Se demo

Tolketjenester

Skap forståelse på tvers av kulturer og sørg for at kommunikasjonen flyter godt med hjelp av LanguageWires tolketjenester. Med over tjue års erfaring tilbyr de dyktige tolkene våre nøyaktighet og kulturell finfølelse, slik at du enkelt kan kommunisere på tvers av språk, enten det skjer ved fremmøte eller på nettet.

Languagewire interpreting

Morsmålet tilrettelegger

Studier har vist at man engasjerer seg mer når kommunikasjonen foregår på ens eget morsmål. Selv om mange i dag forstår engelsk, er kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder på morsmålet deres et tegn på respekt og en garanti for at de faktisk kan forstå hele budskapet. Foredragsholdere er også generelt mer effektive når de står fritt til å snakke på morsmålet sitt.

Kulturell forståelse og inkludering fremmes når folk kan kjenne samhørighet samtidig som de kommuniserer på morsmålet. Det å tilrettelegge for samhandling mellom ulike kulturer og språk bidrar til å fremme målene om mangfold, rettferdighet og inkludering.


Tolketjenester tilpasset dine behov

Tolking er en allsidig tjeneste som krever inngående kunnskap om de ulike alternativene og teknologien som kreves. Med over ti års erfaring med organisering av store arrangementer, vet LanguageWire hvordan man setter sammen den perfekte kombinasjonen av tolker og riktige ressurser, deriblant den nyeste teknologien. Vi hjelper deg med å finne den beste og mest hensiktsmessige løsningen for arrangementet ditt.


Konferansetolking

I næringslivet er det behov for konferansetolking ved arrangementer som årsmøter, europeiske samarbeidsutvalg (ESU) og ulike forhandlinger, seminarer og kurs. Tolkene våre har lang erfaring med å sikre et vellykket flerspråklig arrangement.

Sosial tolking

Det er behov for sosial tolking når noen ikke snakker samme språk, for eksempel i møte med ulike myndigheter. Vi tilbyr ISO-sertifisert sosial tolking til både privat og offentlig sektor. Tolkene våre følger strenge kvalitetsstandarder og etiske retningslinjer, og sikrer profesjonalitet, upartiskhet og konfidensialitet i ulike situasjoner, deriblant nettløsninger som gir økt fleksibilitet.

quote icon petroleum color

… enkelt å kommunisere og ting går knirkefritt. De har også et ønske om kontinuerlig forbedring.

Hans-Peter Siefen, Nordic Business Forum

Teknologi til tolking på nettet og ved fremmøte

Det er utrolig viktig at det benyttes riktig teknologi til tolkingen, enten det skjer på nettet eller ved fremmøte. Selv om mindre arrangementer kan bruke bærbart utstyr, krever større samlinger bruk av ISO-kompatible tolkerom, mikrofoner, mottakere og hodetelefoner. Møter og konferanser på nettet blir stadig vanligere, og i kjølvannet av dette har det også dukket opp pålitelig teknologi til fjerntolking. Vi hjelper deg ikke bare med å velge den optimale tolkemetoden, men tilbyr også teknologien du trenger.

Kontakt oss i dag og få vite hvordan vi kan hjelpe deg med ulike tolketjenester