Se demo


 Översättningar 
 i Sitecore 

Hur du sparar tid och pengar på översättningar i Sitecore

Arbetar du med en flerspråkig Sitecore-webbplats? Sätt turbo på översättningsprocessen med en LanguageWire connector! För dig som inte redan känner till våra connectors fungerar de som en automatisk länk mellan ditt publiceringsverktyg och vår plattform för språksamarbete. Integreringen gör att du kan beställa översättningar från vårt globala nätverk av språkexperter direkt i Sitecore. På så sätt sparar du massor av tid, förenklar arbetsflödena när du skapar innehåll, frigör resurser och minskar risken för fel.

"84 procent av alla företagskunder är mer benägna att köpa en produkt om informationen på nätet är på deras eget språk"

Vikten av lokalisering

Efterfrågan på lokaliserat innehåll ökar explosionsartat. Undersökningar visar att 84 procent av alla företagskunder är mer benägna att köpa en produkt om informationen på nätet är på deras eget språk (Localization Matters (2014), Common Sense Advisory). Men begränsade budgetar gör att man som vanligt måste göra mer med mindre. Det är här vi kommer in – med vår effektiva översättningsteknik som hjälper företag nå fler kunder i många länder.

"Spara 20 minuter per översatt sida"

Du sparar tid

Den största fördelen med LanguageWire Sitecore Connector är att den förenklar arbetet med översättningar markant genom att sådant som tidigare gjordes manuellt nu sker automatiskt. Du behöver inte längre hålla reda på ett stort antal filer, hantera korrekturvändor via mejl eller lägga all den där tiden på att kopiera och klistra in.

Om du till exempel översätter en ny webbplats på 100 sidor till fem språk sparar du så mycket som 10 000 minuter. Det motsvarar över en månads arbete, eller 167 timmar. Det är lika lång tid som det tar att spela 41 golfrundor, titta på 79 fotbollsmatcher, flyga från Sverige till Nya Zeeland sju gånger eller lära sig grunderna i ett nytt språk!

"Vi har också vinnlagt oss om att göra våra connectors väldigt robusta"

Användarvänligt och robust

Inte nog med att du sparar tid på översättningarna med vår nya Sitecore Connector – den är otroligt enkel att ta i bruk också. Lösningen levereras som ett uppdateringspaket och installeras på en kvart. Sedan konfigurerar vi den för behoven i din verksamhet och upprättar arbetsflöden och användarbehörigheter för att ni ska få ut så mycket som möjligt av connectorn. Efter en snabb genomgång kan skribenterna själva beställa översättningar direkt i Sitecore så att ni kan publicera innehållet snabbare och nå ut globalt på alla era marknader.

Vi har också vinnlagt oss om att göra våra connectors väldigt robusta. Genom att vi fokuserat på stabilitet och felhantering går ingenting förlorat om anslutningen bryts på något sätt.

Det här är några av de stora fördelarna du får genom att integrera och automatisera översättningsarbetet:

  • Korta tiden till marknad
  • Förenkla arbetsflödet i samband med översättning
  • Undvik kopieringsfel
  • Frigör resurser och sänk kostnaderna
  • Samordna översättningsprojekten centralt och håll överblick

Infografik

Det här är mycket att ta in, så för att underlätta har vi tagit fram en praktisk infografik. Där kan du enkelt se vilka fördelar du får med LanguageWire Sitecore Connector.

Intresserad?

Är du redo att sätta turbo på din översättningshantering? Kontakta oss i så fall via webbformuläret på vår Sitecore Connector-sida. Vi demonstrerar gärna vår integrationslösning live eller svarar på dina frågor.