Se demo


Flerspråklig 
 kundeopplevelse

Bruk språket for å skape en episk kundeopplevelse

Du har helt sikkert vurdert behovet for flerspråklig innhold hvis virksomheten din opererer i det globale markedet. På samme måte som det er vanskelig med salgsrepresentanter som ikke snakker det lokale språket, er det en dårlig idé å forsøke å nå ut til flere markeder dersom du kun kommuniserer på ett språk i offline- og online-innholdet.

Det er to ting som er viktige å tenke på:

  • Kan de forstå deg? En fersk rapport fra Common Sense Avisory viste at "84 % av profesjonelle innkjøpere foretrekker å kjøpe produkter med online-informasjon på sitt eget språk" (Common Sense Advisory – Localisation Matters, 2014)
  • Kommer de til å finne deg? Problemet er ikke bare at potensielle kunder ikke kan forstå hva du sier, søkemotorer foretrekker også det lokale språket. Søkeordoptimaliseringen (SEO) kommer til å få en enorm boost hvis du skaper innhold på flere språk. Alt handler om å rangeres høyere i SERPs (Search Engine Results Pages), med andre ord .de, .fr, .cn, etc. -versjonene av Google.

Fullspekket med muligheter

Det er vanlig å tro at alle forstår engelsk, eller i det minste at en majoritet i verden kommer til å forstå engelsk i en nær fremtid. Men denne forestillingen er faktisk like feilslått som når turister velger å snakke ekstra høyt på sitt eget morsmål for å bli bedre forstått av servitører i et fremmed land. Faktum er at du kommer til å øke antallet leads lokalt hvis du kommuniserer på det lokale språket. Og selv om mange forstår engelsk, er det en del ting, for eksempel å kjøpe noe for hardt tjente penger, som man helst gjør på sitt eget morsmål. I tillegg påvirker hendelser som BREXIT verden til å revurdere engelsk som det selvsagte verdensspråket.

London Skyline

Engelsk er ikke hovedspråket for 1 av 4 innbyggere i London – Office for National Statistics

Majoriteten av forretningsverdenen har ikke benyttet seg av den enorme muligheten til å skape varemerker med innhold på flere språk. Engelsk brukes på 53,3 % av alle nettsider der innholdsspråket er kjent, ifølge W3Techs, en gruppe som leverer informasjon om bruken av teknologi på Internett. Men faktum er at bare rundt 5 % av verdens befolkning har engelsk som morsmål. Selv når du tar høyde for at en større andel av de de engelskspråklige er online, utgjør de kun 26 % av det totale antallet nettbrukere globalt.

Ikke tro på antagelser

I en ideell verden burde ambisiøse varemerker sørge for mer enn bare vanlig oversettelse av innholdet. For å virkelig kunne kommunisere med målgruppen, burde de fremheve den lokale følelsen ved å la personer som har språket som morsmål skape eget innhold i samarbeid med det globale hovedkontoret. Denne ekstra utgiften kommer til å betale seg siden den lokale følelsen skaper tillit, autensitet og oppmerksomhet.

Den nest beste løsningen

I de fleste tilfeller er det dessverre ikke mulig å jobbe på denne måten på grunn av stramme budsjetter og korte tidsfrister. Ifølge Forrester Research er for lavt budsjett eller for få tilgjengelige personer den vanligst rapporterte barrieren for suksess (The integration imperative of digital experiences, Forrester August 2015). De fleste varemerker bruker frilansere. Og dette er den riktige måten å gjøre det på: Bruk et fast team med språkeksperter som har inngående kjennskap til bransjen din.

Som med mye annet i livet, bidrar tid, forståelse og tydelig kommunikasjon til å bygge et sterkt samarbeid. Og når målene settes opp på denne måten, blir kvaliteten på resultatet bedre. Jo mer tid og informasjon du gir oversetteren, desto bedre blir resultatet. Så husk å brife oversetteren på samme måte som du ville gjort med en intern tekstforfatter, vær tilgjengelig for spørsmål i løpet av prosessen og sørg for at det er satt av nok tid til å skape kvalitetsinnhold som senere skal oversettes til mange språk.

Unngå å bruke en ny oversetter til hver ny del av innholdet. Tonen i oversettelsen vil ikke bli den samme, kvaliteten vil variere og det tar lengre tid. Det kan virke som en selvfølge, men stemmer dessverre ikke overens med måten de fleste selskaper som outsourcer oversettelser arbeider. Innhold som er ment å skulle informere, engasjere og underholde, sendes til oversettelse med lite eller ingen direkte kontakt mellom oversettere og de som har skapt innholdet. Resultatet er vanligvis ikke det en produsent med respekt for seg selv streber mot, og i enkelte tilfeller kan det til og med skade varemerket.

Internettbruk fordelt på språk

Globale Internettbrukere fordelt på språk – Internet World Stats

Produktet ditt fortjener det beste

Oversettelse er ofte det som glemmes i innholdsprosessen. Å investere i språk når dere skaper engasjerende innhold er imidlertid avgjørende for kundeopplevelsen. Hvis du ikke har ressurser til en engasjert skribent og redaktør til hvert av målspråkene, som er den ideelle løsningen, sørg for å prioritere lokaliseringsprosessen når du skaper kvalitetsinnhold og bygger opp et solid team med oversettere. Det kommer kundene til å takke deg for.

SSAB økte 500 %
i genererte leads

Finn ut hvordan SSAB skapte en massiv økning av leads via det nye, globale nettstedet ved hjelp fra LanguageWire.