Se demo


En viktig ändring 
 i nyhetsbyrån AP:s 
 skrivregler

Här berättar vi om en uppmärksammad förändring i senaste utgåvan av AP Stylebook.

I åratal har skribenter grubblat över hur de bäst ska referera till personer som inte följer tvåkönsnormen och varken definierar sig som män eller som kvinnor.

Men ett öppet brev från den före detta soldaten och visselblåsaren Bradley Manning 2013 gjorde frågan till en angelägenhet inte bara för tidningsredaktionerna utan också för den breda allmänheten. Manning avtjänade vid den tiden ett 35-årigt straff i ett militärfängelse för män, men skrev i sitt brev: ”Jag heter Chelsea Manning. Jag är kvinna.”

Kort tid efter det att brevet publicerats gick nyhetsbyrån Associated Press (AP) ut med ett meddelande till journalister om hur de skulle rapportera om Manning. Det lydde: ”Associated Press kommer i fortsättningen att använda ’menig Chelsea E. Manning’ och kvinnliga pronomen för soldaten som tidigare hette Bradley Manning, i enlighet med hennes önskan att leva som kvinna.”

Beslutet ledde till heta diskussioner om det korrekta bruket av personliga pronomen, inte helt olikt den hendebatt som hade rasat i Sverige något år tidigare. Nu tar AP nästa steg med den senaste uppdateringen av språkriktighetsguiden AP Stylebook. Den nya versionen av nyhetsbyråns språkbibel innehåller några fundamentala förändringar. Men varför har det här med pronomen blivit en så stor grej?

They – ett pronomen i singular

Vid American Copy Editors Societys (ACES) konferens i Florida i förra veckan tillkännagav AP att nyhetsbyrån i den nya upplagan kommer att rekommendera they som personligt pronomen i tredje person singular ”i särskilda fall”. Den nya versionen kommer inte ut förrän den 31 maj, men AP uppger att ändringen träder i kraft genast:

I rapportering om personer som inte identifierar sig som man eller kvinna, eller som ber att inte bli benämnda som he/she/him/her, rekommenderas följande: Använd personens namn istället för ett pronomen eller formulera om meningen där det är möjligt. Om they/them/their måste användas i texten: förklara att personen ifråga föredrar ett könsneutralt pronomen. Se till att det inte går att uppfatta det som att formuleringen syftar på flera personer…

När AP 2013 gick ut med rekommendationen att använda det pronomen som personen ifråga själv föredrar, förbisåg de en viktig detalj: De gick aldrig in på hur man ska tala eller skriva om personer som varken använder he/him eller she/her. Den frågan har varit uppe på ACES möten varje år sedan dess. Nu har man till sist fått lite klarhet – och den nya rekommendationen följer det som redan är praxis i talspråket.

En mer inkluderande grammatik

Engelskans they i singular används på ungefär samma sätt som ”hen” i svenskan och uppfattas som mer inkluderande än att använda den maskulina formen ”he” som generiskt pronomen. Nu är både ”everybody eats their lunch” och ”every student eats their lunch” korrekt engelska. Dessutom går det att inkludera icke-binära personer som står utanför tvåkönsordningen.

För den som tycker att det känns främmande att använda they i ental kan det vara värt att erinra om att ”you”, som från början var en renodlad pluralform, sedan länge används i både singular och plural. Även bruket av ”you” för andra person singular var en nymodighet när det begav sig och förpassade äldre former som ”thou” och ”thee” till språkhistorien. Idag är det självklart att använda ”you” trots att man bara vänder sig till en person.

Men AP:s beslut är egentligen bara ett litet steg bland många i en pågående omställning. Stora amerikanska tidningar som Washington Post har länge rekommenderat they som könsneutralt pronomen i sina språkguider. Och även om det fått en och annan språkpolis att gå i taket genom åren så har bruket länge varit utbrett i talspråket eftersom det är ett smidigt sätt att slippa omständliga konstruktioner med ”his or her” (till exempel: “Anyone who wants help with his or her homework should raise his or her hand now, please”).

”Vi betonar att det oftast går att omformulera meningen så att man kan undvika they i ental”, berättar Paula Froke, huvudredaktör för AP Stylebook, för webbplatsen copydesk.org. Den bästa lösningen är fortfarande att använda personnamnet som pronomen, men även då bör man inkludera något i stil med ”Chris, som är genderqueer och identifierar sig som ’they’”.

Det finns dock de som menar att AP borde ha gått längre. Bloggen The Bustle menar till exempel att det är felaktigt att påstå att transpersoner ”föredrar” ett visst pronomen. ”Människor ’föredrar’ inte en viss uppsättning pronomen – de använder de pronomen som svarar mot deras identitet. Frågan bör därför vara: ’Vilka pronomen använder du?’ snarare än: ’Vilka pronomen föredrar du?’”

Över lag har reaktionerna dock varit översvallande positiva. ”Äntligen!” utropade Columbia Journalism Review, och i transcommunities på Twitter jublade de allra flesta över att deras identiteter inte längre ignoreras.

Vad innebär det här för dig som skriver på engelska?

Så vad innebär det här för dig som skriver på engelska? Många engelskspråkiga människor använder redan they i singular i talspråket, till exempel i en mening som: ”“Someone left their keys on the chair, I wonder if they will come grab them before we close the bar.” Men den nya rekommendationen gör det enklare att skriva om icke-binära personer som inte använder könsbestämda pronomen.

För att undvika missförstånd bör they dock inte användas utan förklaring i exempelvis kontrakt eller andra juridiska dokument. AP konstaterar att: ”Omformuleringar är oftast möjliga och är alltid att föredra. Det viktigaste är tydligheten.”

AP ställer sig alltså inte bakom they i singular i alla lägen, men den nya rekommendationen är ändå ett stort steg mot ett officiellt accepterande av ett könsneutralt pronomen på engelska. I slutändan är beslutet också politiskt. Oräkneliga journalister världen över följer AP:s riktlinjer i sina texter. Eftersom språket formar verkligheten kan den nya rekommendationen på sikt leda till attitydförändringar och ett mindre diskriminerande språkbruk. I den sjuttonde utgåvan av skrivguiden tar AP ställning mot homofobi och heteronormativitet och för inkludering och synliggörande av transpersoner.

Men även om man som skribent själv vänjer sig vid bruket är det viktigt att tänka på att det kan vara nytt för mottagaren och därför förklara när they används som icke-binärt pronomen. Och om du tycker att protesterna mot det förändrade pronomenbruket känns överdrivna kan du ta en titt på den här indignerade protesten mot det ”fördärvliga skicket” att använda ”you” i andra person singular.