Se demo

Maskinöversättning har en plats i varje översättningsstrategi

Kimberley Stephens

Författare: Jesper Lehrmann
Product Director, LanguageWire
LinkedIn

Använda maskin-översättning

Använda maskin-översättning.

Maskinöversättning är ett av de heta ämnena i inom språkbranschen. Vi har tänkt på det under flera år. När man läser nyheterna är det svårt att inte stöta på någon artikel om framstegen inom neural teknik eller om hur maskinöversättning kommer att förändra branschen som vi känner den idag. Men när det kommer till kritan, vad exakt är maskinöversättning?

Definition på maskinöversättning

Enkelt uttryckt är maskinöversättning beroende av programvara i stället för en person för att översätta text från ett språk till ett annat. Även om maskinöversättning är utmärkt för att översätta ord för ord kan det ofta bli fel när hela meningar och stycken översätts. Det behövs en människa för att till fullo förstå ordens kontext och komma fram till bästa möjliga översättning.

Även om mänsklig översättning ger den bästa kvaliteten tyder ökningen av maskinöversättning under de senaste åren på att det finns relevanta användningsområden för denna typ av översättning. Enligt Common Sense Advisory kom 12,7 procent av alla intäkter inom språkteknologi 2017 från maskinöversättning – endast översättningshanteringssystem och tolkhanteringssystem var större. Men om kvaliteten på översättningen är sämre, när är det då vettigt att använda maskinöversättning?

Situationer när maskinöversättning fungerar

Om du bör använda maskinöversättning eller inte beror på ditt arbetsflöde. Låt oss gå igenom några olika exempel och se vilka arbetsflöden som ger bäst resultat.

En översikt över innehåll som är bäst lämpat för olika arbetsflöden inom maskinöversättning

Gratis webbaserad maskinöversättning

När folk hör maskinöversättning är det webbmotorer som är gratis som de kommer att tänka på, som Google Translate. Vi har redan tagit upp varför vi inte tror att denna typ av översättning är lämplig på arbetsplatsen. Säkerhetsproblemen och den bristande kontrollen över innehållet väger betydligt tyngre än kostnadsbesparingarna.

Enbart maskinöversättning

Om vill ha resultat snabbt på det sätt som en gratismotor erbjuder men vill ha kontroll över säkerheten är maskinöversättning som tillhandahålls av ett språktjänsteföretag ett bra alternativ. I ett arbetsflöde med endast maskinöversättning lägger du in texten och motorn spottar ut den översatta versionen direkt. Texten är inte redigerad av en mänsklig översättare, vilket innebär att översättningskvaliteten ofta är dålig. 

På lång sikt kan du förbättra kvaliteten på översättningen genom att investera i en tränad motor. Det är fortfarande ingen människa inblandad, men motorn "lär sig" med tiden och gör inte samma misstag om och om igen. Men oavsett om man använder en tränad motor eller inte, så ger maskinöversättning alltid i en översättning av lägre kvalitet än vad människor kan producera. Fördelen är att maskinöversättning är mycket billigare än mänsklig översättning, vilket gör att du kan översätta mer innehåll utan att öka kostnaderna.

Lägre kvalitet bör dock inte avskräcka dig helt från maskinöversättning. Det kan vara ett bra internt verktyg. En kund hos LanguageWire använder maskinöversättning för att snabbt översätta text så att deras globala kontor kan ta del av de väsentliga delarna av inkommande anbudsförslag. Maskinöversättning är också användbart för att skapa prototyper av webbplatser. Vi vet alla att översättning till vissa språk ger en längre text än andra och med maskinöversättning kan du snabbt och billigt testa en ny webbdesign på flera språk. 

Maskinöversättning + redigering

Om du gillar hastigheten och de låga kostnaderna för maskinöversättning men vill ha en översättning med högre kvalitet är ett arbetsflöde som kombinerar maskinöversättning och redigering ett sätt att få det bästa av två världar. Många språktjänsteföretag erbjuder tjänsten att lägga till maskinöversättning till arbetsflödet för översättning så att en mänsklig översättare redigerar resultatet av maskinöversättningen för att förbättra läsbarheten. Redigeraren korrigerar lexikala fel, syntaktiska fel och de mest uppenbara felen, såsom felöversättningar och felaktig terminologi. Det ger fortfarande en lägre kvalitet på översättningen än en helt mänsklig översättning, men den är mycket mer läsbar än en rent maskinöversatt text. 

Budgeten hos de flesta organisationer räcker ofta inte till för att översätta allt innehåll. Ofta prioriteras inte dokument som inte direkt påverkar försäljningen, som till exempel stöddokument. Kundservice är dock en viktig särskiljande konkurrensfaktor, och därför kan det vara en fördel för företag att låta vissa stöddokument översättas för lokala marknader. De flesta stöddokument är enkla texter utan kreativ prosa, vilket gör dem idealiska för ett arbetsflöde med maskinöversättning och redigering. Företaget kan försäkra sig om att deras internationella kunder förstår stöddokumentationen för en bråkdel av kostnaden för mänsklig översättning. 

Maskinöversättning + redigering + korrekturläsning

För att få en maskinöversatt text som är av en kvalitet som är jämförbar med mänsklig översättning krävs det en mer grundlig översyn av texten. Ett arbetsflöde som innefattar maskinöversättning, redigering och korrekturläsning innebär att två översättare tittar på den maskinöversatta texten. Den första översättaren redigerar texten och därefter korrekturläser en annan översättare texten och tittar på grammatik, stavning och översättningskvaliteten som helhet. Även om en text som översätts med detta arbetsflöde inte blir densamma som en text översatt av en person, bör kvalitetsnivån vara densamma.

Det innebär att ett arbetsflöde med maskinöversättning, redigering och korrekturläsning är idealiskt när varje enskilt ordval inte är viktigt. Exempelvis bloggar, rapporter eller manualer. För dessa innehållstyper är det viktigaste att läsaren till fullo förstår innehållet. När det gäller innehåll avsett att väcka känslor hos läsaren, exempelvis en marknadsföringskampanj, eller när det behövs en specialiserad ord-för-ord-översättning av till exempel juridiska dokument, är det mänsklig översättning som fungerar bäst.

Gratis white paper: Optimera arbetsflöden med maskinöversättning

Kämpar du med att skapa mer innehåll, på fler språk, på kortare tid och till lägre kostnad? Läs den här praktiska guiden om hur du kan effektivisera dina arbetsflöden genom att använda neural maskinöversättning.

Maskinöversättning bör ingå i varje översättningsstrategi

Med tanke på att de flesta arbetsflödena med maskinöversättning som innefattar redigering och korrekturläsning prissätts på samma vis och tar lika lång tid som mänsklig översättning, varför ska man använda maskinöversättning? Det handlar om resurser.

Du har förmodligen ett föredraget team av översättare som känner ditt varumärke utan och innan. Du måste se till att de har tillräckligt med tid att fokusera på dina viktigaste dokument. Resten av ditt innehåll kan översättas med maskinöversättning. Om du integrerar maskinöversättning i din översättningsstrategi kan du översätta fler typer av innehåll utan att utöka din budget. Samtidigt kan du vara säker på att de som är experter på att översätta inom din bransch alltid är tillgängliga när du behöver dem som mest.

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.