Se demo


Skriv
oversettelses-
vennlig

Slik skriver du oversettelsesvennlig innhold

I takt med at presset øker for å nå ut til kunder globalt, blir det stadig viktigere å skrive oversettelsesvennlig innhold. Samtidig som det kan være fristende å bruke fargerike uttrykk eller kunstferdige grammatiske strukturer kan dette gjøre oversettelsesprosessen unødvendig komplisert. Derfor har vi sammenfattet de beste tipsene våre om hvordan du forfatter innhold som overføres så enkelt som mulig til andre språk.

1. Skriv korte setninger

Skriv korte setninger

Den enkle er ofte det beste! Lengre setninger er mer kompliserte å oversette og kan føre til unaturlige formuleringer med dårlig flyt. Kortere setninger gjør budskapet tydeligere for alle. Både oversetterne og leserne vil takke deg, siden innholdet blir lettere å lese.

Lengden på setningene er en av de viktigste faktorene for lesevennlighet. Å formulere enklere setninger bidrar til at teksten blir lettere å forstå på alle språk. Dette er et av beste tipsene for å garantere høy kvalitet og engasjerende flerspråklig innhold. Rådet er helt enkelt: skriv korte og gode setninger!

2. Bruk et konsekvent språk

Bruk et konsekvent språk

Med kortere setninger er det enklere å bruke et konsekvent språk. Det er også andre teknikker du kan bruke for å være konsekvent. Hvis du har setninger som forekommer flere ganger i oversettelsen, er det best å beholde samme formulering og grammatisk struktur. Gjenkjenningen gjør teksten enklere å forstå for leserne, og oversettelsen blir bedre, billigere og tar kortere tid å levere.

Hvorfor blir oversettelsen billigere? Moderne leverandører av språktjenester gjør det enklere å bruke et konsekvent språk ved hjelp av oversettelsesminner. Dette er et verktøy som automatisk søker gjennom teksten og gjenbruker ord, setninger og hele tekststykker som er blitt oversatt tidligere. LanguageWire tilbyr rabatt på tidligere oversatte setninger. Kortere tekstsegmenter er enklere å matche og enklere å oversette, og fører dermed til at du sparer penger.

3. Vær nøye med terminologien

Vær nøye med terminologien

Pass på at samme terminologi brukes for å beskrive samme foreteelse eller prosess i alle tekster dere produserer. Dette prinsippet utfordrer det du sikkert lærte på skolen om å velge synonymer i stedet for å gjenta det samme ordet flere ganger i en tekst. Husk at mottakerne ikke først og fremst er norsklærere, og at målet er at leserne skal forstå budskapet, ikke bli imponert over ordforrrådet ditt. Hvis du bruker og gjentar vanlige begrep øker lesevennligheten og det blir det enklere for oversetterne å levere konsekvente tekster på målspråket.

Oversettelsen blir mye enklere hvis du unngår formuleringer som: klikk på "åpne", trykk på "last opp prosjekt" og velg "start". Det beste er å bruke samme verb for de forskjellige valgene: klikk på "åpne", klikk på "last opp prosjekt" og klikk på "start".

EKSPERTTIPS: Du kan lage en oversikt over terminologien dere bruker og sende den til oss. Denne informasjonen danner grunnlaget for selskapets egen “Termbase”. Vi fyller på med oversettelser av terminologien og laster opp oversikten i online-plattformen der både oversetterne og ditt interne valideringsteam enkelt har tilgang til den. Termbasen er et verktøy for å gjøre varemerket mer enhetlig på tvers av alle språk. Du kan for eksempel bruke den for sørge for at dere alltid beskrives som et "selskap" og aldri som en "virksomhet". Termbasen gir deg mulighet til å forme varemerkets innhold globalt.

4. Les korrektur på innholdet

Les korrektur på innholdet

Før du sender innholdet videre til oversetterne, bør du lese grundig gjennom. Å oversette tekster som inneholder stavefeil, feil grammatikk eller utydelige setninger er vanskelig, og det øker faren for at teksten blir misforstått. Når det er kort tid til deadline er det lett å tenke at det viktigste er å levere teksten til oversetteren så fort som mulig, men det er alltid verdt å bruke noen ekstra minutter på å lese gjennom og kvalitetssikre det du har skrevet. Hvis målet er en oversettelse av høy kvalitet, er det synd hvis en dårlig kildetekst setter kjepper i hjulene.

Den enkleste måten å korrekturlese innholdet på er å inkludere det i en automatisk arbeidsflyt. Når dere bruker LanguageWire kan vi skape en arbeidsflyt som inkluderer korrekturlesing av kildeteksten før den sendes til oversettelse. Med denne metoden unngår du ekstra administrasjonstid, korter ned publiseringstiden og oppnår bedre innhold.

5. Del din kunnskap

Del din kunnskap

Hvis det er du som har skrevet innholdet (eller på annen måte er godt kjent med det), har du verdifull kunnskap som kan være til hjelp for oversetterne. Du kjenner til tankeprosessen bak hver setning. Du kan mye om emnet. Og du har en tydelig ide om målet for innholdet. Din kunnskap kan være avgjørende når det handler om presis formulering og ordvalg på andre språk.

Jo mer av denne informasjonen du deler med oss, desto bedre kommer oversettelsene til å stemme overens med kildeteksten. I motsetning til andre språktjenesteleverandører har vi en plattform der du kan ta direkte kontakt språkekspertene som jobber med ditt innhold. Denne åpenheten bidrar til at kommunikasjonen i prosjektene er enklere og kvaliteten på innholdet blir bedre.

Bonus: Multimediaoversettelser

Alt vi har beskrevet ovenfor gjelder selvfølgelig også for multimediaoversettelser, men her kommer ytterligere noen tips for å optimalisere multimediainnhold. Å gjøre det korrekt i de innledende stadiene av prosessen kan forhindre alvorlige feil når du skal nå ut til et internasjonalt publikum.

6. Her gjelder det å være grundig og legge inn ekstra tid

Her gjelder det å være grundig og legge inn ekstra tid

Be personene i videoen om å snakke litt saktere enn de vanligvis gjør. Når det gjelder undertekster vil du at seerne skal få så mye tid som mulig til å lese. Og når du spiller inn en voiceover, tenk på at tiden ikke skal være så knapp at en stemmelegger på et annet språk må snakke unaturlig fort. Det er ofte slik at oversettelser ekspanderer (dvs. at det kan kreve flere ord å forklare det samme på målspråket), er det viktig å legge inn ekstra tid.

7. Uttrykk deg krystallklart

Uttrykk deg krystallklart

Den som snakker i videoen skal forsøke å formidle budskapet så tydelig som mulig. Mumling, nøling og repetisjoner gjør det mye vanskeligere å levere tydelige oversettelser av multimediainnhold. Dette problemet er vanskelig å kontrollere i forbindelse med f.eks. intervjuer som ikke har noe manus. Det er imidlertid viktig å tenke på å snakke i fullstendige setninger og uttale hvert ord tydelig.