vårt DTP-team kan skapa produktmanualer och handledningar på alla språk, så att kunderna förstår hur de ska använda produkterna . Källa: HubSpot.

Presentationsikon

Presentationer

Webbinarier kan hjälpa företag att få kundämnen. Faktiskt säger 73 procent av ledarna inom försäljning och marknadsföring att webbinarier är ett av de allra bästa sätten att vaska fram affärsmöjligheter med stor potential. För att budskapet ska nå fram under webbinariet är det viktigt att ha en proffsig presentation. Våra DTP-experter kan hjälpa dig att designa och förbättra dina presentationer. Källa: InsideSales.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.