Se demo

Lösningar för life science och hälsovård

Det är väsentligt att materialet följer förändringar i regelverket, olika förväntningar och ständiga innovationer. Vi förstår dessa behov och är experter på översättning inom alla era terapiområden.

Vårt kunnande

LanguageWire har en djup förståelse inom life science och hälsovård. Du kan anförtro oss era standardrutiner (SOP), framtagning av arbetsflöden för material skräddarsytt efter era behov och smidigt samarbete med språkexperter som kan er bransch.

Oavsett om ni är ett bioteknikföretag, en organisation som ägnar er åt kliniska studier, ett läkemedelsföretag eller en tillverkare av medicintekniska produkter står vi redo att göra ert material globalt.

Gör som andra företag i branschen

Life science-logotyper

Vi hanterar hela spektrumet inom life science
och hälsovård

Ni behöver tekniskt exakt, enhetlig och högkvalitativ dokumentation för alla faser i verksamheten.
Det handlar om hela livscykeln, från forskning och utveckling till kommersialisering och marknadsföring.

Protokoll från kliniska studier och säkerhetsrapporter

Bruksanvisningar för medicintekniska produkter

Marknadsmaterial

Bipacksedlar och etiketter

Informationsblad till patienter

Standardrutiner (SOP)

Låt våra professionella copywriters skriva text av hög kvalitet åt dig och få tid över för annat. Våra copywriters har relevant branscherfarenhet och vet hur man talar till dina kunder och skriver texter som får budskapet att nå fram.

Regel- och tillsynsfrågor

Det är väsentligt att tillgodose kraven på produktinformation. Många av världens ledande läkemedelsorganisationer har nytta av de inbyggda ordböckerna MedDRA och EDQM i våra översättningsminnen för att få centraliserade, ömsesidigt erkännande av samt decentraliserade rutiner.

 • Informationsblad till patienter
 • Bipacksedlar/information om receptbelagda läkemedel
 • Produktinformation
 • Sammanfattning av produktens egenskaper
 • Korrespondens om eventuella biverkningar
Regel- och tillsynsfrågor

Kliniska prövningar

Sedan 2001 har vi tillhandahållit översättningar av kliniska prövningar till sponsorer (läkemedelsföretag, bioteknikföretag och företag med medicinteknikprodukter) samt organisationer inom klinisk forskning.

 • Blanketter om informerat samtycke
 • Frågeformulär till patienter
 • Blanketter för biverkningar/rapporter
 • eDiaries/händelseloggar
 • Protokoll
 • Patientdagböcker
 • Patientrapporterade resultat (PRO/ePRO)
 • Datainsamlingsformulär (eCRF/CRF)
Kliniska prövningar

Medicintekniska produkter

Översättningar av medicintekniska produkter kräver korrekthet, användbarhet och ännu mer korrekthet. Ta det lugnt tack vare översättningar som följer regelverket.

 • Användarguider och handböcker
 • Förpackningar
 • Bruksanvisningar
 • Säkerhetsrapporter med sammanfattning av biverkningsrapporter
 • Patent för medicintekniska produkter och kirurgisk utrustning
 • Programvaror och dokumentation
 • Bipacksedlar och etiketter
Medicintekniska produkter

Läs mer

Vill du veta mer?
Ladda ned pdf-filen nedan för mer info.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.