Se demo

Kundupplevelser 
  på flera språk

Dina kunder är värda en bra språkupplevelse

Flerspråkigt innehåll är något du garanterat kommit i kontakt med om ditt företag är verksamt på flera marknader. Precis som en säljare lär få det ganska knepigt om han eller hon inte kan språket på sin marknad, är det en dålig idé att försöka täcka flera länder med ett och samma språk, både på nätet och i annan kommunikation.

Det finns två enkla frågor du måste ställa dig:

  • Kan dina kunder förstå dig? En färsk rapport från Common Sense Advisory visar att 84 procent av alla företagskunder är mer benägna att köpa en produkt om informationen på nätet är på deras eget språk (Commmon Sense Advisory - Localization Matters, 2014).
  • Kan de hitta dig? Om potentiella kunder inte förstår vad du skriver på nätet är det förstås ett problem. Men det blir inte bättre av att sökmotorer också föredrar det lokala språket. Du kan göra underverk för din sökmotoroptimering genom att publicera ditt innehåll på flera språk. Allt handlar om att hamna högre upp i sökresultaten i de olika landsversionerna av Google (.se, .de, .fr, .cn osv).

En värld av möjligheter

Många tror att alla kan engelska, eller åtminstone att de flesta i världen kommer att kunna förstå engelska i en nära framtid. Men den inställningen påminner lite om turisten som pratar högre och högre för att bli förstådd av den frågande kyparen. Faktum är att du når fler potentiella kunder på en marknad om du använder det lokala språket. Och även de som faktiskt förstår engelska föredrar sitt modersmål i viktiga frågor – till exempel när det handlar om att skiljas från sina surt förvärvade slantar. Brexit-omröstningen nyligen har dessutom fått en del att ifrågasätta engelskans ställning som världens lingua franca.

London Skyline

Var fjärde Londonbo har inte engelska som förstaspråk. – Storbritanniens statistikbyrå

De flesta företag har inte tagit vara på de enorma möjligheterna med att erbjuda kvalitetsinnehåll på flera språk. W3Techs, en organisation som informerar om teknikanvändningen på internet, konstaterar att engelska används på 53,3 % av alla webbplatser vars språk är känt. Men faktum är att bara runt 5 procent av världens befolkning har engelska som modersmål. Även om man tar hänsyn till att engelskspråkiga personer är överrepresenterade på nätet, utgör de faktiskt bara 26 procent av alla internetanvändare.

Ta inget för givet

I en perfekt värld skulle ambitiösa företag göra betydligt mer än att bara översätta. För att verkligen nå fram till människor skulle de låta skribenter från respektive marknad bearbeta innehållet i samarbete med det internationella huvudkontoret. Det är en merkostnad som ger utdelning. Den som talar som en infödd vinner människors förtroende, känns äkta och har dessutom lättare att fånga och behålla uppmärksamheten.

Den näst bästa lösningen

I praktiken gör dock budgetramar och deadlines att det här oftast är omöjligt. Enligt analysföretaget Forrester är brist på resurser eller personal det vanligaste hindret (The integration imperative of digital experiences, Forrester augusti 2015). De flesta företag använder sig av frilansare. Men det rätta sättet är i stället att samarbeta med ett fast team språkspecialister som kan din bransch.

Som på de flesta plan i livet är tid, förståelse och tydlig kommunikation saker som bidrar till en stark samarbetsrelation. Och när man drar åt samma håll blir kvaliteten på resultatet bättre. Ju mer tid och information du ger översättaren, desto bättre blir resultatet. Så se till att ge översättaren lika mycket bakgrundsinformation som du skulle ge en copywriter. Var tillgänglig för frågor under arbetets gång. Och planera in den tid som måste till för kvalitetsöversättningar.

Undvik att använda nya översättare varje gång du har en ny text. Då blir rösten inkonsekvent och kvaliteten oförutsägbar. Dessutom tar det längre tid. Det här kan låta som självklarheter, men tyvärr är det långtifrån alla företag som tänker på de här sakerna när de lägger ut översättningsuppdrag. Innehåll som är tänkt att informera, engagera och underhålla skickas för översättning utan någon direkt kontakt mellan översättaren och den som ansvarar för innehållet. Resultatet brukar sällan bli vad ett kvalitetsmedvetet företag med självaktning har tänkt sig. Ibland kan det till och med bli rent skadligt för företagets image.

Internetanvändning per språk

Internetanvändare i världen per språk Internet World Stats

Din produkt förtjänar det

Översättning är något som ofta glöms bort i arbetet med att skapa engagerande innehåll. Men att satsa på språket är a och o för kundupplevelsen. Idealet är att anlita särskilda skribenter och granskare för varje målspråk. Men om din budget inte räcker ska du åtminstone vara riktigt noga med översättningen och anpassningen av ditt innehåll och bygga upp ett starkt översättarteam. Det kommer kunderna att tacka dig för.

SSAB:s 500-procentiga
leadsökning

Läs om hur SSAB med hjälp av LanguageWire dramatiskt ökat leadsgenereringen från sin nya globala webbplats.