Se demo

Inga fler fel med korrekturläsning av en expert

Låt inte dålig grammatik påverka ditt varumärke negativt. Vårt nätverk av korrekturläsare som har språket som sitt modersmål rättar stavfel och grammatiska fel i din text, vilket ger dig innehåll av hög kvalitet.

Korrektur

Gör din kommunikation mer effektiv
och undvik missförstånd

Grammatiska fel och stavfel kan vara förvirrande och distrahera kunder från det budskap du försöker förmedla. I värsta fall kan de skada ditt företags rykte eller leda till dyra advokatarvoden. Med korrekturläsning säkerställer du att texten är felfri. Vi kopplar ihop dig med professionella korrekturläsare som ser till att dina texter blir fria från stavfel, grammatiska fel och interpunktionsfel.

Spara tid och låt oss göra ditt innehåll perfekt

Våra professionella korrekturläsare redigerar bara text på sitt modersmål, vilket ger dig en text av hög kvalitet som flyter bra. Du kan arbeta med korrekturläsare som har erfarenhet inom ditt område och se till att de är bekanta med branschspecifika termer. Låt medarbetarna fokusera på sina kärnuppgifter och överlåt den tidskrävande korrekturläsningen på våra experter.

Korrekturläsning – spara tid

Direkt samarbete för snabbare resultat

Låt dina korrekturläsare veta exakt vad du vill uppnå med ditt innehåll. En detaljerad uppdragsbeskrivning med information om önskad stil, målgrupp och syfte hjälper dina korrekturläsare att leverera det du vill ha. Du kan också chatta direkt med korrekturläsarna och svara på deras frågor eller ge dem mer information, vilket gör att arbetet går snabbare.

Samarbete

Automatiserade arbetsflöden bidrar till ökad produktivitet

Korrekturläsning är viktigt för varje enskild del av det innehåll du skapar. Därför kan vi skapa ett automatiserat arbetsflöde som inkluderar korrekturläsning som första steget i dina innehållsprojekt hos oss. Automatiserade arbetsflöden ger dig en sak mindre att tänka på.

Korrekturläsning – automatiserade arbetsflöden

Korrekturläsning är viktigt för att undvika onödiga
kostnader och upprätthålla företagets rykte

Datorikon

Webbplatser

För att budskapet ska nå fram måste språket vara korrekt. Faktum är att 59 procent av konsumenterna säger att de skulle undvika att göra affärer med ett företag som har gjort uppenbara fel på sin webbplats. Genom korrekturläsning säkerställer du att ditt innehåll är felfritt och redo att publicera. Förlora inte affärer på grund av stavfel. Använd korrekturläsning varje gång du skapar innehåll. Källa: Global Lingo

Ikon för produktförpackning

Produktförpackningar

Produktförpackningar är ett marknadsföringsverktyg som ger information till dina kunder och som ofta är förknippade med juridiska krav. Kostnader för omtryck på grund av fel kan vara dyrt, för att inte tala om att det kan skada ditt företags trovärdighet. Tesco var tvungna att be om ursäkt efter att det på flaskan till deras apelsinjuice stod "most tastiest" (mest godaste). Att låta en professionell korrekturläsare som har målspråket som modersmål kontrollera förpackningstexten är bästa sättet att se till att den är felfri. Källa: Adweek

Ikon för sociala medier

Sociala medier

I sociala medier hör stavfel till de allvarligaste misstagen ett företag kan begå. Enligt en studie uppgav 42,5 procent av internetanvändarna att stav- och grammatikfel var det som mest skadade deras syn på ett företag i sociala medier. Låt inte enkla stavfel förstöra ditt budskap. Använd korrekturläsning innan du lägger upp inlägg för att säkerställa ett enhetligt varumärke. Källa: Inc.

Korrekturläsning eller textredigering – Vad är skillnaden?

Hur förbättras min text av korrekturläsning? Är textredigering annorlunda? Här följer ett exempel på ett nyhetsbrev där källtexten har redigerats av en korrekturläsare respektive en textredigerare för att visa skillnaderna mellan tjänsterna.

Källtext

Säg hej till nya medarbetare!
Vi är glada över att hälsa vår senaste projektledare välkommen till teamet, James Wright. James arbetar tidigare hos innehållsleverantören Global Worldwide och han har en kandidatexamen i engelska från universitetet i Zürich.

Korrekturläsningstext

Säg hej till vår nya medarbetare!
Vi är glada över att hälsa vår senaste projektledare välkommen till teamet, James Wright.  James arbetade tidigare hos  innehållsleverantören Global Worldwide och han har en kandidatexamen i engelska från universitetet i Zürich.

Textredigeringstext

Säg hej till din nya kollega!
Vi är glada över att hälsa vår senaste projektledare, James Wright, välkommen till teamet.  James har tidigare arbetat med innehållsleverantören Global Worldwide och han har en fil.kand. i engelska från universitetet i Zürich.

Förstoringsglas

Läs mer

Vill du veta mer? Ladda ner beskrivningen av korrekturläsningstjänsten nedan och läs mer om hur du kan ha nytta av tjänsten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.