Se demonstration

Tolkeydelser

Byg bro mellem kulturer, og sørg for, at kommunikationen flyder frit med LanguageWires tolkeydelser. Vi har mere end to årtiers erfaring med tolkning, og vores dygtige tolke tolker med nøjagtighed og kulturel følsomhed, så du nemt kan kommunikere på tværs af sprog – på arbejdspladsen eller virtuelt.

Languagewire interpreting

Modersmål skaber muligheder

Undersøgelser har vist, at medarbejderne bliver mere engagerede, når kommunikationen foregår på deres modersmål. Selvom mange i dag forstår engelsk, er kommunikation med kunder og potentielle kunder på deres eget sprog et tegn på respekt og en garanti for, at de forstår dit budskab. Oplægsholdere brænder typisk også mere igennem, når de får mulighed for at tale på deres modersmål.

Den kulturelle forståelse og inklusionen styrkes, når mennesker kan interagere med hinanden på deres modersmål. At skabe mulighed for interaktioner mellem forskellige kulturer og sprog bidrager til at styrke diversitet, ligestilling og inklusion.


Tolkeydelser til alt det, du har brug for

Tolkeydelser involverer en lang række elementer og kræver et indgående kendskab til de forskellige muligheder samt den nødvendige teknologi. Med mere end et årti som leverandør til større arrangementer ved LanguageWire, hvordan man sammensætter den perfekte kombination af tolke og de rigtige ressourcer, herunder den nyeste teknologi. Vi hjælper dig med at finde den bedste og mest hensigtsmæssige løsning til dit specifikke arrangement.


Konferencetolkning

I erhvervssektoren bruges konferencetolkning til arrangementer som f.eks. generalforsamlinger, europæiske samarbejdsudvalg (EWC) og forskellige forhandlinger, seminarer og uddannelsesarrangementer. Vores tolke har stor erfaring med at sikre, at dit flersprogede arrangement bliver en succes.

Dialogtolkning

Dialogtolkning bruges, når personer ikke taler samme sprog, f.eks. når de har at gøre med forskellige myndigheder. Vi leverer ISO-certificeret dialogtolkning til private virksomheder og den offentlige sektor. Vores tolke overholder strenge kvalitetsstandarder og etiske retningslinjer, hvilket sikrer professionalisme, upartiskhed og fortrolighed i forskellige miljøer, bl.a. med mulighed for fjerntolkning.

anførselstegn-ikon petroleumsblå

... er nemme at kommunikere med, og tingene kører problemfrit. De vil også gerne løbende forbedre sig.

Hans-Peter Siefen, Nordic Business Forum

Tolketeknologi til virtuelle møder og møder på arbejdspladsen

Den rette tolketeknologi til både virtuelle møder og møder på arbejdspladsen er afgørende. Til mindre arrangementer kan der bruges bærbart udstyr, mens større sammenkomster kræver ISO-kompatible tolkekabiner, mikrofoner, modtagere og hovedtelefoner. Men men fremkomsten af fjernmøder og virtuelle konferencer er pålidelig fjerntolkningsteknologi blevet mere og mere tilgængelig. Vi hjælper dig ikke kun med at vælge den optimale tolkemetode, men tilbyder også den nødvendige teknologi.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine tolkebehov