Se demonstration


Gør din tekst nem
at oversætte

Sådan skriver du indhold, der er nemt at oversætte

I dag handler det i stigende grad om at nå ud til forbrugere over hele verden, så det bliver vigtigere og vigtigere at producere indhold, der let kan oversættes. Selvom det kan være fristende at benytte ordsprog eller skrive i billeder, kan du hurtigt komme til at stå i en situation, hvor du lægger hindringer i vejen for oversættelsen. Du får derfor her vores bedste tips til at gøre dit indhold klar til en god oversættelse.

1. Skriv korte sætninger

Skriv korte sætninger

Keep it simple! Længere sætninger er vanskeligere at oversætte og kommer hurtigt til at virke klodsede og unaturlige i en oversættelse. Kortere sætninger lader budskabet træde tydeligere frem. Det gør også dine tekster lettere at oversætte og samtidig får læseren indtryk af, at de let kan følge med i teksten.

Sætningslængden er udslagsgivende for, hvor let det er at læse en tekst. Når du skriver enkle sætninger, er du med til at sørge for, at din tekst går klart igennem på andre sprog. Det er et af de bedste tips til at sikre indhold af høj kvalitet, som fungerer på tværs af forskellige sprog. Så fat dig i korthed!

2. Vær konsekvent

Vær konsekvent

Kortere sætninger sikrer, at dit indhold bliver mere konsekvent. Men der er også andre teknikker, du kan bruge til at sikre konsekvens. Hvis der er tilbagevendende sætninger i dine oversættelser, er det en god idé at bevare det samme ordvalg og den samme grammatiske struktur gennem hele teksten. Et samlet udtryk i teksten gør den lettere at læse og sikrer samtidig, at du får en bedre, hurtigere og billigere oversættelse.

Men hvordan gør det oversættelsen billigere? Moderne oversættelsesbureauer sikrer ensartethed i teksten via oversættelseshukommelse. Det er et værktøj, der automatisk søger efter og genbruger ord, sætninger og hele tekster, der allerede er oversat I LanguageWire yder vi rabat på sætninger, der allerede foreligger oversat. Mindre segmenter (et ord eller en sætning fra punktum til punktum) er lettere at matche og lettere at oversætte, og det er med til at sænke prisen for dig.

3. Få styr på terminologien

Få styr på terminologien

Sørg for at bruge dine termer konsekvent. Det harmonerer måske ikke helt med, at vi som regel får at vide, at vi skal variere vores sprogbrug sådan at det samme ord ikke bliver brugt i flæng. Men forbrugerne går såmænd ikke så højt op i dine flotte formuleringer. Tag i stedet og benyt almindelige ord og vendinger, så dine oversættere lettere kan arbejde med din tekst.

En måde at gøre dine tekst lettere at oversætte på er f.eks. at undlade at skifte ud i vendingerne i sætninger som: Klik på "Åbn", tryk på "Indlæs projekt" og vælg "Start". Sørg i stedet for at bruge samme udsagnsord for den samme handling, altså Klik på "Åbn", klik på "Indlæs projekt" og klik på "Start".

PRO-TIP: Du kan oprette en liste med jeres brandspecifikke termer og sende den til os. De termer kommer så til at udgøre rygraden i din helt egen "termbase". Vi sørger derefter for at få termerne oversat og uploader dem efterfølgende i platformen, hvor dine oversættere og dine validatorer (markeder) har adgang til dem på en nem måde. Termbasen er med til at sikre ensartethed i brandingen af din virksomhed på tværs af de sprog, I oversætter til. Du kan f.eks. bruge den til at sikre, at I altid omtales som en "virksomhed" og ikke som en "institution". Termbasen giver dig mulighed for at sikre, at jeres indhold tager udgangspunkt i brandspecifikke termer på alle jeres sprog.

4. Læs korrektur på dit indhold

Læs korrektur på dit indhold

Sørg for, at din tekst er gennemarbejdet, før du sender den igennem til oversættelse. Det er svært at oversætte tekster med stavefejl, grammatiske fejl og uklare sætninger – det harmonerer dårligt med en oversættelse af høj kvalitet. Det virker måske som en god idé bare at få teksten af sted til oversættelse, hvis du står i en presset situation og egentlig bare gerne vil have oversættelsen "nu". Men det kan godt betale sig at bruge lidt ekstra tid på kildeteksten. Hvis du gerne vil have oversættelser af høj kvalitet, så skal din kildetekst også holde en vis standard.

Og du kan faktisk lægge korrektulæsning til som en del af et automatiseret workflow. Når du bruger LanguageWire, kan vi nemlig sætte et workflow op sådan, at, der bliver læst korrektur på din kildefil, før den bliver sendt til oversættelse. På den måde arbejder du intelligent, forkorter din udgivelsestid og får indhold af bedre kvalitet.

5. Del din viden

Del din viden

Hvis du er tekstforfatter eller på anden måde involveret i skriveprocessen, ligger du inde med værdifuld viden, der kan hjælpe oversætterne. Du ved, hvilke tanker der ligger bag hver enkelt sætning. Du har indgående kendskab til emnet. Og du har en klar tanke med indholdet. Din viden kan gøre hele forskellen, når en oversætter skal formidle din stil/tone og hensigt til andre sprog.

Jo bedre du briefer os, jo tættere kommer vores oversættelse på det, du gerne vil sige med din tekst. I modsætning til andre oversættelsesbureauer kan du via vores platform komme i direkte kontakt med de sprogspecialister, der arbejder med dit indhold. Det giver en gennemsigtighed, som bidrager til, at dine projekter kører smidigt, og styrker samtidig kvaliteten af dine oversættelser.

Bonus: Oversættelse af multimedieindhold

Ovenstående tips gælder selvfølgelig også for oversættelse af multimedieindhold, men vi har lige nogle ekstra pointers til dig. Hvis du sørger for, at indholdet er rigtigt skruet sammen fra begyndelsen, undgår du at havne i problemer, når du skal ramme din målgruppe.

6. Kvalitet tager tid

Kvalitet tager tid

Bed alle, der er med i videoen, om at tale lidt langsommere end de normalt ville gøre. Når det drejer sig om undertekster, handler det om at give seerne god tid til at læse. Og på samme måde med indspilning af voiceovers: her må du give speakeren tilstrækkelig tid til at læse teksten op i et fornuftigt tempo. Fordi oversættelser ofte ender med at blive længere end kildeteksten pga. den måde et sprog er skruet sammen på, er det vigtigt at tænke ekstra tid ind i manuset.

7. Gør det krystalklart

Gør det krystalklart

Speakerens opgave er at levere budskabet så tydeligt som muligt. Mumlen, tøven og gentagelser gør det vanskeligere at levere en god transskribering, som kan bruges til oversættelse. Det er noget, der kan være svært at styre i produktioner, der kører uden manuskript, f.eks. interviews. Det bedste er så vidt muligt at tale i hele sætninger og udtale hvert ord tydeligt.