Se demo


En viktig 
 endring 
 i AP Stylebook

Her ser du hva du bør kjenne til om den nyeste versjonen av AP Stylebook

I mange år har redaktører klødd seg i hodet for å finne ut hvordan de skal omtale personer som er genderqueer eller ikke definerer seg som mann eller kvinne.

Da en tidligere soldat og etter hvert kjent varlser ved navn Bradley Manning skrev et åpent brev fra fengselet i 2013, ble dilemmaet løftet fra redaktørpulten til de bredere massene. Manning, som på dette tidspunktet avtjente en 35 år lang straff i et militærfengsel for menn, skrev «Mitt navn er Chelsea Manning. Jeg er kvinne.»

Kort tid etter at brevet ble publisert, presenterte nyhetsbyrået Associated Press en uttalelse om hvordan AP-journalister skulle omtale Manning: Det sto: «Associated Press kommer fra nå til å bruke «Pvt. Chelsea E. Manning» og kvinnelige pronomen om soldaten tidligere kjent som Bradley Manning, i tråd med hennes ønske om å leve som kvinne

Avgjørelsen førte til mye diskusjon om passende omtaleformer og pronomenbruk. I den seneste oppdateringen av AP Stylebook går de enda lengre. Det finnes fundamentale endringer i den siste utgaven av organisasjonens «språkbibel» som det er verdt å legge merke til. Hvorfor er dette så viktig?

They – et personlig entallspronomen

I forrige uke på American Copy Editors Society (ACES) konferanse i St. Petersburg, Florida, annonserte AP at den nye utgaven ville anbefale å bruke they som et personlig entallspronomen «i visse tilfeller». Selv om den nye versjonen ikke publiseres før 31. mai, uttaler AP at endringen trer i kraft umiddelbart:

I tekster som omhandler personer som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne eller ikke ønsker å bli referert til som han eller hun: Bruk personens navn i stedet for et pronomen, eller skriv om setningen når dette er mulig. Hvis det er nødvendig å bruke they/them/their, forklar i teksten at personen foretrekker et kjønnsnøytralt pronomen. Sørg for at teksten ikke kan misforstås som at den handler om mer enn én person ... På norsk er «hin» blitt foreslått som et kjønnsnøytralt pronomen, men ordet er ikke i praktisk bruk. I Sverige, derimot, har det kjønnsnøytrale «hen» fått stort gjennomslag de siste årene og brukes både i avisartikler og i offentlig informasjon.

Da AP ga ut en veiledning i 2013 for bruk av foretrukket pronomen, utelot de en viktig detalj: De tok ikke hensyn til personer som ikke bruker he/she/him/her. Problemstillingen har vært oppe til debatt på hvert årlige ACES-møte siden dette. Nå er dette blitt tydeligere – og det samsvarer godt med språket slik vi bruker det i hverdagen.

Alle studenter spiser lunsjen sin

Entallsformen «they» er mye mer inkluderende enn bruken av «he» som markerer det mannlige som standard. «Everybody eats their lunch» og «every student eats their lunch» er nå begge korrekt å skrive. I tillegg kan dette nå også inkludere ikke-binære personer.

Hvis dette føles som et for radikalt steg, tenk gjennom dette: «you» brukes både som entall og flertall. «You» utviklet seg også og fikk dobbel betydning i takt med at tidene forandret seg, og har henvist «thee», «ye», og "thou" til historiebøkene. I dag er det ingen som synes det er forvirrende med «you».

Avgjørelsen er bare en liten del av en større endring. Lenge før AP tok standpunkt, var entallsformen «they» innlemmet i språkreglene hos mange store amerikanske aviser, f.eks. Washington Post. Selv om grammatikkpuritanerne ristet på hodet var konstruksjonen allerede allment brukt i muntlig språk for å unngå den tungvinte løsningen med «his or her» i en setning (for eksempel: «Anyone who wants help with his or her homework should raise his or her hand now, please»).

«Vi understreker at det vanligvis er mulig å skrive om setningen,» fortalte Paula Froke, hovedredaktør for AP Stylebook til ACES nettside copydesk.org. Det beste er fortsatt å bruke personens navn, men også her er det bra å inkludere noe i likhet med «Chris, who is genderqueer and identifies as they».

For noen personer er ikke APs endringer nok. Bloggen The Bustle argumenterer med at «det er viktig å legge merke til at det å si at transpersoner foretrekker enkelte pronomen har en forminskende effekt. Personer «foretrekker» ikke visse pronomen; de bruker det pronomenet som er tilpasset deres identitet. Oppfordringen er dermed å spørre «hvilket pronomen bruker du?» i stedet for «hvilket pronomen foretrekker du?»

De fleste reaksjonene er imidlertid positive. Endelig, uttalte Columbia Journalism Review og den overveldende majoriteten av trans community-medlemmer på Twitter gledet seg over faktumet at identiteten deres ikke lenger ignoreres.

Hva innebærer dette for deg?

Og hva innebærer alt dette for deg? Sannsynligvis bruker du allerede den tvetydige entallsformen they i muntlig språk, som i «Someone left their keys on the chair, I wonder if they will come grab them before we close the bar.» Men denne nye språkregelen gjør det tydeligere hvordan man skal referere til ikke-binære personer som ikke bruker et kjønnet pronomen og oppmuntrer profesjonelle skribenter til å følge dette.

Entallsformen bør imidlertid ikke brukes uten forklaring, for eksempel i kontrakter eller juridiske dokumenter, for å unngå misforståelser. Ifølge APs skriveregler er det «å skrive om setningen oftest mulig, og alltid det beste alternativet. Det viktigste er at språket er tydelig.»

Endringen er ikke uten forbehold, men et stort steg mot å offisielt akseptere et kjønnsnøytralt pronomen i det engelske språket. Når alt kommer til alt er avgjørelsen også politisk. Utallige journalister og deres oppdragsgivere rundt om i verden følger APs retningslinjer når de skriver. Siden språket er med på å forme virkeligheten, kan dette også endre holdninger og føre til mindre diskriminerende språk. I den 17. utgaven tar AP stilling mot homofobi og heteronormativitet og for å synliggjøre og inkludere transpersoner.

Endringene kan likevel fortsatt oppfattes som nye for leserne, og derfor er det ekstra viktig å raskt forklare bruken av entalls-«they» når du refererer til en ikke-binær person. Og hvis du synes det er vanskelig å forestille seg at noen kan komme til å klage på bruken av «they», er det bare å ta en titt på dette angrepet fra 1600-tallet når det gjelder «the evil custom» ved bruk av entallsformen «you».