Se demo


Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility på LanguageWire

För oss handlar CSR om att göra skillnad. Vårt mål är att bidra där vi kan göra skillnad – snarare än att lägga tid på att skapa rapporter och dokumentation. Vår syn på CSR återspeglar det faktum att vi är verksamma inom språkbranschen, en sektor som vanligen inte associeras med negativ påverkan på miljö eller mänskliga rättigheter.

Vi fokuserar våra ansträngningar på tre områden: vårt folk, våra kunder och våra omgivningar.

Våra medarbetare

LanguageWire är en arbetsplats där det är högt i tak och kommunikationen är vänlig och informell. Den respekt vi visar varandra både som medmänniskor och som kollegor främjar samarbete och ett bra arbetsklimat. Vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet och våra medarbetarenkäter visar att vi trivs tillsammans och är stolta över att jobba på LanguageWire.

Med rätt mix av åldrar, kulturer, kön och språk får vi värdefulla perspektiv. Den mångfalden är ett måste för att vi ska kunna vara kreativa, anpassningsbara och konkurrenskraftiga – och i slutändan för att vi ska lyckas. Det gör vi bland annat genom att skapa ett klimat där alla ges möjlighet att förverkliga sin potential. Vi följer till exempel upp könsfördelningen på våra avdelningar och på olika nivåer inom företaget.

Vi stöder initiativ som främjar en social och rolig arbetsmiljö genom att fördela pengar till vår medarbetarförening PeopleWire. Dessutom erbjuder vi flexibla arbetsvillkor och deltagande i en rad fysiska aktiviteter som löpning, yoga och cykling. På våra kontor ser vi till att det finns frukt och att våra medarbetare deltar i gemensam frukost på fredagarna.

Våra kunder

Vårt uppdrag att tillhandhålla överlägsen service till våra kunder stöds av vårt åtagande att bedriva verksamheten etiskt och säkerställer att vi följer de lagar och förordningar som styr vår verksamhet och industrin. Vår etiska kod fastställer att vi är fast beslutna att följa alla lagar och förordningar i de länder där vi verkar. Vi accepterar exempelvis inte någon form av mutor, gåvor, gästfrihet eller underhållning som skulle kunna orsaka tvivel på vår integritet.

Vår omvärld

Som företag bryr vi oss om den värld vi lever i och strävar efter att ha en positiv påverkan där vi kan.

Vi tar också aktiv del i Mind Your Own Business (MYOB) som mentorföretag. MYOB är en oberoende ideell organisation som skapar en alternativ lärandemiljö för pojkar som lever i socialt utsatta bostadsområden. Vi bidrar med vår tid och kunskap för att vägleda och hjälpa pojkarna att skapa mikroföretag.