Smart Editor

Förenkla granskningsprocessen. Smart Editor är ett CAT-verktyg för datorstödd översättning som integreras sömlöst i ditt arbetsflöde. Den användarvänliga webbaserade lösningen gör att dina medarbetare enkelt och smidigt kan granska och godkänna översättningar.

Användarvänligt

Sofistikerat program med intuitivt gränssnitt som passar både nya användare och erfarna proffs.

Förbättra kvaliteten

Ett kraftfullt webbaserat verktyg med inbyggda översättningsminnen, termdatabaser och maskinöversättning.

Öka produktiviteten

Ett webbaserat verktyg som integreras sömlöst med ditt arbetsflöde och gör att du kan publicera dina texter snabbare.

Webbaserat och flexibelt

LanguageWire Smart Editor är ett CAT-verktyg för datorstödd översättning som integreras sömlöst i ditt arbetsflöde. Automatisering av manuella uppgifter som att kopiera och klistra in text eller söka igenom tidigare översättningar gör att du kan få ut dina översatta texter snabbare.

Det webbaserade redigeringsverktyget är en av de viktigaste funktionerna på LanguageWires samarbetsplattform, och våra språkexperter använder det dagligen. Men lösningen gör inte bara att du slipper de mest monotona uppgifterna i översättningsprocessen. Den effektiviserar också er interna granskning.

Effektivare granskningsprocess

Vi kallar granskningen för validering, och med Smart Editor blir den enklare än någonsin. När du inkluderar validering i ett projekt meddelar vi validerarna så snart innehållet är klart för granskning. De kan då granska översättningen i vårt lättanvända redigeringsverktyg i molnet. Där finns all relevant information och den tydliga rapporteringsfunktionen gör det lätt att hålla överblick över ändringarna.

Dina medarbetare jobbar med era texter i ett systematiskt och fastställt arbetsflöde som optimerar processen med att skapa innehåll på flera språk. Vi har vinnlagt oss om att göra lösningen så effektiv som möjligt. Praktiska genvägar och ett avskalat gränssnitt gör att du kan hålla fokus på texten.

Automatiserar översättningsprocessen

Med Smart Editor slipper dina språkexperter en rad manuella moment. Din terminologi finns alltid till hands tack vare integrationen med din termbas. Integrationen med ditt översättningsminne gör samtidigt att översättarna kan få träffar i tidigare översättningar. Och integrerad maskinöversättning gör att arbetet går snabbare eftersom de färdiga förslagen sparar många tangenttryckningar.

Integrerat med ditt översättningsminne

Tack vare att ditt översättningsminne är integrerat i lösningen kan dina språkexperter använda sig av redan översatta texter. Alla nya meningar skannas av, och de som helt eller delvis har översatts tidigare känns igen och visas som förslag. Ju mer text du översätter, desto mer tid och pengar sparar du.

Använder din termbas

Även din termbas är integrerad i Smart Editor. I termbasen finns termer som är centrala för din organisation. Genom att använda den kan du se till att all din kommunikation är språkligt konsekvent. Språkexperterna sparar också tid eftersom de genast hittar viktiga termer vid översättningen.

Funktioner

Det här är några standardfunktioner i Smart Editor som vi tror att du kommer att uppskatta:

Fungerar med många olika filformat – stödjer översättning av följande filformat via LanguageWire Connector och i dokument: .docx, .htm/.html, .txt, .xlf/.xliff/.sdl, .resx.

Ett komplett översättningsverktyg – integrerat med ditt översättningsminne och din termbas. Har även integrerad maskinöversättning så att du klarar dig med färre tangenttryckningar.

Webbaserat –  ingen installation, inga uppdateringar och helt integrerat i dina arbetsflöden hos LanguageWire.

Anpassat efter dina behov – många olika lägen beroende på vad du behöver få gjort: översättning, granskning och implementering (införande av ändringar efter återkoppling till översättaren).

Kontext – när du översätter kan du både se källfilen och förhandsgranska målfilen. Och när du redigerar är segmenten logiskt ordnade så att du kan se sammanhanget.

Konkordanssökning – sök i översättningsminnet efter ett ord, en mening eller ett textsegment.

Spåra ändringar – visa vilka ändringar som gjorts i måltexten och håll reda på vem som gjort vad.

Arbeta offline – du kan jobba offline genom att exportera och importera SDL-projektpaket. Du kan också exportera och importera vanliga XLIFF-filer.

Avskalat – ett användarvänligt gränssnitt utan distraktioner. Det segment som är aktivt visas i större teckenstorlek, och teckenstorleken kan ökas och minskas.

Lätt att använda – omfattande stöd via genvägar som visas direkt i gränssnittet tillsammans med symboler.

Säkert – åtkomst till dokument efter autentisering på LanguageWires plattform.

I korthet

  • Underlättar och stödjer översättning
  • Sömlös integrering med dina arbetsflöden.
  • Validera text via ett intuitivt gränssnitt.
  • Integrerat med ditt översättningsminne och din termbas
  • Förslag på maskinöversättning visas automatiskt
Smart Editor på bärbar dator.