Se demo

Maskinoversettelse har en plass i alle oversettelsesstrategier

Kimberley Stephens

Tekstforfatter: Jesper Lehrmann
Product Director, LanguageWire
LinkedIn

Å bruke maskin-oversettelse

Å bruke maskin-oversettelse.

Maskinoversettelse er en av de mest diskuterte temaene i oversettelsesbransjen. Metoden har vært utprøvd i en rekke år. Du har kanskje lest nyheter om fremskritt innen neuroteknologi, eller hvordan maskinoversettelse kommer til å endre oversettelsesbransjen slik vi kjenner den i dag. Men hva innebærer egentlig maskinoversettelse?

Definisjon av maskinoversettelse

Enkelt forklart er maskinoversettelse avhengig av programvare, i stedet for en person, for å oversette tekst fra et språk til et annet. Maskinoversettelse kan fungere perfekt for å oversette ord for ord, men det blir ofte feil i oversettelser av setninger og avsnitt. Her er det nødvendig med et menneske for å forstå ordene i kontekst og skape den beste oversettelsen.

Selv om manuell oversettelse gir den beste kvaliteten, viser økningen innen maskinoversettelse de siste årene at det finnes relevante bruksområder for denne typen tjeneste. Ifølge Common Sense Advisory kom 12,7 prosent av omsetningen innen språkteknologi i 2017 fra maskinoversettelse, bare oversettelsessystemer og tolketjenester var mer innbringende. Om kvaliteten på maskinoversettelsen er dårligere, når kan det være rasjonelt å velge denne metoden?

Når kan du bruke maskinoversettelse?

Når du kan bruke maskinoversettelse, avhenger av hvordan arbeidsflyten ser ut. Vi viser noen eksempler, og hvilken type arbeidsflyt som gir best resultat.

En oversikt over innhold tilpasset forskjellig arbeidsflyt for oversettelse

Gratis maskinoversettelse online

Det typiske bildet av maskinoversettelse er gratis oversettelsesmotorer online, for eksempel Google Translate. Vi har tidligere beskrevet hvorfor vi ikke anser at denne typen oversettelse er egnet for profesjonelt bruk. Sikkerhetsproblemer og liten kontroll over innholdet veier tyngre enn kostnadsbesparingene.

Kun maskinoversettelse

Hvis du behøver et raskt resultat, på samme måte som fra en gratis oversettelsesmotor, men stiller krav til sikkerhet, er maskinoversettelse fra en språktjenesteleverandør (LSP) et godt alternativ. I en arbeidsflyt med kun maskinoversettelse, legger du bare inn teksten, og så spytter oversettelsesmotoren umiddelbart ut en oversettelse. Teksten er ikke redigert i etterkant av en person, noe som naturlig nok betyr at oversettelseskvaliteten ofte er lavere enn forventet. 

Du kan forbedre kvaliteten på oversettelsene over tid ved å investere i en spesialopplært motor. Det er fortsatt ingen personer involvert, men motoren "lærer" etter hvert, og gjentar ikke de samme feilene. Uavhengig av om motoren er lært opp eller ikke, kommer en maskinoversettelse aldri til å levere like høy språklig kvalitet som en manuell oversettelse. Fordelen er at maskinoversettelse er mye billigere enn manuell oversettelse, slik at du kan oversette mer innhold uten å øke kostnadene.

At kvaliteten er lavere, behøver ikke å bety at du fullstendig velger bort maskinoversettelse. Tjenesten kan fungere som et bra verktøy internt. En av LanguageWires kunder bruker maskinoversettelse til tekster slik at kontorene deres rundt om i verden raskt kan få et inntrykk av innkommende tilbud fra leverandører. Maskinoversettelse er også praktisk å bruke til prototyper for nettsider. Det er en kjent sak at oversettelse til visse språk resulterer i at teksten blir lengre, og med maskinoversettelse kan du raskt og billig teste ut en ny webdesign på en rekke språk. 

Maskinoversettelse + redigering

Hvs du liker maskinoversettelse fordi det går fort og er billig, men samtidig ønsker høyere kvalitet, kan en arbeidsflyt som kombinerer maskinoversettelse og tekstredigering være en måte å kombinere dette på. Mange LSP-er gir deg mulighet til å legge inn maskinoversettelse kombinert med redigering i arbeidsflyten, slik at den maskinoversatte teksten redigeres av en oversetter og blir lettere å lese. Redigereren korrigerer ordvalg og setningsoppbygging i tillegg til de mest åpenbare feilene i oversettelse og terminologi. Resultatet har fortsatt lavere kvalitet enn en manuelt oversatt tekst, men er mye enklere å lese enn en rå maskinoversettelse. 

Budsjettet er vanligvis ikke så romslig at alt innhold kan oversettes. Ofte nedprioriteres dokumenter som ikke påvirker salget direktet, for eksempel støttedokumenter. Kundeservice er imidlertid en viktig konkurransefaktor, så det kan være en fordel å ha enkelte støttedokumenter oversatt for lokale markeder. Dette er ofte enkle tekster uten kreativt innhold, og de er dermed ideelle for arbeidsflyt med maskinoversettelse og redigering. Selskapene kan få støttedokumentene oversatt slik at de blir forståelige for internasjonale kunder, og til en brøkdel av prisen for en manuell oversettelse. 

Maskinoversettelse + redigering + korrekturlesing

For å få en maskinoversatt tekst som kan sammenlignes med manuell oversettelse, er det nødvendig med en grundigere tekstgjennomgang. Arbeidsflyt med maskinoversettelser, redigering og korrekturlesing innebærer at to oversettere går gjennom den maskinoversatte råteksten. Den første oversetteren redigerer teksten og den andre korrekturleser grammatikk, staving og oversettelsen i mer detalj. Selv om en tekst med denne arbeidsflyten ikke vil være lik en som er manuelt oversatt, blir kvalitetsnivået det samme.

Dette innebærer at arbeidsflyt med maskinoversettelse, redigering og korrekturlesing er ideelt i de tilfellene oversettelsen ikke trenger å tilsvare en ny, gjennomarbeidet tekst. For eksempel til blogger, white papers eller bruksanvisninger. Til disse typene innhold, er det viktigste at innholdet er fullt forståelig for leseren. Innhold som skal vekke følelser, for eksempel markedsføringskampanjer, eller som behøver en nøyaktig og ordrett oversettelse, som juridiske dokumenter, krever manuell oversettelse.

Gratis rapport: Optimaliser arbeidsflyt for innhold med maskinoversettelse.

Sliter du med å skape mer innhold, på flere språk, på kortere tid, og til en lavere pris? Les denne praktiske guiden om hvordan du kan effektivisere arbeidsflyten til innholdet ditt ved hjelp av nevral maskinoversettelse.

Maskinoversettelse bør være en del av alle oversettelsesstrategier

Tenk på at de fleste typer arbeidsflyt som inkluderer redigering og korrektur, koster like mye og tar like lang tid som en manuell oversettelse. Hvorfor skal du da velge maskinoversettelse? Det handler om ressurser.

Du har sannsynligvis et foretrukket team av oversettere som kjenner varemerket ditt godt. Du må sørge for at de har nok tid til å fokusere på de viktigste dokumentene. Resten av innholdet kan håndteres med maskinoversettelse. Hvis du legger til maskinoversettelse i oversettelsesstrategien, får du mulighet til å oversette flere typer innhold uten å måtte øke budsjettet. Samtidig kan du føle deg trygg på at oversetterne som er eksperter på dine tekster, er tilgjengelige når du trenger dem mest.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.