Se demo

Matas 
Kund- 
berättelse

Så hjälpte LanguageWire det danska detaljhandelsföretaget Matas att växa på den nordiska marknaden på bara ett halvår

Matas är Danmarks ledande detaljhandelsföretag inom hälsa, skönhet och välbefinnande med över 263 fysiska butiker och en väletablerad onlinenärvaro. Club Matas lojalitetsprogram har över 1,8 miljoner medlemmar.

Den framgångsrika kedjan grundades ursprungligen 1949 som en kedja av fristående apotek. Kedjan blev snabbt populär och ett känt namn i Danmark.

En ökande efterfrågan på kedjans produkter från allt fler kunder utanför Danmark ledde till att Matas 2022 såg en ny möjlighet att växa och expandera till de nordiska grannländerna, Norge och Sverige.

Men denna ambition innebar en stor utmaning: att översätta hela den danska webbplatsen, appen och tusentals produktbeskrivningar till två nya språk. Målet var att man skulle möta kundernas efterfrågan med onlinenärvaro i Sverige och Norge i början av 2023.

Matas behövde snabbt få högkvalitativa översättningar i stora volymer och man vände sig till LanguageWire för att hitta tekniska lokaliseringslösningar, bland annat integrering av InRiver PIM-systemet och CMS samt maskinöversättning.

jordglob

1949

Grundat i Danmark

Platsikon

263

Fysiska butiker

gruppikon

1,8 miljoner

Club Matas-medlemmar

översättningsikon

3

Språk

Utmaningen

Matas behövde komplett översättning av hela webbplatsen inklusive sidor, tjänster, produktbeskrivningar och artiklar med en leveranstid på endast ett halvår.  

Detta uppdrag skulle kräva översättning av över 1,5 miljoner ord både på Matas webbplats och i produktinformationssystemet (PIM). Förutom tusentals produktbeskrivningar omfattade uppdraget även översättning av allt från långa blogginlägg till små UX-webbelement. 

Samtidigt som den största utmaningen var den stora mängden innehåll som skulle översättas på kort tid, underlättades inte projektet av att Matas saknade tillräckligt med interna validerare för att utföra kvalitetssäkring av översättningarna i början av projektet. 

Matas valde att samarbeta med LanguageWire för att övervinna dessa utmaningar och göra lanseringen av företagets nya webbplats till en succé. 

"Samarbetet har varit mycket positivt, teamet har varit flexibelt och de har stor kunskap om branschen, vilket vi verkligen värdesätter."

Lise Guldberg
Matas projektledare för översättningen

Lösningen

LanguageWires innovativa teknologi och tillgång till en stor pool av olika språkexperter gjorde det möjligt att klara en så kort leveranstid. 

Alla översättningsförfrågningar sköttes via LanguageWires plattform med hjälp av enkla och smidiga arbetsflöden. Detta gjorde det enkelt att beställa nya översättningar och ladda upp källmaterial för alla Matas-medarbetare som var nybörjare när det gällde hantering av översättningsprojekt. 

Lise Guldberg, projektledare för översättning på Matas, hade ett nära samarbete med sin Customer Success Manager på LanguageWire för att säkerställa att alla arbetsflödesmallar som skapades uppfyllde medarbetarnas behov till punkt och pricka. Samarbetet och de anpassningsbara arbetsflödena hos LanguageWire underlättade avsevärt arbetet med att automatisera och skynda på hela översättningsprocessen.  

Med ett brett utbud av produkter som behövde översättas var det svårt att få snabb och korrekt uppdaterad produktinformation genom att kopiera och klistra in dokument från kalkylblad. 

Problemet löstes snabbt genom en integration mellan LanguageWires InRiver Connector och Matas PIM-lösning så att översättningarna kunde importeras direkt till applikationen utan insatser från medarbetarna. Detta bidrog till att spara tid för varje enskild produkt och minimerade antalet misstag som kan inträffa vid manuell överföring av innehållet.   

Utmaningen att översätta en så stor mängd källmaterial på kort tid löstes tekniskt med hjälp av maskinöversättning. Genom att dra nytta av LanguageWires tjänst maskinöversättning med efterredigering kunde Matas enkelt hantera omkring 500 000 översatta ord på två månader. 

"Den största utmaningen har varit leveranstiden, en stor volym på mycket kort tid. Men också att se till att översättningarna är enhetliga. Så snart vi fattade ett strategiskt eller marknadsmässigt beslut om en formulering använde vi termdatabasen för att se till att den användes framöver."

Lise Guldberg
Matas projektledare för översättningen

Ett så stort inflöde av nyöversatta ord innebar också ett behov av mer rigorös kontroll för att säkerställa en enhetlig terminologi i Matas termdatabas. LanguageWire kunde dessutom tillhandahålla den språkexpertis som behövdes för att leverera den validering av innehållet som krävdes i Sverige och Norge före lanseringen och fram till dess att ett internt team fanns på plats.

"LanguageWire hjälpte oss att klara vår snäva leveranstid och kunde snabbt skala upp processen. Teknologin hjälpte oss mycket."

Lise Guldberg
Matas projektledare för översättningen

Resultatet

integrationsikon

Med hjälp av integrationen av LanguageWires connector för InRiver effektiviseras hanteringen av flerspråkiga kommunikationsprojekt. Detta medför en avsevärt förkortad tid till marknad och resursbesparingar.

expertikon

Ett team av utvalda språkexperter med branschspecifik kompetens garanterar bättre resultat och mer tillförlitliga och enhetliga översättningar på alla språk.

transparensikon

Ökad transparens genom ökad kommunikation och utökade tjänster från LanguageWires projekthanterings- och språkexpertteam bidrar till att öka transparensen i, förståelsen för och hanteringen av översättningsprojekt.


Trots den stora utmaning som projektet innebar, lyckades både Matas och LanguageWire se till att Matas kunde lanseras i tid på den svenska och norska marknaden. De nya Matas-webbplatserna med helt översatt innehåll lanserades i januari 2023. Matas och LanguageWire fortsätter att samarbeta för att tillgodose Matas fortlöpande översättningsbehov.

InRiver Connector

Förenkla processen att skapa flerspråkigt innehåll i InRiver genom att använda en integrerad lösning som automatiserar översättningsprocessen. Med bara några klick kan du skicka hela eller delar av din webbplats och dina produktkataloger direkt från InRiver till LanguageWire.

Här är några viktiga fördelar med att integrera och automatisera översättningen med connectorn:

  • Slipp manuella och tidskrävande uppgifter.
  • Strömlinjeforma arbetsflöden för att skapa flerspråkigt innehåll.
  • Dra fördel av ett stort nät av över 7 000 språkexperter.
  • Centralisera hanteringen av översättningsprojekt och öka transparensen.
  • Korta ned tiden till marknaden.
  • Sänk kostnader, resursanvändning och minimera risken för fel.

Intresserad?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av effektivare språkhanteringslösningar med stöd av avancerad AI-teknik och språkexperter från din bransch. Klicka på länken nedan om du vill boka en demo och se hur connectorn fungerar i praktiken:

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.