Se demo


Optimaliser ROI 
 for oversettelser

Få maksimal uttelling for oversettelsesinvesteringene

Du må forholde deg til fakta hvis vil gjøre ting optimalt. Med mindre du er en av de få heldige som klarer deg uten fakta, selvfølgelig. Når alt kommer til alt handler det om bunnlinjen, og et vanlig mål for dette er return on investment, også kjent som ROI. I dette blogginnlegget hjelper vi deg med å foreta en faktabasert vurdering av fordelene ved flerspråklig innhold. Men først, la oss ta en liten titt på de bakenforliggende årsakene.

Behovet for flerspråklig innhold

Varemerkene produserer mer innhold for å nå ut til et større publikum; 76 % av B2B-markedsførere og 77 % av B2C-markedsførere sier at de kommer til å produsere mer innhold i 2016 enn de gjorde i 2015, ifølge Content Marketing Institute. De oversetter og lokaltilpasser også tekstene i større grad, noe som reflekteres i en vekst på 5,52 % i språktjenestebransjen fra 2015 til 2016.

Language Services Market by Region

“Det globale markedet for utkontrakterte språktjenester og teknologi kommer til å omsette for 40,27 mrd. USD i 2016” — Common Sense Advisory

Fordelene ved å tilby opplevelser på flere språk baserer seg på forskning. Mer enn halvparten av respondentene i en undersøkelse av forbrukere i ikke-engelskspråklige land fortalte at de sjelden eller aldri handler i engelskspråklige nettbutikker. En annen undersøkelse viste at mer enn 4 av 5 profesjonelle innkjøpere foretrekker å kjøpe produkter med online-informasjon på sitt eget språk.

Det er altså tydelige fordeler ved å snakke riktig språk, ettersom kundene får en klart bedre opplevelse når du kommuniserer med dem på morsmålet deres. Budsjettene er imidlertid begrensede og du kommer til å ønske å få maksimal uttelling av investeringene. Med dette i bakhodet kan vi ta en titt på hvordan du kan måle ROI på oversettelsene dine.

Måle ROI

De aller fleste varemerker behandler oversettelse og lokalisering som et kostsenter, men vi synes dette synet er for begrenset og at området heller bør ses på som en økonomisk mulighet. Noe som underbygger dette er en undersøkelse fra 2013 av Common Sense Advisory som viser at mer enn en tredjedel av respondentenes firmaer brukte 1 million $ eller mer årlig på lokalisering, men kun 1 av 4 fulgte opp ROI.

ROI formula

I sin reneste form er ROI nettogevinst av investeringen (gevinst minus kostnad) delt på kostnaden for investeringen. Hva er den beste måten å sikre at du får ROI for oversettelse? Først må du definere avkastning.

1. Definer avkastning

Avkastningen avhenger av hvilke forretningsmål du har, og hvordan du måler suksess. Den smaleste definisjonen av ROI er forholdet mellom nettoprofitt og relevante kostnader. Avhengig av hvilken strategi du bruker kan det hende du er mer interessert i faktorer som antallet nye kunder, lengde på besøkstid online, konverteringsrater, markedsandeler eller helt enkelt trafikkvolum på nettsiden.

Hvis du selger fysiske produkter kan du definere avkastning som det du tjener på å selge disse produktene. Hvis du derimot er interessert i leads, er omsetningen beløpet du tjener på et typisk lead. Det blir mer komplisert når du tar hensyn til cross-border-forskjeller som kjøpekraft og kjøpsadferd, men de økonomiske mulighetene ved forskjellige språk er noe vi skal se nærmere på senere.

2. Mål investeringene dine

Oversettelsesinvesteringer måles ofte i pris per ord, så denne variabelen burde ikke være så vanskelig å regne ut. Dette regnes vanligvis ut med antallet oversatte ord ganger pris per ord. Det kan også være faste kostnader på oversettelsesprogrammene du bruker, men disse er også relativt enkle å integrere.

Det som er vanskelig, er å måle koordinasjonskostnadene. Disse kan variere voldsomt avhengig av tjenestene hos oversettelsespartneren din. Hvis du oversetter internt via e-post og uten oversettelsesminne, terminologidatabase eller digitale oversettelsesverktøy (CAT), jobber du ikke effektivt i forhold til dagens standard. All tid som brukes til å håndtere oversettelser spiser av tiden til tekstforfattere, prosjektledere, webansvarlige, digitale markedsførere og alle andre som medvirker i prosessen.

I tillegg må du investere i andre områder enn oversettelse for å få fullt utbytte av fordelene ved de nye markedene. Kundeservice er avgjørende, og et lokalt salgsteam bidrar til å frigjøre ytterligere regionalt potensial. Når dette er sagt, er det her det er naturlig å snakke om hvordan du kan maksimere avkastningen på oversettelseinvesteringene.

Få bedre ROI på oversettelser

Hvilke er de beviste metodene for å forbedre ROI på oversettelser? Du behøver riktig teknologi som reduserer manuelt arbeid og sentraliserer prosessen. Det er også nødvendig å identifisere og investere i språkene som virksomheten har mest å tjene på.

Håndtering av oversettelser

Et velfungerende system for håndtering av oversettelser (TMS) automatiserer mye av oversettelsesprosessen. Dette er motoren som lar deg jobbe mer effektivt, noe som også sikrer deg høyere kvalitet på resultatet. I stedet for å sende ut oversettelsesprosjekter via e-post, og siden manuelt lete opp korrigerte filer i korrespondansen, samles alt på ett sted i nettskyen. De fremste fordelene ved et godt TMS er effektivitet, tilgang til et nettverk av profesjonelle oversettere, mulighet til å enkelt få oversikt over prosjekter og kostnader, samarbeidsverktøy for at alle skal holde seg oppdaterte og, selvfølgelig, evne til å håndtere store mengder tekst.

LanguageWires TMS-system har alle disse fordelene, og mer til. Dette verktøyet legger til rette for og lenker sammen varemerker med et globalt nettverk av språkeksperter, de beste prosjektlederne og fil-teknikerne i bransjen. Når du jobber med oversettelsesprosjektene i LanguageWire sammenfører den allsidige plattformen en rekke moduler, noe som resulterer i bedre ROI. La oss presentere noen av disse modulene.

Oversettelsesminne og oversettelsesdatabaser

LanguageWire platform

CAT (Computer-assisted translation)-verktøy, som de som er integrert i LanguageWire-plattformen, forbedrer effektiviteten og resultatet

Ville det ikke være fint å slippe å betale for å oversette samme tekst to ganger? Dette er en av fordelene ved oversettelsesminne (TM). TM er en standardteknologi som brukes ved oversettelse og er til like stor hjelp for kunden som for oversetteren. Når teksten oversettes, lagres tekstsegmentene i et TM slik at de enkelt kan hentes frem når oversetteren jobber med lignende innhold. TM-et kontrollerer oversettelser i programmet der oversettelsen utføres og gir beskjed til oversetteren når det dukker opp et lignende segment i minnet, slik at den forrige oversettelsen kan brukes. Dette sparer ikke bare tid og penger, det sikrer også et konsekvent språk i varemerketekstene.

En oversettelsesdatabase, iblant kalt terminologidatabase, fungerer som en ordliste. Den inneholder forhåndsgodkjente ord og uttrykk for et varemerke. Et godt oversettelsesminne gir beskjed til oversetteren når det dukker opp et standardisert uttrykk og tilbyr umiddelbart den korrekte oversettelsen. Dette bidrar både til et konsekvent språk og til å gjøre oversettelsesjobben enklere.

Kort sagt, et TM fungerer som en dynamisk database med oversatt innhold, mens terminologidatabasen er en unik ordliste for varemerket. Begge to forbedrer kvaliteten på flerspråklig innhold, sparer tid og reduserer oversettelseskostnader, noe som på lang sikt forbedrer ROI.

Samarbeid i InDesign

WeAllEdit

Med WeAllEdit kan flere brukere redigere InDesign-dokumenter samtidig i WYSIWYG-format.

LanguageWire har utviklet et svært fordelaktig verktøy som heter WeAllEdit som gjør det mulig for flere personer å samarbeide i InDesign. Med dette verktøyet får du tilgang til InDesign-filer i nettskyen og kan legge til kommentarer og redigere dem uten å behøve å involvere en grafisk designer. Du trenger heller ikke å selv ha installert InDesign.

Dette er til stor hjelp når du skal korrekturlese, men det kan også brukes til andre formål, f.eks. for å gi tilbakemelding på layout og raskt oppdatere tekst i InDesign-dokumenter. Danske Bank bruker WeAllEdit og sparte 1500 timer det første året de jobbet med systemet. Novo Nordisk sparte også store mengder tid; imponerende 15 % av den totale tiden de tidligere hadde brukt på desktop publishing. Når du jobber med InDesign-dokumenter, er fordelen ved slike verktøy tydelig.

Å samarbeide med de beste, på best mulig måte

Network

En annen bevist metode for å forbedre ROI er å samarbeide med de beste personene som finnes tilgjengelige og jobbe via en innovativ plattform. I LanguageWire har vi forbedret oversettelseskvaliteten ved å effektivisere måten vi samarbeider med foretrukne språkeksperter på i spesifikke prosjekter, noe som forbedrer den generelle kvaliteten betydelig. Siden våre håndplukkede eksperter jobber kontinuerlig på de samme prosjektene, blir de kjent med varemerkene og tonen i kommunikasjonen, noe som resulterer i høyere kvalitet på oversettelsene. Det er også god hjelp i å ha et funksjonelt dialogsystem som fremmer kommunikasjonen med teamet og gjør det enkelt å få oversikt over prosjektene. Å ha all nødvendig informasjon om prosjektet samlet på ett sted gjør arbeidet mye enklere, og siden all kommunikasjon er samordnet trenger du ikke å bekymre deg for å glemme leveranser når deadline nærmer seg.

Velg rett språk

Når oversettelsesteknologien fjerner mye av det administrative arbeidet, blir det mye enklere å legge til flere språk. Men selv om kostnaden per språk minsker er det fortsatt viktig å prioritere blant språkinvesteringene. Mange varemerker bruker kun to eller tre språk i kommunikasjonen. Undersøkelser utført av LanguageWire viser imidlertid at større selskaper gjennomsnittlig gjør nettsidene sine tilgjengelige på seks språk. Men er det nok? Siden flere mennesker har tilgang til Internett, dekker de største språkene en stadig mindre andel av det globale markedet. Ifølge Common Sense Advisory var det nødvendig med 12 språk for å nå ut til 80 % av nettbrukerne i 2007. Dette hadde økt til 14 språk i 2015.

Men er det nok å se på andelen av det globale publikumet? De økonomiske mulighetene for hvert språk er et mer relevant mål for virksomheten når man skal ta strategiske avgjørelser. Common Sense Advisory tar hensyn til GDP, befolkningstall og andel nettbrukere i denne beregningen. Ifølge denne målingen er det 14 språk som representerer 90 % av de globale, digitale mulighetene i 2016.

Online Languages Market Share

Kilde: Digital mulighet: Topp 100 for språk online i 2016 — Common Sense Advisory

For å forbedre ROI, anbefaler CSA en oppdeling der virksomheten grupperer flere språk og har varierende grad av lokal tilpassing. Som du ser på bildet ovenfor finnes det 12 nivå 1-språk, som sammen utgjør 88,5 % av de digitale mulighetene i 2016. Ben Sargent beskrev dette nylig i en artikkel i Brand Quarterly: "Nivå 1-språkene reflekterer de største markedene som krever full presentasjon av produktutvalg, informasjonsinnhold og markedsføringskampanjer. Nivå 2-markedene får et mindre utvalg av innhold og kampanjer, mens nivå 3-språksidene har et minimum av statisk informasjon som f.eks. selskapets kontaktinformasjon.

Det er også viktig å huske på muligheten for langsiktig vekst." Engelsk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk og koreansk har en uproporsjonalt stor andel av de økonomiske mulighetene basert på publikumsstørrelsen. Vi kan anta at disse språkenes andel kommer til å minske i takt med at resten av verden kommer i kapp online. Derfor kan det være lurt å også ta hensyn til det langsiktige potensialet i språkene ved prioritering av språkinvesteringer.

Bare en del av bildet

Ikke glem at ROI bare er én av måtene å måle suksess på. Å forsøke å identifisere alle variablene som finnes kan bli veldig komplekst, og den faktiske innsatsen kan overskygge de eventuelle fordelene det kan gi. Når du vurderer avkastning av investering over tid bør du også ta hensyn til nåverdi (NPV) når du sammenligner investeringer.

Resultatet blir mer presist jo flere variabler du legger inn, men beregningene kan også bli mye vanskeligere. Investering i denne typen kalkyle avhenger av hvor mye ressurser du har tilgjengelig. Det viktigste er å fokusere på behovene og se hvor du kan skape effektivitet ved å velge rett språk, rett verktøy og riktig oversettelsespartner.

Få bedre ROI på oversettelser

Gratis white paper: Utnytter du det fulle potensialet i ditt begrensede oversettelsesbudsjett? Les i vårt white paper om hvordan du får de beste resultatene når du skaper flerspråklig innhold.

Bedre ROI på oversettelser