Se demo

Filbearbetning

Låt våra filspecialister förbereda dina filer så att översättningsarbetet går smidigare. Med rätt förberedelser kan du också få större nytta av dina översättningsminnen och spara tid genom att översättningen går fortare.

Förbättra kvaliteten

Med proffsiga förberedelser blir det visuella resultatet bättre.

Spara tid och pengar

Optimera filerna och maximera nyttan av dina översättningsminnen.

För att en språkexpert ska kunna arbeta med dina texter måste de vara redigerbara. Och även om datorstödd översättning har gjort enorma framsteg under de senaste 20 åren krävs det fortfarande ett par uppmärksamma ögon för att avgöra vad i en fil som kan bearbetas och inte. Inte ens de mest avancerade programmen fungerar utan handpåläggning.

De flesta filformat är helt problemfria, men det finns gott om situationer där det kan uppstå problem. Det här är några exempel:

 • Extrahera text från bilder eller dtp-program
 • Ta bort onödiga radbrytningar och mellanslag som skulle göra det svårt att jobba med texten
 • Snygga till pdf:er efter inläsning med OCR-program
 • Rensa bort irrelevant innehåll i Excel-filer
 • Ange inställningar för taggar (.ini) för .xml och liknande filtyper

Textextrahering

Några exempel på filtyper där text ofta behöver extraheras är InDesign (.indd), QuarkXPress (.qxp), pdf (.pdf), Adobe Photoshop (.psd) och PowerPoint (.ppt). Våra skickliga tekniker går igenom all text som inte är redigerbar i dina filer och lägger över den i ett redigerbart format (t.ex. i Microsoft Word, LanguageWire Editor eller andra CAT-verktyg). När texten har översatts, korrekturlästs eller redigerats läggs den in i ditt dokument igen så att den slutliga filen visuellt är så lik den ursprungliga som möjligt.

Arbetet med textextrahering brukar delas in i två områden: konvertering och extrahering. Det här är några vanliga exempel på de båda typerna:

Konvertering

 • Konvertera pdf-filer till Microsoft Word-filer med redigerbar text
 • Göra texten i rastrerade bilder redigerbar
 • Konvertera QuarkXPress-filer till InDesign

Extrahering

 • Extrahera text från Adobe Illustrator (.ai)
 • Extrahera text från lager (InDesign, AutoCAD, osv.)

Optisk teckenigenkänning (OCR)

OCR innebär att text som lästs in elektroniskt konverteras till ett redigerbart format. Det är en vanlig metod när texter förbereds för översättning och en förutsättning för att vi ska kunna ta fram korrekta analyser och offerter.

OCR-inlästa filer brukar se utmärkta ut vid ett första ögonkast. Men om man skrapar lite på ytan hittar man formatering som ingen människa skulle ha lagt till. Det kan ställa till problem i översättningsarbetet, öka ledtiden för dina översättningar och göra att totalkostnaden för projektet blir högre.

Våra tekniker hjälper dig förbereda filerna så att du får maximalt utbyte av dina översättningsminnen och kan nå ut till marknaden snabbare.

I korthet

 • Förbered filer så att språkexperter kan jobba med dem i sina översättningsverktyg
 • Extrahera text från bilder eller dtp-program
 • Ta bort onödiga radbrytningar och blanksteg
 • Snygga till pdf:er efter inläsning med OCR-program
 • Rensa bort irrelevant innehåll i Excel-filer
 • Skapa inställningar för taggar (.ini) för .xml och liknande filtyper
Filbearbetning