Se demo


Få mer för pengarna 
 du lägger på översättning

Maximera utbytet av dina översättningar

För att kunna fatta bra beslut gäller det att ha koll på fakta. Såvida du inte hör till den utvalda skara som klarar sig alldeles utmärkt utan dem, vill säga. I företagsvärlden handlar allt i slutändan om vad som står på resultatraden, och ett viktigt nyckeltal i sammanhanget är avkastning på investering, eller ROI som det också brukar kallas efter engelskans return on investment. I det här blogginlägget ger vi dig en bra faktagrund för att kunna utvärdera fördelarna med att skapa innehåll på flera språk. Men först några ord om varför flerspråkigheten är så viktig.

Vikten av att finnas på flera språk

Företag skapar alltmer innehåll i hopp om att nå en större publik. 76 procent av alla marknadsförare i B2B-segmentet och 77 procent i B2C uppgav att de skulle producera mer innehåll 2016 än 2015 enligt Content Marketing Institute. Det är också allt större mängder som översätts, vilket framgår av att branschen för språktjänster växte med 5,52 procent från 2015 till 2016.

Language Services Market by Region

”Världsmarknaden för språktjänster och språkteknologi kommer att uppgå till 40,27 miljarder dollar 2016” — Common Sense Advisory

Fördelarna med att erbjuda innehåll på flera språk är väl dokumenterade. Mer än hälften av deltagarna i en konsumentundersökning i icke engelskspråkiga länder uppgav att de sällan eller aldrig handlar på engelskspråkiga webbplatser. I en annan undersökning konstaterades att drygt fyra av fem inköpare på företag föredrar att köpa produkter från webbplatser som har information på deras eget språk.

Det här visar hur viktigt det är att använda rätt språk, eftersom kunderna uppenbarligen reagerar mer positivt när du kommunicerar på deras modersmål. Samtidigt är det en kostnadsfråga, så du vill förstås ha maximalt utbyte av dina investeringar i flerspråkigt innehåll. Därför ska vi ta en titt på hur du kan räkna ut avkastningen på dina översättningsinvesteringar.

Att mäta avkastningen på en investering (ROI)

De flesta företag ser översättning och lokalisering som ett kostnadsställe, men det synsättet tycker vi är för snävt. I stället bör det ses som en ekonomisk möjlighet. I en undersökning från Common Sense Advisory 2013 lade mer än en tredjedel av företagen över 1 miljon dollar om året på översättning, men bara vart fjärde mätte vilken avkastning de fick på pengarna.

ROI formula

I sin enklaste form är avkastningen på en investering nettovinsten (vinst minus kostnader) delat med investeringskostnaden. Hur mäter man då bäst avkastningen på investeringar i översättning? Först och främst gäller det att definiera hur avkastningen ser ut.

1. Definiera din avkastning

Din avkastning beror på hur dina affärsmål ser ut och hur du mäter framgång. I strikt bemärkelse är ROI nettovinsten beräknad som andel av relevanta kostnader. Men beroende på hur din strategi ser ut kan det finnas andra faktorer som är mer intressanta för dig, till exempel antalet nya kunder, den samlade tiden de är inne på din webbplats, konverteringsgraden, din marknadsandel eller bara antalet besök på din webbplats.

Om du säljer fysiska produkter kan avkastningen vara vinsten du gör på försäljningen. Men om du framförallt är intresserad av leads är avkastningen istället det du tjänar på en typisk lead. Uträkningen blir mer komplicerad när du tar hänsyn till skillnader i köpkraft och köpbeteende mellan olika länder, men vi ska återkomma till de ekonomiska möjligheterna med olika språk.

2. Mät din investering

Priset för översättningar brukar anges per ord, så den variabeln är ganska enkel att mäta. Normalt tar du bara antalet ord som översätts och multiplicerar det med kostnaden per ord. Kanske har du också fasta kostnader för översättningsprogram, men även de är relativt enkla att räkna på.

Det knepiga är att mäta samordningskostnaderna. Här kan det finnas väldigt stora skillnader beroende på kompetensen hos din översättningsleverantör. Om ni sköter era översättningar internt och jobbar utan översättningsminne, termbas och andra översättningsverktyg, så är arbetssättet ineffektivt med dagens mått. Tiden som går åt för att hantera översättningar måste tas från den tid som dina copywriters, projektledare, webmasters, digitala marknadsförare och andra viktiga medarbetare skulle kunna ägna åt det du faktiskt anställt dem för.

Om du verkligen vill få genomslag på nya marknader räcker det dessutom inte att investera i översättningar. En välfungerande kundtjänst är ett måste, och med ett lokalt säljteam kan du utnyttja ännu mer av den potential som finns i regionen. Men nu ska vi alltså fokusera på hur du kan maximera avkastningen från din investering i översättningar.

Få mer för pengarna du lägger på översättning

Så vilka är egentligen de bästa sätten att få mer för pengarna du lägger på översättning? En bra start är att se till att ha rätt teknik så att du dels minskar mängden manuellt arbete, dels centraliserar hanteringen. Du bör också ta reda på vilka språk som kan löna sig mest för ditt företag och satsa på dem.

Översättningshantering

Ett bra system för översättningshantering – ett translation management system, eller TMS – automatiserar många av momenten i samband med översättning. Det gör att du kan jobba mer effektivt med högre kvalitet. Istället för att enstaka filer eller projekt mejlas ut till olika översättare finns allting samlat på ett och samma ställe i molnet. De största fördelarna med ett bra TMS är att det är effektivt, ger tillgång till ett nätverk av yrkesöversättare, gör det enkelt att hålla koll på projekt och kostnader, har ändamålsenliga samarbetsverktyg och så förstås att det är skalbart.

LanguageWires TMS erbjuder allt detta. Verktyget fungerar som ett slags sambandscentral där företag kommer i kontakt med ett världsomspännande nätverk av språkexperter och branschens bästa projektledare och filtekniker. När du hanterar dina översättningsprojekt på plattformen LanguageWire är det flera olika moduler som samverkar, vilket gör att du kan förbättra avkastningen från dina översättningsinvesteringar ännu mer. Vi ska titta närmare på några av modulerna.

Översättningsminnen och termbaser

LanguageWire platform

Översättningsverktyg, till exempel de som är integrerade med LanguageWires plattform, ger bättre effektivitet och prestanda

Visst vore det fantastiskt att aldrig behöva betala för att översätta samma text två gånger? Det är en av fördelarna med översättningsminnen. Översättningsminnen är en teknisk standardlösning som gynnar både kunder och översättare. Alla översättningar sparas i minnet i form av korta segment som kan återanvändas nästa gång en text med liknande innehåll ska översättas. När översättaren stöter på en mening eller textsnutt som påminner om något som redan har översatts, hämtas matchande segment automatiskt ur minnet så att de kan återanvändas. Det sparar inte bara tid och pengar utan gör det också enklare att hålla en enhetlig stil i företagets texter.

En termbas fungerar som en ordlista. Där finns företagsspecifika termer som har godkänts tidigare. Med ett bra termverktyg kan översättaren genast upptäcka standardiserade termer och se hur de ska översättas. Även det bidrar till ett konsekvent språk och underlättar översättningsarbetet.

Kortfattat kan man alltså säga att ett översättningsminne fungerar som en dynamisk databas med översatt innehåll, medan termbasen är en företagsspecifik ordlista. Båda bidrar till bättre kvalitet på översatta texter, sparar tid och sänker översättningskostnaderna, vilket ger högre avkastning på översättningsinvesteringen på längre sikt.

Samarbete i InDesign

WeAllEdit

Med WeAllEdit kan flera användare redigera InDesign-dokument i WYSIWYG-format samtidigt.

LanguageWire har utvecklat ett otroligt användbart verktyg som heter WeAllEdit och som gör att flera personer kan samarbeta i InDesign. Med verktyget kan du redigera och kommentera InDesign-filer som laddats upp i molnet utan att behöva blanda in någon grafiker eller ens ha InDesign installerat.

Det är till fantastisk hjälp vid korrekturläsning, men det kan också användas exempelvis för att lämna kommentarer om layouten eller snabbt göra textändringar i InDesign-filer. Danske Bank använder WeAllEdit och sparade 1 500 timmar under det första året. Även Novo Nordisk har sparat massor av tid och kunnat minska det totala antal timmar som läggs på desktop publishing med hela 15 procent. Det finns alltså mycket att vinna på att ha ett sådant verktyg när man jobbar med InDesign-filer.

Samarbeta med de bästa på bästa tänkbara sätt

Network

Ett annat beprövat sätt att få mer för pengarna är att se till att samarbeta med de allra bästa, och helst på en innovativ plattform. Här på LanguageWire har vi förbättrat översättningskvaliteten enormt genom att effektivisera samarbetet med förvalda språkexperter i olika projekt. Eftersom våra handplockade experter jobbar med samma företag över lång tid lär de känna dem och lär sig hur de vill kommunicera, med följden att kvaliteten på översättningarna stiger. Ett bra dialogsystem bidrar också eftersom det gör det lättare att kommunicera inom teamet och enklare att hålla koll på projekt. Att all information som rör ett visst projekt finns samlad på ett och samma ställe gör ditt jobb enklare, eftersom all kommunikation följer en fast struktur så att du inte behöver vara orolig för att missa några leveranser när deadline närmar sig.

Att välja rätt språk

Med översättningslösningar som gör att de administrativa kostnaderna sjunker blir det betydligt enklare att lägga till fler språk. Men även om marginalkostnaden per språk blir lägre är det fortfarande viktigt att välja språk med omsorg. Många företag använder bara två eller tre språk i sin kommunikation. LanguageWires egna undersökningar visar att större företag ofta gör sina webbplatser tillgängliga på i genomsnitt sex språk. Men räcker det? I takt med att fler och fler blir uppkopplade fångar de största språken en allt mindre del av världsmarknaden. Enligt Common Sense Advisory behövdes det 12 olika språk för att nå 80 procent av internetanvändarna 2007. Det hade ökat till 14 språk 2015.

Men att titta på vilken andel av nätanvändarna man når är inte tillräckligt. De ekonomiska möjligheterna med respektive språk är ett mer relevant mått för företag som fattar strategiska beslut. Common Sense Advisory utgår från BNP, folkmängd och internetanvändning i sina beräkningar och kommer fram till att det räcker med endast 14 språk för att fånga 90 procent av världens digitala potential 2016.

Online Languages Market Share

Källa: Digital Opportunity: Top 100 Online Languages for 2016 — Common Sense Advisory

För att hjälpa företag välja var de ska investera rekommenderar CSA att de delar in språken i olika grupper med olika grad av lokalisering. Som bilden ovan visar finns det 12 språk på nivå 1. Dessa står tillsammans för 88,5 procent av den digitala potentialen 2016. Ben Sargent beskrev detta i en artikel i Brand Quarterly nyligen: ”Nivå 1-språken utgör de största marknaderna och ska omfatta hela produktsortimentet, allt informationsinnehåll och samtliga kampanjer. Nivå 2-marknaderna får ett mindre urval av innehåll och kampanjer, medan nivå 3-språken bara har grundläggande statisk information, till exempel företagets kontaktuppgifter.”

Men det är också viktigt att ha ”den långa svansen” i åtanke. Engelska, tyska, franska, italienska, nederländska och koreanska har en oproportionerligt stor andel av köpkraften om man ser till befolkningens storlek. Därför är det rimligt att tänka sig att just de språkens marknadsandel kommer att minska mest när resten av världen kommer ikapp på nätet ekonomiskt. Det kan alltså vara klokt att också fundera över olika språks potential på längre sikt när du väljer vilka du ska satsa på.

En bit i ett större pussel

Glöm inte att avkastningen på din investering bara är ett av flera sätt att mäta framgång. Att försöka identifiera alla variablerna kan vara en ganska komplex uppgift, och risken är att det kostar mer än det smakar. När du jämför olika investeringar över tid ska du hålla ett öga på nettonuvärdet.

Resultatet blir mer tillförlitligt ju fler variabler du lägger till, men räknestycket blir också mycket svårare. Fundera därför över vilka resurser du har innan du bestämmer dig för att göra beräkningen. Det viktigaste är att du fokuserar på dina behov och var du har mest att vinna på att välja rätt språk, rätt verktyg och rätt översättningspartner.

Få mer för pengarna du lägger på översättning

Gratis rapport: Får du ut mesta möjliga av din översättningsbudget? Läs vår rapport om hur du får bäst resultat när du skapar innehåll på flera språk.