Se demo

Översättningstjänster inom life science och medicin

Utvecklingen av regelverk, förändrade förväntningar och ständig innovation kräver tekniskt exakt och konsekvent översatt innehåll av hög kvalitet. Som betrodd leverantör av medicinska översättningar förstår vi de utmaningar som den ständigt föränderliga läkemedelsindustrin står inför.

Betrodd medicinsk översättningstjänst

LanguageWire har omfattande kunskaper om life science-industrin och de krav som ställs på medicinska översättningar. Du kan anförtro oss dina standardrutiner (SOP), framtagning av arbetsflöden för material skräddarsytt efter dina behov och ett smidigt samarbete med språkexperter som kan din bransch.

Oavsett om ni är ett bioteknikföretag, en organisation som ägnar er åt kliniska studier, ett läkemedelsföretag eller en tillverkare av medicintekniska produkter står vi redo att göra ert material globalt.

Vi hanterar många olika typer av life
science- och medicinska översättningar

Vi förstår att du behöver tekniskt exakt, enhetlig och högkvalitativ dokumentation för alla faser i din verksamhet – från forskning och utveckling till granskning av regelverk och godkännande samt marknadsföring och implementering på marknaden.

Protokoll från kliniska studier och säkerhetsrapporter

Bruksanvisningar för medicintekniska produkter

Marknadsmaterial

Bipacksedlar och etiketter

Informationsblad till patienter

Standardrutiner (SOP)

Låt våra professionella copywriters skriva text av hög kvalitet åt dig och få tid över för annat. Våra copywriters har relevant branscherfarenhet och vet hur man talar till dina kunder och skriver texter som får budskapet att nå fram.

ISO 13485 – Certifiering av medicintekniska produkter

Läs mer om våra ISO-referenser: säkerhetshantering, översättningsarbetsflöden, efterredigering av MT och kvalitetshantering. Vi uppfyller även kraven i ISO 13485 för medicintekniska produkter och har beprövad erfarenhet av följande regel- och riskhanteringsstandarder:

 • Överensstämmelse med Europeiska unionens direktiv
 • ISO 13485 – Kvalitetssystem för medicinteknik
 • Riskhantering för märkning och dokumentation
 • Översättningstjänster för CE-märkning och FDA:s krav
Regel- och tillsynsfrågor

Bilder från Getinge

quote icon petroleum color

Det som utmärker LanguageWire är snabbhet och mervärde. De är inte bara otroligt lyhörda för våra snabbt föränderliga krav, utan kan också vägleda oss genom nya processer och hjälpa oss att få kontinuerliga effektivitetsvinster.

Global Marketing Manager,
Getinge

 

LanguageWires ekosystem och life science

Vårt ekosystem stödjer dina behov av medicinskt innehåll på ett ställe. Genom att kombinera avancerad AI med branschexperter kan vi erbjuda tekniska texter av hög kvalitet som täcker hela skalan av medicinskt innehåll.

Översättningar av kliniska prövningar

Sedan 2001 har vi tillhandahållit översättningar av kliniska prövningar till sponsorer (läkemedelsföretag, bioteknikföretag och företag med medicinteknikprodukter) samt organisationer inom klinisk forskning.

 • Blanketter om informerat samtycke
 • Frågeformulär till patienter
 • Blanketter för biverkningar/rapporter
 • eDiaries/händelseloggar
 • Protokoll
 • Patientdagböcker
 • Patientrapporterade resultat (PRO/ePRO)
 • Datainsamlingsformulär (eCRF/CRF)

Översättningar av medicintekniska produkter

Översättningar av medicintekniska produkter kräver korrekthet, användbarhet och ännu mer korrekthet. Ta det lugnt tack vare översättningar som följer regelverket.

 • Användarguider och handböcker
 • Förpackningar
 • Bruksanvisningar
 • Säkerhetsrapporter med sammanfattning av biverkningsrapporter
 • Patent för medicintekniska produkter och kirurgisk utrustning
 • Programvaror och dokumentation
 • Bipacksedlar och etiketter
Kliniska prövningar

Regel- och tillsynsfrågor

Det är väldigt viktigt att tillgodose kraven på produktinformation. Många av världens ledande läkemedelsföretag har nytta av de inbyggda ordböckerna MedDRA och EDQM i våra översättningsminnen för att få centraliserade, ömsesidigt erkännande av samt decentraliserade rutiner.

 • Informationsblad till patienter
 • Bipacksedlar/information om receptbelagda läkemedel
 • Produktinformation
 • Sammanfattning av produktens egenskaper
 • Korrespondens om eventuella biverkningar

Läs mer

Vill du veta mer?
Ladda ned PDF-filen nedan för mer information.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.