Se demo

Aggrekos
kundberättelse

Så stärker Aggreko sin globala kommunikation med hjälp av LanguageWires Sitecore Connector

Aggreko är världsledande på uthyrning av generatorer och utrustning för temperaturkontroll. Företagets verksamhet omfattar nio olika områden, som evenemang och film, olja och gas, gruvdrift, petrokemisk industri, temperaturkontroll och kraftöverföring. 2017 inledde Aggreko ett initiativ för att förbättra sitt resultat. En prioriterad satsning gick ut på att stärka genomslaget för företagets digitala kommunikation med hjälp av en ny webbplats med flera språkversioner.

"Att översätta webbplatsen till så många olika språk är ett oerhört komplext projekt, i synnerhet som översättningarna måste vara i linje med Aggrekos kärnvärden och stilistiska önskemål ..."
Dave Palmer,
Head of Group Marketing, Aggreko

Utmaningen

En av Aggrekos utmaningar var den manuella innehållshanteringen, som var tidskrävande och dyr. Tillsammans med ambitionen att skapa en ny, förbättrad internationell webbplats med rätt tilltal och terminologi på alla språk gjorde det att Aggreko hade en knepig uppgift. För att kunna automatisera innehållshanteringen beslöt Aggreko att se sig om efter en extern  leverantör med rätt produkt och rätt kompetenser.

 

Lösningen

Tillsammans utvecklade LanguageWire och Aggreko en lösning som förenar  kvalitetsöversättningar och värdeskapande teknik. Aggreko handplockade branschspecialiserade  översättare för att försäkra sig om att översättningarna skulle hålla hög kvalitet och ha rätt stil och terminologi. 

Eftersom Aggreko använder Sitecore för att hantera innehållet på webbplatsen installerade LanguageWire en connector för direkt integration med lösningen. Tack vare den kan  Aggrekos webbredaktörer jobba direkt i Sitecore, i det gränssnitt de är vana vid. Material som  har översatts av LanguageWire och  validerats av Aggreko levereras också automatiskt till Sitecore, där nya språkversioner av webbsidorna skapas. 

Sitecore-connectorn automatiserar hela översättningsprocessen, vilket sparar tid och pengar. Aggreko känner sig trygga i förvissningen om att samtliga språkversioner som publiceras är professionella översättningar gjorda av personer med rätt kompetens och förståelse. I praktiken innebär lösningen att Aggreko kan skapa flera språkversioner av innehållet på webbplatsen utan att kopiera och klistra manuellt. Därmed går det smidigare än någonsin att publicera nytt webbinnehåll.

LanguageWire Sitecore Connector

LanguageWire Sitecore Connector skapar en automatisk direktförbindelse mellan  din Sitecore-lösning och LanguageWire. Du skickar oss helt enkelt texterna du behöver få  översatta direkt från Sitecore. När översättningarna är klara levereras de automatiskt  till ditt CMS, där du kan godkänna och publicera dem  direkt. När du hanterar översättningar direkt i Sitecore slipper du exportera och importera filer. Framför allt slipper du också det tidskrävande arbetet med att  kopiera och klistra in de färdiga översättningarna. 

Några av de stora fördelarna med att integrera och automatisera översättningsarbetet  med hjälp av LanguageWires Sitecore Connector är att du kan:

  • Korta tiden till marknaden
  • Undvika irriterande kopieringsfel
  • Förenkla arbetet med att skapa innehåll på flera språk
  • Frigöra resurser och sänka kostnaderna
  • Samordna översättningsprojekten centralt och få en överblick
  • Förbättra säkerheten med hjälp av krypterad dataöverföring (HTTPS)
  • Installera lösningen enkelt som standardpaket till Sitecore

Ladda ner pdf