Se demo

NAVEX
Kundberättelse 

Hur AI och mänsklig expertis förvandlade NAVEX arbetsflöden för översättning.

NAVEX är en världsledare inom styrning, risk och efterlevnad (GRC) och hjälper mer än 13 000 företag världen över att hantera och mildra risker vad gäller förtroende. Med en holistisk approach hanterar NAVEX medarbetarnas engagemang, riskhantering och efterlevnadshälsa med hjälp av sitt risk- och efterlevnadsprogram. Detta främjar en kultur som prioriterar att göra rätt saker på rätt sätt. NAVEX erbjuder för närvarande åtta olika språk på sin webbplats i syfte att tillhandahålla så mycket lokalt innehåll som möjligt till alla sina medarbetare och kunder världen över.

Med en betydande – och snabbt växande – internationell målgrupp ställdes NAVEX inför en likaledes snabbt växande mängd innehåll som krävde högkvalitativ lokalisering. Eftersom befintlig personal och manuella översättningsarbetsflöden inte längre kunde hålla jämna steg med översättningsbehovet, bestämde man sig för att prova LanguageWires lösning för neural maskinöversättning (NMT). NAVEX blev fantastiskt nöjda, inte bara med den banbrytande teknologin som erbjöds utan även med LanguageWires expertrådgivning.

Ett handslag

Stöd till över 13 000

företag

översättningsikon

7

Språk

jordglob

1949

Grundat i Danmark

Maskinöversättning

1

NMT-lösning

Utmaningen

För att bättre kunna betjäna sin växande internationella kundbas ville NAVEX bygga ut sitt resurscenter för att som tankeledare göra sina tillgångar tillgängliga för kunder världen över. Dessa tillgångar hade vuxit exponentiellt under åren och ännu inte översatts till alla målgrupper och lokala marknader. De tillgångar som framförallt behövde översättas var främst på franska och tyska och omfattade benchmarkrapporter, bloggar, whitepapers, e-böcker, webbplatser, datablad och användningsfall – samtliga i behov av lokalisering och ny design.

På längre sikt planerar NAVEX att utöka översättningarna av dessa tillgångar till alla sju språk på deras webbplats: franska, tyska, spanska, italienska, svenska, finska och japanska. Därför var det viktigt att hitta en effektiv lösning för att säkerställa enhetliga och optimala resultat.

Men befintliga processer och kapacitet hindrade dem från att uppnå detta mål. När man analyserade den befintliga processen tillsammans med sin Customer Success Manager från LanguageWire framkom det att teamet var tvunget att ta sig igenom 24 steg från början till slutet av lokaliseringsprocessen. Uppgiften verkade praktiskt taget oöverstiglig givet de aktuella begränsningarna. De upptäckte till exempel att många aktörer och komplicerade kanaler var involverade, något som krävde manuellt arbete. Bland annat pågick mycket klippande och klistrande mellan olika källdokument och innehållsplattformar för de olika språken.

Lösningen

NAVEX ville strömlinjeforma sitt arbetsflöde och eliminera onödiga manuella steg. Därför bestämde de sig för att förbättra sina processer med hjälp av AI-baserad maskinöversättning. Genom efterredigering av översättningen säkerställde företaget kvalitetskontrollen: översättningarna validerades internt och vid behov av ytterligare korrekturläsning använder de LanguageWires språkexperter.

I nära samarbete med LanguageWires Customer Success Manager skapade NAVEX ett banbrytande arbetsflöde som gjorde att innehållet kunde översättas snabbare internt. Projektledare och validerare kunde nu samarbeta på LanguageWire-plattformen och spara in den tid de lagt på manuella steg under den tidigare översättningsprocessen.

"Efter att ert team hade översatt och designat våra dokument till japanska lät vi korrekturläsa dem och de kom tillbaka med nästan inga ändringar. Projektet gick så smidigt att vi kunde få ut de översatta tillgångarna på marknaden väldigt snabbt efter att LanguageWire hade slutfört dem, utan några ändringar i vare sig design eller översättningar."

Linda Meikle, Senior Manager för Content Marketing på NAVEX.

Efter AI-översättning av filerna skickades de automatiskt till interna validerare för snabb och smidig granskning och uppdatering i onlineverktyget Smart Editor.

Genom AI-terminologitillägget till NAVEX termdatabas kan validerare och projektledare träna MT-lösningen i företagets ordlistor för att säkerställa en enhetlig språkstil och terminologi i alla lokaliserade tillgångar. Detta säkerställer att slutprodukten uppfyller NAVEX höga kvalitetsstandarder.

quote icon petroleum color

"Samarbetet med LanguageWire var verkligen fantastiskt, de förstod vår verksamhet och föreslog ett arbetsflöde som halverade antalet steg i vår process. Den nya processen med AI-översättning och validering innebär en enorm tidsbesparing för oss och våra regelbundna kontakter med LanguageWire-teamet gör detta till ett produktivt partnerskap."

Linda Meikle, Senior Manager för Content Marketing

NAVEX – En leende kvinna i blått

Resultatet

För NAVEX dröjde det inte länge innan resultaten av det nya arbetsflödet började tala sitt tydliga språk. Lokaliseringsprocessen påskyndades avsevärt, vilket drastiskt minskade antalet steg och manuella processer. Det förändrade NAVEX arbetsmetod, fick arbetet att gå snabbare och gjorde det möjligt för dem att effektivt åtgärda eftersläpning av icke lokaliserade tillgångar.

Detta hade inte varit möjligt utan AI-teknologi för maskinöversättning. Den snabba översättningen av innehållet innebar att resurser kunde frigöras för granskning och validering efter översättningen. Det översatta innehållet inte bara producerades snabbare och effektivare med hjälp av AI, det höll även högre kvalitet. Detta tack vare tillägget av neural terminologi till översättningsprogrammet. Det gjorde det möjligt för validerare att säkerställa att korrekt, affärsfokuserad terminologi alltid användes.

"En av de största fördelarna med användningen av denna mer robusta funktion är för oss att interna korrekturläsare har tillgång till plattformen. Detta gör det möjligt för dem att uppdatera termdatabasen så att maskinöversättningen lär sig av korrigeringarna, vilket skapar en positiv cykel av allt mer koncisa översättningar."

Linda Meikle, Senior Manager för Content Marketing på NAVEX.

Integreringen av AI, i synnerhet AI-motorn med neural terminologi och förbättrat översättningsminne, skapade nya möjligheter för NAVEX. Ju mer företaget använde sig av denna avancerade teknologi, desto mer förfinade och exakta blev översättningarna.

Från Customer Success Managers till språkexperter och validerare – kraften hos mänsklig expertis i kombination med LanguageWires banbrytande AI-teknologier har gjort NAVEX lokaliseringsprojekt enormt framgångsrikt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.