Se demo


Skriv
översättnings-
vänligt

Så skriver du översättningsvänligt

Fler och fler företag vill nå konsumenter i många länder, och det gör det allt viktigare att skriva översättningsvänligt. Det kan vara frestande att använda favorituttryck eller originella vändningar när du skriver, men det kan lätt bli ett hinder i översättningsprocessen. Därför har vi sammanfattat våra bästa tips på hur du gör ditt innehåll så enkelt som möjligt att översätta till andra språk.

1. Skriv korta meningar

Skriv korta meningar

Ju enklare desto bättre! Längre meningar är svårare att översätta och kan ge klumpiga och onaturliga översättningar. Kortare meningar blir tydligare för alla. Det är inte bara översättarna som kommer att tacka dig, utan innehållet blir också mer lättläst för målgruppen.

Meningslängden är en av de viktigaste faktorerna för läsbarheten. När du skriver enklare meningar gör du det lättare för ditt budskap att nå fram på alla språk. Det är ett av de bästa tipsen för att garantera hög kvalitet och engagerande flerspråkigt innehåll. Så håll meningarna korta och koncisa!

2. Var konsekvent

Var konsekvent

Kortare meningar gör det lättare att skriva konsekvent. Men det finns fler sätt. Om du har meningar som återkommer är det bra om du använder samma ordval och samma grammatiska struktur i hela texten. Det enhetliga språket gör texten mer lättläst för målgruppen och ger dig bättre, snabbare och billigare översättningar.

Hur gör det översättningen billigare, undrar du kanske? Moderna leverantörer av språktjänster uppmuntrar konsekvens genom användning av översättningsminnen. Det är ett verktyg som automatiskt letar upp och återanvänder ord, meningar och hela texter som redan har översatts tidigare. På LanguageWire erbjuder vi rabatt på meningar som finns i översättningsminnet. Kortare ”segment” är lättare att matcha och lättare att översätta och därför sparar du mer pengar!

3. Var terminologismart

Var terminologismart

Se till att samma term används för samma begrepp i alla dina dokument. Det kan kännas lite ovant eftersom vi har fått lära oss att sträcka oss efter synonymordlistan när vi märker att vi är på väg att upprepa oss. Men kunderna är inte din svensklärare på gymnasiet och du behöver inte imponera på dem med ditt varierade ordförråd. Att upprepa termer hjälper tvärtom dina översättare att skriva konsekventa texter på målspråket och ökar läsbarheten.

Översättningen blir mer lättläst när du undviker onödig variation som "klicka på 'öppna', tryck på 'läs in projektet' och välj 'starta'". Det bästa är att vara konsekvent och använda samma verb för samma handling: "klicka på 'öppna', klicka på 'läs in projektet' och klicka på 'starta'".

TIPS FRÅN PROFFSEN: Du kan skapa en ordlista med ditt företags termer och skicka den till oss. Ordlistan blir sedan grunden för ditt företags "termbas". Vi fyller sedan på den med översättningar av de olika termerna och laddar upp den till vår webbaserade plattform, där dina översättare och ditt interna granskningsteam enkelt kan komma åt den. Med termbasen ser du till att ditt företag har en enhetlig terminologi på alla språk. Du kan till exempel försäkra dig om att ditt företag alltid kallas just "företag" och aldrig ”institution”. Termbasen låter dig styra företagets språkliga profil, överallt i världen.

4. Korrekturläs källtexten

Korrekturläs källtexten

Innan du lämnar texten till översättarna bör du kontrollera att den är i bästa möjliga skick. Det är svårt att översätta texter med stavfel, grammatiska fel och otydliga meningar, och risken är stor att det blir fel i översättningarna. När du har bråttom kan det kännas viktigt att få ut texten till översättarna så snabbt som möjligt. Men det är väl värt att lägga ner den tid som behövs på att se till att källtexten är välskriven. För om du vill ha översättningar av hög kvalitet är det ju synd om källtexten sätter käppar i hjulet.

Det enklaste sättet att se till att källtexten håller måttet är att låta korrekturläsning ingå i ett automatiserat arbetsflöde. Hos LanguageWire kan du skapa ett arbetsflöde som inkluderar korrekturläsning av källtexten innan den skickas ut för översättning. Då slipper du hantera det extra momentet, håller tiden till publicering kort och får ett bra innehåll.

5. Dela med dig av dina kunskaper

Dela med dig av dina kunskaper

Om du själv har skrivit texten (eller varit inblandad i processen) har du värdefulla insikter som kan vara till hjälp för översättarna. Du känner till tankeprocessen bakom varje mening. Du har ingående kunskaper om ämnet. Och du har en klar uppfattning om textens syfte. Din bakgrundskunskap kan göra hela skillnaden när din noggrant avvägda stil och dina väl valda ord ska översättas till andra språk.

Ju mer information du ger oss, desto trognare originaltexten blir våra översättningar. Via vår plattform kan du ha direktkontakt med den språkexpert som arbetar med dina texter. Det arbetssättet skiljer oss från andra leverantörer av språktjänster och gör att projekten löper smidigare och kvaliteten ökar.

Bonus: Multimedieöversättning

Allt det som sagts ovan gäller förstås även multimedieöversättning, men vi har några extra tips för dig som arbetar med multimedia på flera språk. Genom att göra rätt redan i produktionens inledningsskede kan du undvika allvarliga problem med att nå fram till din internationella målgrupp.

6. Sakta men säkert är ett vinnande koncept

Sakta men säkert är ett vinnande koncept

Be dem som ska vara med i videon att tala lite långsammare än vanligt. Om videon undertextas vill du ge dina tittare så mycket tid som möjligt att läsa texten på skärmen. Och om du istället spelar in voiceover vill du ge röstartisterna den tid de behöver. Översättningen är i många fall längre än det ursprungliga innehållet eftersom det kan behövas fler ord för att förklara ett begrepp på andra språk. Därför är det viktigt att vara generös med tiden.

7. Satsa på tydlighet

Satsa på tydlighet

Den som talar bör försöka framföra budskapet på ett så tydligt sätt som möjligt. Mummel, tvekan och upprepningar gör det mycket svårare att översätta ditt multimedieinnehåll på ett lättbegripligt sätt. Det här är inte helt enkelt att styra upp i produktioner utan manus, som intervjuer. Men när det går är det bäst att tala i hela meningar och artikulera alla ord tydligt.