Se demo


Läsbarhet

Sex enkla tips för bättre texter

Förbättra läsbarheten. Sex enkla tips för bättre texter

Få dina läsare att fortsätta läsa

I mars 2017 att bestämde Paul Romer det var dags att starta en revolution.

Nej, chefsekonomen på Världsbanken gick inte med i Occupy-rörelsen. Han bad helt enkelt om bättre skriftliga rapporter från sin forskningsavdelning. I ett internt meddelade informerade han personalen att han inte skulle godkänna rapporter för publicering om ordet "och" utgjorde mer än 2,6 procent av texten. Romer sade att den nya regeln var en av många olika åtgärder som syftade till att få dem som tar fram rapporter att första vikten att vara fokuserade när de skriver.

Det som mest låter som en rolig anekdot är faktiskt mycket användbart. Precis som Paul Romer måste vi varje dag plöja igenom texter som vi kanske knappt eller inte alls förstår. Vi utvecklar olika strategier, som är långt ifrån perfekta, för att hantera situationerna. Vem orkar läsa 92 sidor som beskriver villkoren för den senaste programvaruuppdateringen? De flesta av oss ger upp och trycker på ”Jag godkänner”-knappen. Det betyder emellertid inte att det inte är viktigt att förstå vad som har förändrats i villkoren. Vi vill egentligen bara få en sammanfattning om villkorsändringarna som det bara tar någon minut att läsa igenom.

Det är värt att tänka på när du skriver text, oavsett om du publicerar en uppsats, beskriver villkoren i ett juridiskt avtal eller instruktioner om hur du sätter upp ett tält. Du vill vara säker på att din målgrupp förstår vad du försöker förmedla med minimal ansträngning.

Nyckeln till detta är begreppet läsbarhet. Forskare har utvecklat olika system för att ge dig en uppfattning om hur avancerad en läsare måste vara att förstå det du skriver. Det finns många verktyg där dessa metoder används online, men tyvärr är de flesta utvecklade för en engelskspråkig publik. De språkliga formler som de är baserade på fungerar inte så bra för andra språk, eftersom de vanligtvis räknar antalet tecken eller stavelser i ett ord.

Naturligtvis behöver vi inte alltid skriva texter som om läsarna var små skolbarn, men det kan löna sig att gå igenom det du skrivit och omarbeta texten med hänsyn till läsbarheten. För det mesta leder det till att din text blir kortare, tydligare och mer slagkraftig. Här är sex tips för bättre läsbarhet:

1 – Kortare, snabbare, bättre, starkare

Regeln om korta meningar. Ceasars "Veni, vidi, vici" (”Jag kom, jag såg, jag segrade”) är en hel berättelse beskriven med bara tre ord. En mening bör behandlas som en enhet, som bara innehåller en enda idé. Ju färre idéer du uttrycker i en mening, desto lättare är det för läsarna att komma ihåg den.

Dela upp din text upp i korta stycken som vart och ett för fram ett enda koncept eller en enda synpunkt. Inled dessa stycken med slagkraftiga rubriker. Detta kommer att vägleda läsaren genom texten från början till slut och skapa en logisk övergång mellan styckena.

2 – Respektera dina läsares tid och sinnesstämning

Det finns väl inget härligare än att komma hem efter en lång arbetsdag och tvingas lusläsa sig igenom ett komplicerat kontrakt eller långa, detaljerade produktbeskrivningar av olika konkurrerande modeller, eller hur? Det kanske inte är så konstigt att många ungdomar hellre tittar på en talkshow för att få de senaste nyheterna – många tror att detta är trovärdiga källor och de är mycket roligare att lyssna på än de traditionella nyhetsprogrammen. Det är värt att tänka på när du skriver texter. Försök att förvandla det som eventuellt kan vara otrevligt, tråkigt och förutsägbart till något som får läsaren att fortsätta läsa.

Kom ihåg att i genomsnitt läser människor endast 60 procent av en online-artikel, så kom till saken snabbt. Men inte nog med det, internet-användare delar faktiskt sex av tio artiklar online utan att ha läst någon av dem – därför är det så viktigt att ha en spännande rubrik och ett lockande budskap.

3 – Pratar du med mig eller? - Läsarna ska känna sig berörda

Det är mycket viktigt att veta vem du pratar med och anpassa ditt språk efter det.

Men akta dig för jargong. Det kan vara viktigt att visa att du förstår ett komplicerat ämne eller en avancerad process. Men använder du det på fel sätt kan det leda till motsatt effekt mot vad du hade tänkt dig. Som Ann Handley, författare till "Alla skriver", säger, håll det enkelt eftersom ”ingen någonsin kommer att klaga på att du talar i klartext så att det är lätt att förstå”.

4 – Skriv bra, skriv ofta.

Som med allt annat måste man träna för att bli bra. Undersökningar som gjorts om bloggbranschen visar att ju oftare du publicerar ett inlägg, desto fler följare kommer du sannolikt att ha. Men innan du börjar skriva med en frenesi som en bloggare bör du ha någon som kontrollerar dina texter. Att få en annan person att läsa igenom din text är ett bra sätt att förhindra misstag och undvika att eventuellt dåligt språkbruk smygs in i texterna.

5 – 注意!!!

Om din text kommer att översättas till andra språk, ska du tänka på att läsbarhet kan vara olika för olika språk. Utan en mycket skicklig översättare, som kan hitta en översättning med exakt samma innebörd, kan ordlekar, idiomatiska uttryck och metaforer bli helt misslyckade. Men det innebär inte att du ska sluta använda detta i dina texter, eftersom det är just det som gör språket intressant.

6 – Sista steget: Kontrollera din läsbarhet

Den perfekta lösningen skulle vara att ha en professionell textredigerare som kontrollerar din text. Redaktörens jobb är att göra ditt språk perfekt genom att redigera din stil, ditt sätt att uttrycka dig och din terminologi. Men det finns en mängd olika online-lösningar som också kan hjälpa dig.

En praktisk app är readable.io. Den kontrollerar hur långa dina meningar är och markerar ord som är svåra att läsa. Gör dig av med det som inte är nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga läsbarhet och beräkna sedan din slutpoäng. Skrev du en varningstext för en brandfilt som det fortfarande krävs en högskoleexamen för att förstå? Upprepa.

Det här inlägget skrevs ursprungligen på engelska, vilket innebär att texten har framställts ur ett engelskt perspektiv. Som tur är förekommer läsbarhetsalgoritmer för många språk. Coleman-Liau indexet fungerar för de flesta europeiska språk. Medan Wiener Sachtextformel utvecklades speciellt för tyska och LIX är populär i de skandinaviska länderna.

Språket är en konst

Slutligen, tänk på att språkpreferenser är olika och dessa tips är definitivt inte några gyllene regler som fungerar varje gång. Det som fick Paul Romer på Världsbanken att hamna i trubbel var att han överreagerade i sin ambition att förenkla komplexa texter. Han var tvungen att avgå från sin tjänst på grund av hans strävan efter klarhet och hans ”och”-regel: det ansågs alltför radikalt.