Se demonstration


Socialt ansvar

Socialt ansvar hos LanguageWire

Vi mener, at CSR handler om at gøre en forskel. Vores mål er at bidrage, hvor vi kan gøre en forskel – i stedet for at bruge vores tid på at lave rapporter og dokumenter. Vores tilgang til CSR afspejler, at vi er i sprogbranchen, en sektor, der typisk ikke forbindes med negativ påvirkning af miljøet eller manglende overholdelse af menneskerettighederne.

Vi fokuserer på tre områder: Vores medarbejdere, vores kunder og vores omgivelser.

Vores medarbejdere

LanguageWire er et fællesskab, hvor vi kommunikerer åbent og uformelt i en behagelig omgangstone. Vi respekterer hinanden både personligt og professionelt, og det er noget, der styrker samarbejdet og medvirker til et positivt socialt miljø. Vi ønsker, at medarbejderne er glade for at møde på arbejde, og vores medarbejderundersøgelser viser, at vi sætter pris på vores samarbejde og at vi er stolte over at arbejde for LanguageWire.

En medarbejderstab, der er sammensat af forskellige kulturer, køn, aldersgrupper og sprog, giver os værdifulde perspektiver. Vores fokus på mangfoldighed er afgørende for vores kreativitet, fleksibilitet, konkurrenceevne og, i sidste ende, vores succes. Det opnår vi ved at fremme et støttende miljø, hvor alle får mulighed for at udnytte deres potentiale. Vi registrerer f.eks. fordelingen af kønnene i vores afdelinger og på forskellige niveauer i vores virksomhed.

Vi støtter initiativer, der styrker et socialt og sjovt arbejdsmiljø, ved at bevilge penge til vores medarbejderforening PeopleWire. Desuden tilbyder vifleksible arbejdsvilkår og mulighed for at deltage i en række fysiske aktiviteter, fx arrangementer for løb, yoga og cykling. Vi sørger for, at der er frugt på vores kontorer, og hver fredag er der fælles morgenmad.

Vores kunder

Vores mission er at yde vores kunder en fremragende service. Det understøttes af vores forpligtelse til at drive forretning på en etisk måde samt at sikre, at vi overholder de love og regler, der styrer vores erhverv og branche. Vores etiske kodeks beskriver, hvordan vi er forpligtede til at overholde alle love og forordninger i de lande, vi driver forretning i. Vi accepterer f.eks. ikke nogen former for bestikkelse, uanset om det er gaver, forplejning eller underholdning, da det kan sætte spørgsmålstegn ved vores integritet.

Vores omgivelser

Som virksomhed interesserer vi os for den verden, vi lever i, og vi bestræber os på at have en positiv indvirkning, hvor vi kan.

Vi tager aktiv del i Mind Your Own Business (MYOB) som mentorvirksomhed. MYOB er et udviklingsprogram, der skaber alternative læreområder for drenge, der bor i udsatte boligområder. Vi bidrager med vores tid og viden, og vejleder og bistår drengene i at oprette deres egne mikrovirksomheder.