Bank och finans

Investering är ett bra ord

Rubel, yen eller dollar ... Vi skriver om pengar, investeringar och finans på fler än 175 språk.

Att dina kunder, aktieägare och andra intressenter har förtroende för verksamheten är avgörande. Det vet vi, och det har vi tagit hänsyn till i vårt upplägg. Eftersom vi handplockar rätt översättare för varje enskilt uppdrag översätts dina texter alltid av någon som är specialiserad på din del av finansvärlden.

Därför kan du vara säker på att du får professionella översättningar i retur från oss.


Målet är att
träffa mitt i prick
varje gång

Första gången du anlitar oss tilldelas du automatiskt en fast projektledare. Projektledarens uppgift är inte bara att ha hand om dina uppdrag och hitta rätt översättare, utan också att lära känna dig och din verksamhet så pass väl att vi hittar precis rätt stil, ton och terminologi. Varenda gång.


Vi gör skillnad

Danske Bank
Klavs Hjort
“Bara under det första året sparade Danske Bank 1 500 arbetstimmar med WeAllEdit ... Efter 17 månaders arbete med WeAllEdit är reaktionerna positiva. ”Vi har kört över 1 700 dokument med sammanlagt 11 586 sidor genom WeAllEdit, och har i genomsnitt sparat över en arbetstimme per dokument. Verktyget lever helt upp till våra förväntningar. Vi har även gjort en kvalitetsuppföljning som visar att både projektledare och grafiska formgivare är nöjda. Och viktigast av allt är att det aldrig uppstår fel i systemet.”

Sekretess
är en självklarhet

Allt material du skickar till oss hanteras som konfidentiellt. För vi vet ju att många av dina dokument innehåller känsliga uppgifter. Generellt är sekretess en självklarhet i vår verksamhet och därför något vi ställer höga krav på i alla led i processen. Exempelvis hanteras alla översättningar genom vår webbplattform. Det betyder att dokument inte skickas fram och tillbaka med e-post under processen. Systemet är också certifierat av säkerhetsföretaget VeriSign. Dessutom har alla inblandade – både anställda och översättare – godkänt sekretessavtal.


färdig layout
på alla språk

Skicka ditt börsprospekt, din presentation eller ditt kontrakt för översättning och berätta om du vill ha målspråken satta i färdig layout. I så fall får du texten i retur med korrekt layout på samtliga språk, klar att publicera på webben eller skicka till tryck. Vi vill nämligen att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att jobba med flera språk.

Nu, nu, nu!

Har du material som ska översättas, korrekturläsas eller språkgranskas nu genast? 

Skicka det till oss bara! Vi är startklara.Vi har ordning på processerna
Så pass att det syns på din resultatrad

De flesta översättningsbyråer vet en hel del om ord. Men vi vet dessutom massor om processer och är mästare på att optimera dem. Så att du sparar tid. Mycket tid! Faktiskt så mycket att det syns i resultatet.

Det är därför vi kan översätta dina texter snabbt och noggrant med hög kvalitet.

Vi sparar tusentals minuter åt dig

Har du en webbutik och en, fem eller tio texter som ska översättas? Och sedan läggas ut direkt på din webbplats? Ofta – eller kanske till och med dagligen?
Med LanguageWire API kan du skicka, ta emot och publicera översättningar direkt i ditt eget CMS. Utan att behöva kopiera text, skicka e-post, krångla med filformat, hålla koll på olika versioner och allt annat som slukar tid och ökar risken för fel.

Redo att börja arbeta med översättningar på ett nytt sätt?

11 000+
Uppdrag om året
inom finans

150+ MN
Översatta ord
varje år

2 000+
Företagskunder