Se demo

MAC
Kundberättelse 

Så ökade MAC Cosmetics medarbetarnas användning av e-learningplattformen

MAC Cosmetics är ett globalt makeupmärke som ägs av Estee Lauder Companies. Det är känt som ett innovativt och inkluderande företag med produkter som representerar alla åldrar, etniciteter och kön. 

Globalt har företaget över 10 000 kundsäljare – eller artists som de kallas på MAC. Kundupplevelsen är extra viktig för företaget eftersom kundgruppen är inkluderande, men MAC vill ändå att varje kund ska känna sig välkommen och förstådd när de handlar på MAC. 

Satsningen på representation tillsammans med en mängd olika produkter, både klassiker och nyheter, ställer stora krav på ständig fortbildning och kompetensutveckling av medarbetarna. Därför har företaget utvecklat en eLearning-app. 

Vi fick en pratstund med Sophie Cash, Digital Education Manager på MAC för Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien om beslutet att översätta eLearning-appen med LanguageWire och vikten av att översätta och lokalisera innehåll för utbildningsändamål. 

”För alla våra medarbetare ute på fältet, men även för mig, har det varit helt avgörande då vi nu kan lägga vår tid på andra projekt med högre prioritet." Sophie Cash 
Utmaningen  

Till en början var användningen av MAC:s eLearning-app otillfredsställande med siffror så låga som 20 procent.

Sophie och hennes team gjorde tidigare översättningarna själva. Det innebar att innehållet på de olika språken varierade väldigt mycket med ojämn inlärning och varierande resultat som följd.

Dessutom lade teamet alldeles för mycket tid och resurser på översättningarna istället för på sina kärnkompetenser.

”Vi hade teammedlemmar som borde vara ute på fältet och göra butiksbesök som översatte istället för att utveckla.”

Sophie Cash

Lösningen

Processen med att godkänna översättningarna är sömlös, säger Sophie, särskilt tack vare användningen av Smart Editor, vilket är väldigt unikt. När texterna har godkänts får Sophie och hennes team tillbaka filerna i ett SCORM-paket som de kan ladda upp direkt till sitt LMS och publicera.

"Det har gått otroligt smidigt. Helt fantastiskt faktiskt. Det känns som om vi alltid har gjort det på det här sättet."

Sophie Cash

Sophie berättar att hon har gått från att ägna merparten av sin tid åt översättningsarbete innan hon använde LanguageWires tjänster till att nu bara lägga en litel av sin tid åt att hantera översatt innehåll. Detsamma gäller för hennes team med handledare som har frigjort ungefär en fjärdedel av sin tid. Sophie berömmer också LanguageWire för att de har gjort ett fantastiskt jobb med att ta upp frågor om innehållet direkt med teamet som utvecklar materialet, så att Sophie inte behöver lägga tid på att agera mellanhand som hon brukade när de översatte allt internt.

Den interna kompetensen täckte inte heller så många språk de behövde, vilket innebar att de anställda i vissa regioner inte fick tillräcklig fortbildning.

"Att till exempel översätta till hindi, som är det största språket i Indien och en stor marknad för oss, har gjort utbildningen så mycket mer tillgänglig för våra medarbetare i den här regionen. På det hela taget är allt mer lokalt och personligt anpassat för varje grupp medarbetare nu."

Sophie Cash

Resultatet

En kraftigt ökad andel genomförda onlineutbildningar innebar att medarbetarna nu kunde utbildas till samma nivå

Att sköta översättningen externt sparar inte bara tid och resurser för Sophie och hennes team utan har också gjort stor skillnad för många medarbetare på MAC.

Med hjälp av LanguageWire översätter MAC Cosmetics sitt eLearning-innehåll till 15 olika språk. Forskning visar att om du tillgodogör dig färdigheter på ditt modersmål kommer du ihåg dem mycket bättre än om utbildningen är på ett andraspråk. Därför är det nu möjligt att lägga till undertextning i alla videor i MAC eLearning-appen på de språk som erbjuds.

Resultaten av att översätta och lokalisera utbildningsinnehåll har varit helt enastående. Medarbetarnas deltagande nådde inte upp till regionala och globala mål vad gäller onlineutbildningar. Men i dag använder nästan alla medarbetare appen och genomför sina moduler, och många marknader ligger konsekvent på en nivå på över 80 procent.

Den ökade kompetensen hos medarbetarna innebär att alla MAC Cosmetics artists i dag enkelt kommer åt den information de behöver för att kunna ge förstklassig kundservice i alla regioner och på alla marknader.

Översättning och lokalisering är nu en del av MAC Cosmetics dna. 

Lokalisering av eLearning med en lokaliseringspartner förbättrar din verksamhet

Lokalisera dina eLearning-utbildningar enkelt från början till slut i dina befintliga plattformar som Articulate, Captivate, Mohive med flera! LanguageWires globala nätverk av språkexperter använder sina specialkunskaper inom lokalisering av multimedia, digital teknik och översättning för att stödja din eLearning-lokalisering.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.