Se demo

Tolkningstjänster

Överbrygga kulturell förståelse och säkerställ sömlös kommunikation med LanguageWires tolktjänster. Med över två decenniers erfarenhet levererar våra skickliga tolkar noggrannhet och kulturell känslighet, vilket gör det möjligt för dig att enkelt kommunicera på olika språk, på plats eller på distans.

Languagewire interpreting

Modersmålet stärker människor

Studier har visat att medarbetare engagerar sig mer när kommunikation sker på deras modersmål. Även om många människor förstår engelska idag är det ett tecken på respekt och en garanti för att både nuvarande och potentiella kunder kan förstå ditt meddelande tydligt om det ges på deras modersmål. Presentatörer är också i allmänhet mer effektiva när de är fria att tala sitt modersmål.

Kulturell förståelse och inkludering främjas när människor kan få kontakt samtidigt som de kommunicerar på sitt modersmål. Att underlätta interaktioner mellan olika kulturer och språk har konsekvent bidragit till att främja de mål som betonas av mångfalds-, rättvise- och inkluderingsrörelsen.


Tolkningstjänster för alla dina behov

Tolktjänster är mångfacetterade och kräver djup kunskap om de olika alternativen och den teknologi som krävs. Med över tio års erfarenhet av att organisera stora evenemang vet LanguageWire hur man konfigurerar den perfekta kombinationen av tolkar och rätt resurser, inklusive all den senaste teknologin. Vi hjälper dig att hitta den bästa och mest lämpliga lösningen för ditt specifika evenemang.


Konferenstolkning

I affärslivet behövs konferenstolkning för evenemang som årsstämmor, europeiska företagsråd (EWC) och olika förhandlingar, seminarier och utbildningsevenemang. Våra tolkar har lång erfarenhet för att säkerställa att ditt flerspråkiga evenemang blir framgångsrikt.

Samhällstolkning

Samhällstolkning behövs när människor inte delar ett gemensamt språk, till exempel när man har att göra med olika myndigheter. Vi tillhandahåller ISO-certifierad samhällstolkning för privata företag och offentlig sektor. Våra tolkar följer strikta kvalitetsstandarder och etiska riktlinjer, vilket säkerställer professionalism, opartiskhet och sekretess i olika sammanhang, inklusive fjärralternativ för flexibilitet.

quote icon petroleum color

...enkelt att kommunicera och saker och ting går smidigt. De har också en önskan att ständigt förbättra sig.

Hans-Peter Siefen, Nordic Business Forum

Tolkningsteknologi för virtuella möten och möten på plats

Rätt tolkningsteknologi för både virtuella möten och möten på plats är avgörande. Mindre evenemang kan använda bärbar utrustning, men större sammankomster kräver ISO-kompatibla tolkbås, mikrofoner, mottagare och hörlurar. Med framväxten av distansmöten och virtuella konferenser har tillförlitlig teknologi för fjärrtolkning blivit tillgänglig. Vi hjälper dig inte bara att välja den optimala tolkningsmetoden utan erbjuder även den teknologi som behövs.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina tolkningsbehov