Se demo


Samfunnsansvar

Samfunnsansvar i LanguageWire

For oss handler samfunnsansvar om å gjøre en forskjell. Vi har som mål å bidra der vi kan gjøre en forskjell – i stedet for å bruke tiden på rapportering og dokumentasjon. Tilnærmingen vår til samfunnsansvar gjenspeiler det faktum at vi opererer i språkbransjen, en sektor som vanligvis ikke assosieres med negativ påvirkning av miljø eller brudd på menneskerettigheter.

Vi fokuserer særlig på tre områder: medarbeiderne våre, kundene våre og omgivelsene rundt oss.

Medarbeiderne våre

Vi i LanguageWire er opptatt av å ha en åpen, uformell og vennlig kommunikasjon. Når vi respekterer hverandre både på personlig og profesjonelt plan bidrar det til å fremme samarbeid og et positivt, sosialt arbeidsmiljø. Vi vil at medarbeiderne skal glede seg til å komme på jobb, og ansattundersøkelsene våre viser at vi trives med å jobbe sammen og er stolte av å jobbe i LanguageWire.

En arbeidsstyrke som består av flere kulturer, ulike kjønn, aldre og språk gir verdifullt perspektiv. Fokus på mangfold er avgjørende for kreativitet, evne til tilpassing, konkurransekraft og – som resultat av dette – suksess. Dette oppnår vi ved å skape et støttende arbeidsmiljø der alle har mulighet til å realisere sitt potensial. Vi er spesielt opptatt av å følge opp kjønnsfordelingen på de forskjellige avdelingene og på ulike nivåer i organisasjonen.

Vi støtter initiativer som fremmer et sosialt og trivelig arbeidsmiljø ved å bevilge penger til ansattforeningen vår, PeopleWire. I tillegg tilbyr vi fleksible arbeidsordninger og deltakelse i en rekke fysiske aktiviteter, som for eksempel jogging, yoga og sykling. På kontorene våre sørger vi for at frukt er tilgjengelig, og på fredager har vi fellesfrokost.

Kundene våre

Målet vårt om å yte en uovertruffen tjeneste til kundene våre underbygges av en forpliktelse til å drive forretninger på etisk vis og overholde de lovene og forskriftene som gjelder for virksomheten og bransjen. I de etiske retningslinjene våre har vi erklært at vi skal overholde alle lover og regler i landene der vi opererer. Vi skal for eksempel ikke godta noen form for bestikkelser, herunder gaver, bevertning og underholdning som kan så tvil om integriteten vår.

Omgivelsene våre

Som selskap bryr vi oss om verdenen vi lever i og vi forsøker å bidra på en positiv måte der vi kan.

Vi deltar aktivt i Mind Your Own Business (MYOB) som en mentorbedrift. MYOB er en veldedig organisasjon som skaper alternative læringsmiljøer for gutter i sosialt vanskeligstilte boligområder. Vi bidrar med tid og kunnskap for å veilede og hjelpe guttene i etableringen av mikrobedrifter.