Översätt mer 
 för mindre

Tydlig avkastning på det du investerar i översättningar

Din marknadsföringsavdelning har förmodligen översatt tusentals dokument under de senaste åren. Vi ser till att du kan ta vara på resultatet av allt det hårda arbetet. Ditt översättarteam har alltid tillgång till den senaste versionen av företagets översättningsminne och termbas. På så sätt slipper de dubbelarbete och du slipper betala två gånger för samma text.

Hos oss sparar du pengar

Vi hjälper dig spara pengar på dina översättningar. Hur då? 

Med våra människor
får du ett eget team med översättare som lär sig mer om din verksamhet för varje uppdrag. Med tiden får de allt bättre koll på företagets framtoning, produkter och kunder. De lär känna din verksamhet så väl att det nästan börjar kännas som om de jobbar hos dig. Vårt teamupplägg är ett av skälen till att många av våra största kunder har valt att samarbeta med oss i mer än ett decennium.

Med vår process
kan dina medarbetare fokusera på sina huvuduppgifter. Vår översättningsprocess där allt går på ett klick frigör dina interna resurser. Medarbetarna behöver inte längre lägga tid på manuella processer och utdragna korrekturvändor. 

Med vår teknik
får du översättningsminnen som faktiskt fungerar. Vi använder dem vid varje översättning, så ju mer vi översätter åt dig, desto mer sparar du. Och besparingen är inte tagen ur luften. I slutet av varje år visar vi dig avkastningen på din investering i kronor och ören. 


Snabbt. Enkelt. bra.

Det blir det när du
arbetar med vår 
all-in-one-plattform