Karriere
 

Vi tiltrækker og beholder medarbejdere

I LanguageWire har vi et erklæret mål om at være en af de bedste arbejdspladser. Vi ønsker at være en virksomhed, som vores medarbejdere er stolte af at være en del af – og som de har lyst til at komme hen til hver dag. 

Samtidig har vi et mål om at tiltrække og fastholde de bedste kolleger. Derfor investerer vi mange ressourcer i at sikre, at LanguageWire er en attraktiv arbejdsplads.

Ledige stillinger hos LanguageWire

Klik nedenfor for at søge en af vores ledige stillinger. Eventuelle spørgsmål og uopfordrede ansøgninger bedes sendt til job@languagewire.com.

Sådan er vores kultur

Omgangstonen i LanguageWire er åben, uformel og imødekommende. Vi respekterer hinanden både menneskeligt og fagligt, og det gør, at samarbejdet og det sociale miljø er helt i top. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og vores medarbejdertilfredshedsanalyser viser, at vi nyder at arbejde sammen. 

Vi har fokus på at skabe en vinderkultur. Vi fejrer løbende vores mange succeser, og hos os er det en naturlig del af kulturen, at vi både giver og modtager ros og anerkendelse. Hos LanguageWire er vejen fra idé til handling kort. Vi har skabt en kultur, hvor alle medarbejdere har medindflydelse og bidrager til LanguageWires fortsatte udvikling og vækst.

Vores åbne kultur understøttes af, at vi sidder i fælleskontorer med op til 8 medarbejdere i samme lokale. At sidde sammen betyder, at vi altid kan stikke hovederne sammen og udveksle erfaringer og viden. Problemer løses hurtigt, og det er nemt at få en hyggelig snak hen over bordene.

I de åbne kontorer lærer man hurtigt sine kolleger at kende. Men det kan også give en del snakken og støj, så du skal kunne trives med et dynamisk og ofte hektisk kontormiljø. Alle LanguageWires ledere sidder sammen med de øvrige medarbejdere, hvilket igen understøtter det flade hierarki og den uformelle tone.