Se demo

Bank- och finanssektorn

Globala innehållslösningar för bank och finans

LanguageWire sammanför dig med språkexperter som har djupa kunskaper om din bransch – inklusive banktjänster till privatpersoner och småföretag, förmögenhets- och kapitalförvaltning, investment-
banktjänster samt försäkringssektorn.

Vanliga behov inom bank och finans:

 • Översättning av årsredovisningar till flera språk, där alla versioner är korrekta och avspeglar ditt varumärkes stil och terminologi.
 • Copywriting och korrekturläsning av finansiella dokument som kvartalsrapporter och årsredovisningar som gör att innehållet får berättigad global spridning.
 • Innehåll som skapas av språkexperter med gedigen kunskap om finanssektorn och som har kompetens att hantera olika typer av tekniskt innehåll.

Vi talar ditt språk

Vi vet hur viktigt det är att leverera tillförlitlig och högkvalitativ dokumentation. Den måste uppfylla kraven från kunder, investerare, tillsynsmyndigheter och andra berörda parter. 

Du behöver ett team med den rätta språkexpertisen. När du arbetar med LanguageWire får du ett kunnigt team av handplockade språkexperter som har den expertis och know-how om branschen som din verksamhet kräver. Ditt team av språkexperter har en djup förståelse för bank- och finansspråket, liksom för terminologin i ditt företag.

Vi hanterar ett brett spektrum av texter för bank- och finanssektorn, inklusive:

 • Årsredovisningar, halvårs- och kvartalsrapporter.
 • Pressmeddelanden om olika ämnen, inklusive resultatrapporter, strategiuppdateringar, viktiga rekryteringar och produktlanseringar.
 • Faktablad för investeringprodukter (KIID – Key Investor Information Document)
 • Prospekt
 • Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP – Packaged Retail Investment and Insurance Products)
 • Kontoinformation
 • Prestationsrapporter och nyhetsbrev
 • Faktablad och företagsprofiler 
 • Ansvarsrapporter
 • HR-dokumentation
 • Avtal och avtalsvillkor
 • Meddelanden till aktie- eller andelsägare
 • Blogginnehåll som branschnyheter och tankeledarskap 

Lösningar som är skräddarsydda efter företagets individuella behov:

 • Flexibla och tillförlitliga innehållstjänster på fler än 150 språk för projekt av alla slag – från rutinmässig kundinformation och finansiella rapporter till produktdokumentation och inbjudningar till årsstämmor.
 • Kreativa översättningstjänster, där budskapet anpassas till den lokala målgruppens kultur och preferenser.
 • Smarta webbaserade terminologiverktyg som säkerställer enhetlig terminologi.
 • Integrerad valideringsprocess, så att lokalkontor kan godkänna översättningar direkt i sitt sammanhang.
 • Ett helintegrerat arbetsflöde med 100 % spårbarhet, vilket säkerställer att du alltid har full koll på projektens förlopp.
 • Dashboards som sammanställer alla projekt, kostnader och kvalitetsmått i realtid.
 • Internationella SEO-tjänstervåra specialiserade SEO-översättare lokaliserar och optimerar innehållet för optimal sökmotorrankning på olika marknader.

Referenser

Handelsbankens logotyp

Paymills logotyp

Läs mer

Vill du veta mer? Ladda ner beskrivningen nedan och läs mer om hur du kan ha nytta av tjänsten.